Jdi na obsah Jdi na menu
 


Texty jiných autorů

Zde se budou objevovat případné texty jiných autorů. Některé texty jsou ve formátu pdf.

 

 

 

Příspěvky

25. 8. 2021

Mzdy, nezaměstnanost a inflace I od von Misese

Náš ekonomický systém – tržní ekonomika, nebo-li kapitalismus – je systémem spotřebitelovi převahy. Spotřebitel je suverén; má, jak praví populární slogan, „vždycky pravdu.“ Podnikatelé jsou nuceni se obrátit k tomu, co spotřebitelé žádají a musí prodávat své zboží za ceny, které si spotřebitelé mohou dovolit a jsou připraveni zaplatit. Podnikatelská operace je očividným selháním, jestliže prodej nekryje všechny podnikatelovy výdaje, které vydal na výrobu zboží. Tak spotřebitelé nákupem za určité ceny určují také výši mezd, které jsou vypláceny všem, kteří mají účast v daných odvětvích.

 
Celý příspěvek

13. 8. 2021

Rakouská ekonomická historie od Rothbarda

Rothbard ukázal na poučení, které rakouská ekonomické teorie může přinést k ekonomické historii ve své knize "America's Great Depression" (1963). (93) Daleko od toho být důkazem o selhání neregulovaného kapitalismu, deprese z roku 1929 ilustruje spíše nebezpečí vládních zásahů do ekonomiky. Ekonomický kolaps přišel jakožto nutná korekce umělého boomu vyvolaného monetární expanzí Federálního reservního systému (Fedu) během 20. let 20. století. Pokusy vlády "vyléčit" úpadek posloužily jen k tomu, že věci ještě zhoršily.

 
Celý příspěvek

23. 7. 2021

O svobodném obchodu a omezené imigraci II

Často se tvrdí, že "svobodný obchod" je spojen se "svobodnou imigrací," tak jako je "protekcionismus" spojen s "omezenou imigrací." Tedy, tvrdí se proto, že je možné, aby někdo mohl kombinovat protekcionismus se svobodnou imigrací anebo svobodný obchod s omezenou imigrací, avšak tyto pozice jsou intelektuálně nekonzistentní, a tudíž chybné. Proto, pokud se lidé chtějí vyhnout chybám, mělo by jít o výjimky spíše než o pravidlo. Tento fakt, do té míry nakolik jde o postoj k této záležitosti, se jeví být konzistentním s tímto tvrzením. Jak poslední republikánské presidentské primárky ukázaly, pro příklad většina stoupenců svobodného trhu obhajuje relativně volné a nediskriminační imigrační politiky, zatímco většina protekcionistů je zastánci vysoce restriktivních a selektivních imigračních politik.

 
Celý příspěvek

19. 7. 2021

O svobodném obchodu a omezené imigraci I

Často se tvrdí, že "svobodný obchod" je spojen se "svobodnou imigrací," tak jako je "protekcionismus" spojen s "omezenou imigrací." Tedy, tvrdí se proto, že je možné, aby někdo mohl kombinovat protekcionismus se svobodnou imigrací anebo svobodný obchod s omezenou imigrací, avšak tyto pozice jsou intelektuálně nekonzistentní, a tudíž chybné. Proto, pokud se lidé chtějí vyhnout chybám, mělo by jít o výjimky spíše než o pravidlo. Tento fakt, do té míry nakolik jde o postoj k této záležitosti, se jeví být konzistentním s tímto tvrzením. Jak poslední republikánské presidentské primárky ukázaly, pro příklad většina stoupenců svobodného trhu obhajuje relativně volné a nediskriminační imigrační politiky, zatímco většina protekcionistů je zastánci vysoce restriktivních a selektivních imigračních politik.

 
Celý příspěvek

29. 6. 2021

Zase ta kultura!

Nehodlám se zde věnovat problematice exekutivních příkazů. Spíše hodlám reagovat na vývoj architektury a odezvu na onen příkaz. Já jsem asi ten poslední člověk, který by horoval za nové státní budovy. Spíše je zajímavé, že když už se staví (a nemusí!), tak se stát, kromě loupení zdrojů na jejich stavbu a vymýšlení dalších tyranských opatření, která v těch budovách budou vymýšlena, vyžívá v tom, aby byli nebozí nevolníci týráni ještě po stránce estetické.

