Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stránky o historii, ekonomii, ekonomické historii a svobodě. Stránky jsou věnovány významnému rakouskému ekonomovi Ludwigu von Misesovi a jeho učiteli Eugenovi Böhmovi von Bawerk. Tyto stránky mají především vzdělávací a informační účel. Slouží pro Moravu a Čechy jako obdoba www.mises.org.

 

Původní články a elektronické knihy jsou volně šiřitelné s uvedením autora (Hynek Rk). To většinou platí i pro překlady.

 

Z důvodu předchozích problémů prosíme o případné přebírání článků s uvedením textu "Bawerk.eu" nebo s uvedením jména autora.

 

Jsme paleolibertariáni! Nejsme libtardi! Navazujeme jako jediní v Čechách a na Moravě na odkaz Misese, Rothbarda, Hoppeho, Böhm-Bawerka, Mengera a amerického Mises.org. Viz článek: Proč nejsem libtardem.

 

20. 2. 2024

Na rozdíl od veřejných mýtů, regulace cen nájemného není ve Švédsku úspěšná

Švédská regulace cen nájemného je široce nabízena mnoha lidmi, kteří nerozumí ekonomii jako model toho, jak by měl trh s vlastnictvím fungovat. Mladí lidé, pro příklad v Irsku, s oblibou poukazují na Švédsko jako na nirvánu, kde regulace cen nájemného zajišťuje jednoduchou dostupnost cenově dostupného a vysoce kvalitního nájemního bydlení.
 

 
Celý příspěvek

13. 2. 2024

Starobní důchody a selhání matematické ekonomie a státu

/ Rubrika: Ekonomie

Nedávné veřejné projednávání valorizace starobních důchodů před Ústavní soudem je velmi zajímavé pro ekonoma. Odhaluje totiž to jak nám rozsáhlá matematizace ekonomie (ne)umožňuje odhadovat budoucí vývoj makroekonomických agregátů, v tomto případě inflace. Z tohoto pohledu stojí za to uložit si vyslechnuté argumenty do podoby tohoto článku. Možná se budou v budoucnosti hodit pro diskusi s příznivci matematické ekonomie. 

 
Celý příspěvek

7. 2. 2024

Rostoucí deficity rozpočtu vyznačují cestu USA k úpadku

Podle ministerstva financí Spojených států ukazují koncová roční data ze září 2023, že deficit za celý fiskální rok 2023 byl 1,7 bilionu dolarů, byl tedy o 320 miliard dolarů větší než deficit předchozího roku (fiskální rok je v USA od října do září následujícího roku). Jakožto procento Hrubého domácího produktu (HDP) byl deficit 6,3 %, což je nárůst z 5,4 % za fiskální rok 2022. To znamená, že Spojené státy budou mít pravděpodobné nejhorší růst HDP očištěný o rostoucí (veřejný) dluh od roku 1929 anebo jinými slovy, že země je v recesi, která je zatemněna nafouklým deficitním utrácením.

 
Celý příspěvek

1. 2. 2024

Problémem Oregonu nejsou drogy! Je to socialistická politická kultura

Málokdo ví, že stát Oregon dekriminalizoval všechny drogy skrze hlasování. Noviny „Wall Street Journal“ nedávno zveřejnily tento článek: „Oregon dekriminalizoval tvrdé drogy: nefunguje to.“ (https://www.wsj.com/us-news/oregon-decriminalized-hard-drugs-it-isnt-working-78ee7476) Otázkou zde je, proč to nefunguje? V roce 2020 stát Oregon dekriminalizoval všechny drogy včetně tvrdých drog jako je heroin, pervitin, který si můžete připomenout jako klíčovou věc v hitu seriálu „Breaking Bad“ a fentanyl, velmi nebezpečný syntetický opiát. Fentanyl je dalším opravdovým příkladem nejnovějšího náhradního produktu války proti drogám. 

 
Celý příspěvek

26. 1. 2024

Coto Mixto: Anarchie v Galícii

Konkrétní příklad anarchokapitalistického řádu existoval ve Španělsku, na současné hranici mezi Španělskem a Portugalskem, v království Kastílie a Galície. „Anarchií“ myslím zrušení centralizované moci, ne zrušení autority, jak si levičáci představují, že má nastat. Jeden takový režim byl nazván Coto Mixto. Šlo o malou oblast v povodí řeky Salas. Obyvatelé Coto Mixto se vyhýbali kontrole Španělska a Portugalska přibližně od roku 1143 do roku 1868. Coto Mixto měřilo asi 30 kilometrů čtverečných (přesně 27 km2) a patřilo pod Orsenské biskupství

