Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výtahy z knih

Poznámka: výtahy nebyly po napsání překontrolovány (možnost chyb vyhrazena), výtahy nenahrazují dané knihy, ale slouží především pro orientaci v textu knihy s tím, že příslušné místo je nutné si v knize vyhledat. Výtahy slouží také ke zjištění toho, o čem se vlastně v knize píše anebo lidem, kteří nechtějí danou knihu číst celou a chtějí si v ní vyhledat a přečíst jen její určité části. Konečně výtahy nejsou doslovnými opisy (přesnými citacemi) z dané knihy, ale pouze jen parafrázemi!

 

 

Příspěvky

Antikapitalistická mentalita (Ludwig von Mises, Praha: Občanský institut 1994)

17. 3. 2016

| Rubrika: Výtahy z knih

Psychologický pohled Ludwiga von Misese na antikapitalisckou mentalitu.

 

Peníze, banky a hospodářské krize (Jesus Huerta de Soto, Liberální institut 2009)

17. 7. 2015

| Rubrika: Výtahy z knih

Detailní rozbor ohledně peněz, frakčního bankovnictví (bankovnictví částečných rezerv) a příčin a průběhu hospodářských krizí, včetně pohledu právního, etického a historického z pera jednoho ze současných čelních představitelů rakouské ekonomické školy a stoupence bankovnictví 100 % rezerv.

 

Program NSDAP (Gottfried Feder)

22. 6. 2015

| Rubrika: Výtahy z knih

Nacionální, hodně socialistický a proti-kapitalistický program NSDAP od nacionálního socialisty Gottfrieda Federa z doby před uchopením moci  ve formě výtahu.

 

The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Dies (Niall Ferguson, London: Penguin Books 2012)

24. 4. 2015

| Rubrika: Výtahy z knih

Niall Ferguson není žádný rakušan ani libertarián a není ani ekonomem. Je anglickým historikem a ekonomickým historikem a je relativně dosti liberální. Přesto lze v této jeho knize objevit mnoho názorů, které jsou dosti shodné s rakouskými ekonomy a libertariány. Zvláště cenné jsou části zabývající se úpadkem Západu z důvodu rozvinutého intervencionismu.

 

Mýtus racionálního voliče (B. Caplan)

5. 11. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Pohled na demokracii, volby a hlasování z pera ekonoma Briana Caplana. Caplan se v knize zabývá teorií racionální neznalosti a zejména teorií racionální iracionality, které se týkají myšlení a rozhodování voličů při volbách a hlasování. Z toho plyne problém i toho, proč jde demokracie často chybnou cestou. Kniha je užitečná zejména pro toho, kdo si myslí, že je nutné současné problémy řešit ještě větší demokracií.   

 

Německo páchá sebevraždu: Jak dáváme svou zemi všanc (Thilo Sarrazin, Praha: Academia 2011)

14. 8. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Zajímavá a podnětná kniha o sociální politice Německa a jejích destruktivních dopadech na společnost. Chcete vědět proč za 20 či 30 let bude stát Německo na prahu sociální katastrofy a násilí? Pak je nutné číst Sarrazina. Chcete vědět, proč sociální stát blahobytu a současný status quo vede ke své vlastni destrukci? Pak je nutné číst Sarrazina. Možná si řeknete, že takový úvod je poněkud přitažený za vlasy, ano, to do jisté míry, ale po přečtení Sarrazina zjistíte, že i nejpříznivnější varianty vývoje německé společnosti jsou celkem temné. Už dnes je do jisté míry pozdě. Přičemž Sarrazin ve skutečnosti není žádný radikál a ani člověk, který by chtěl odstranit stát blahobytu, naopak je to sociální demokrat. Možná o to je důležitější si jeho knihu přečíst. Tentokrát jsou výpisky kvůli závažnosti knihy zvlášť obsáhlé.

 

Peníze ve středověku: historicko-antropologická studie (Jacques Le Goff, Mladá fronta, Praha 2012)

20. 7. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Zajímavé práce na téma peněz a jejich vývoje a použití ve středověku od nedávno zemřelého francouzského historika Jacques Le Goffa. I když je práce zasazena do převládajícího neoklasicko-keynesiánského ekonomického paradigmatu a sem tam si odporuje, tak stojí za přečtení. Zajímavá je například měnová decentralizace v ražbách, použití komoditních peněz, půjčkách poskytovaných kláštery, zásahy vládců apod.

 

Hospodářské dějiny novověku (Stellner František a kol., Setoubooks, Praha 2012)

28. 4. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Několik zajímavých příspěvků k hospodářským dějinám vyšlo pod patronací známého historika Františka Stellnera. Nejvíce mne zaujala kapitola VIII. Tu lze doporučit zájemcům o hospodářské dějiny komunismu a zájemcům o problém ekonomické kalkulace za socialismu. Zaujala mne dost i kapitola I. a VII.

 

Rakouská škola: Tržní řád podnikatelská tvořivost (Jesús Heurta de Soto, Cevro institut, Praha 2012)

27. 3. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Představení Rakouské ekonomické školy z pera současného předního rakouského ekonoma Jesúse Heurta de Soto. Vymezení rakouské školy vůči neoklasické ekonomické škole (včetně keynesiánství) a představení rakouské školy jako školy popisující dynamicky se vyvíjející ekonomiku a odmítající úzké pojetí racionálně jednajících a dokonale informovaných ekonomických subjektů. Poznámka: výpisky nebyly po napsání překontrolovány a nenahrazují knihu!

 

Výpisky: Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí

26. 2. 2014

| Rubrika: Výtahy z knih

Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí (N. N. Taleb, Praha-Litomyšl: Paseka 2011). Výpisky toho nejzajimavějšího z Talebovi známé knihy. Jde o kritiku historismu, empiricimsu, předpovídání a přehnané matematizace nejen ekonomie. Kritka ekonomů, historiků a finančních analytiku. Poznámka: výpisky nebyly po napsání překontrolovány a nenahrazují knihu!