 
Celý příspěvek

24. 6. 2021

Kuřáci: nejutlačovanější americká menšina

Rychle: Jaká je nejpronásledovanější menšina ve Spojených státech? Ne. Mýlíte se. (A není to vůbec Big byznys: jedno z nejsměšnějších prohlášení Ayn Randové.) Dobře, zvažme toto: která skupina byla postupně postavena mimo zákon, ostouzena a očerňována prvně vládou, a potom ve své většině společností, která následovala své vedení? Která skupina, která je daleka toho, aby vyšla ze „záchodu,“ byla doslova přinucena vrátit se na záchod po staletích, kdy hrdě chodila po veřejných náměstích? A která skupina tak tragicky převzala hodnotový systém svých utlačovatelů, tak že je hluboce zahanbená a provinilá kvůli praktikování svých rituálů a zvyků? Která skupina je tak ubyta, že nikdy nepomyslí na obhajobu sebe sama, jakýmkoliv pokusem, který je veřejně odsouzen a vysmíván? Která skupina je takovým hříšníkem, že použití lékařské statistiky proti ní je považováno za legitimní prostředek zasloužilého řádu?

 
Celý příspěvek

21. 6. 2021

Fed konečně dostane několik obtížných otázek. A nedokáže na ně odpovědět

Ve středu (28.4.2021) předseda Federálního rezervního systému (Fedu) Jerome Powell ukázal, jak jednoduché otázky ne vždy dostanou jednoduché odpovědi. Když mluvil k mediím po posledním mítinku Federal Open Market Committee (FOMC), byly položeny některé obtížné otázky. Tak moc obtížné, že Powell si musel zopakovat jednu otázku sám pro sebe: "Kdy bude ekonomika stát na svých vlastních nohách?" Ihned na ni navázal: „Nejsem si jistý, jaká je přesná povaha této otázky.“

 
Celý příspěvek

16. 6. 2021

Rothbarodvy další pokroky v ekonomické teorii: The Logic of Action

Rothbard plánoval, že kniha „Man, Economy and State“ (česky vyšlo jako Zásady ekonomie) bude obsahovat závěrečnou část, která představí souhrnnou klasifikaci a analýzu typů vládních intervencí. Naneštěstí tato část knihy se objevila v původní edici jen v dost zkrácené formě. Její plné vydání přišlo až roku 1970 pod názvem „Power and Market“ (česky Ekonomie státních zásahů) (36) Kompletní verze „Man, Economy and State with Power and Market“, jak Rothbard původně zamýšlel, že bude vypadat, byla nakonec publikována v roce 2004.

 
Celý příspěvek

1. 6. 2021

Proč nebyla Americká občanská válka o otroctví

Od 70. let 19. století do pozdních 50. let 20. století zde bylo neoficiální příměří mez Severem a Jihem. Každá strana uznávala a vzdávala poctu odvaze druhé strany; uznávalo se, že Sever bojoval za zachování Unie, a protože Old Glory (americká vlajka) byla spálena a Jižané bojovali za svobodu a bránili své domovy; dvěma velkými hrdiny války byl Abraham Lincoln (1809-1865) a Robert E. Lee (1807-1870); a Jih připouštěl, že otroctví bylo špatné, ale nikdy nepřipouštěl, že bylo kruté.

 
Celý příspěvek

25. 5. 2021

O socialismu a desocializaci II/II

Bohatství může být vytvořeno anebo zvětšeno třemi a jen třemi způsoby: povšimnutím si jistých přírodou daných věcí jakožto vzácných věcí a jejich aktivním převedením do něčího vlastnictví předtím, než tak učiní někdo jiný (homesteading); výrobou zboží s pomocí něčí práce a takovýchto dříve přivlastněných zdrojů; nebo získáním zboží skrze dobrovolný, smluvní transfer od předchozího přivlastňovatele anebo výrobce. Akt původního přivlastnění převádí něco, co nikdo dříve nevnímal jakožto vzácnou věc na příjem nesoucí aktivum; akty výroby jsou ze své základní podstaty získávány transformací méně hodnotného aktiva do více hodnotného aktiva; a každá smluvní výměna se týká výměny a přesměrování specifických aktiv z rukou těch, kteří si cení jejich vlastnictví méně do rukou těch, kteří si je cení více.

 
Celý příspěvek