 
Celý příspěvek

23. 1. 2024

J. B. Say: francouzská tradice ve smithovském hávu

/ Rubrika: Ekonomie

Spor o Jeana-Baptistu Saye (1767-1832) respektive o Sayův zákon patří k jedněm z nejdůležitějších sporů, které kdy v ekonomii panovaly. Navíc v podstatě pokračuje do současnosti. Přestože samotný autor tohoto zákona jinak upadl docela do zapoměnní, jeho dílo, které je mnohými považováno za pouhé přepracování a zpopularizování díla Adama Smitha, obsahovalo v řadě případů velmi originální příspěvky o ekonomické vědě, na kterých mohly směle stavět pozdější ekonomické školy, a to včetně Rakouské ekonomické školy.

 
Celý příspěvek

19. 1. 2024

Proč otevřené hranice u malých zemí nefungují aneb měly by malé státy otevřít hranice těm velkým?

V debatě o imigraci mezi laisez-faire liberály a libertariány se rychle vyjeví jeden aspekt otevřených hranic: diskuse obecně ignoruje problémy spojené s geopolitikou jako je mezinárodní konflikt, etnické spory a expansionistické státy. Spíše mají libertariáni obhajující otevřené hranice tendenci se zaměřovat převážně na to, proč by měly bohaté země otevřít hranice migrantům se zemí s nízkým příjmem. Tyto argumenty pro otevřené hranice obecně lpí na seznamu praktických přínosů migrace co se týká ekonomických faktorů, jako je produktivita a HDP na hlavu. Předpokládá se, že otevřené hranice nutně povedou k rostoucímu standardu života obyvatel hostitelské země. No, málokdy tyto argumenty pro otevřené hranice vidíme přesvědčivě aplikované v kontextu mimo země rozvinutého světa.

 
Celý příspěvek

17. 1. 2024

Válečná vina na Středním východě od Murraye N. Rothbarda

Potíž se sektáři, ať už to jsou libertariáni, marxisté nebo zastánci světové vlády, je ten, že mají sklon spokojeně opomíjet kořen jakéhokoliv problému a niky se neobtěžují s detailnějšími či bližšími příčinami. Nejlepším a téměř směšným příkladem slepého, neinteligentního sektářství je Socialistická strana práce, úctyhodná strana bez jakéhokoliv vlivu na americký život. Na jakýkoliv problém, který před ně může stav světa předložit – nezaměstnanost, automatizace, Vietnam, jaderné testy, či cokoliv jiného – SSP bude jednoduše papouškovat: „Přijměte socialismus“. Poněvadž kapitalismus je údajně kořenem těchto i jiných problémů a jen socialismus s nimi zamete. Tečka. Tímto způsobem se sektář, i kdyby bylo jeho spatření kořene příčiny správné, izoluje ode všech problémů reálného světa a, což je ještě ironičtější, zbavuje sám sebe jakéhokoliv vlivu na konečný cíl, o nějž usiluje.

 
Celý příspěvek

8. 1. 2024

Konkurence peněz: Nejlepší alternativa ke zničení centrálních bank

Ne, ne! Právě naopak! Cílem pro všechny (většinou socialistické) technokraty a byrokraty, kteří sedí a líhnou se v Bruselu není zbavit se cel a kvót vůči zbytku světa, ale „srovnat“ jejich úroveň; nechtějí radikálně snížit daně, ale zvýšit je; nechtějí eliminovat stát blahobytu, ale rozšířit jej do všech zemí. Ve zkratce: Evropská unie (EU) je noční můrou pro ty, kteří by rádi viděli v budoucnosti ve Švédsku svobodnou tržní ekonomiku! 

 
Celý příspěvek

3. 1. 2024

Sebedestrukce Západu a věda

/ Rubrika: Recenze knih

Kult vědy, jak bychom stav mohli nazvat, může kdykoliv posloužit k potlačení lidské svobody s odkazem na vyšší, vědou prokázané cíle, jejichž dosažení svoboda brání.

 
Celý příspěvek

24. 12. 2023

Jak socialisté a komunisté přispěli k nástupu italského fašismu

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Nástup italského fašismu v roce 1922 v Itálii měl různé důvody. V této stati se zaměříme především na podíl socialistů a komunistů, kteří k nástupu Benita Mussoliniho a jeho lidí k moci také svým ne zrovna zanedbatelným dílem přispěli. Ve své knize "Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi" píše Erik von Kuehnelt-Leddihn, že v prvé řadě za popularitu vděčili fašisté začátkem 20. let 20. století komunistům a socialistům, kteří uvrhli zemi do nepopsatelného zmatku vedoucího téměř k naprostému kolapsu. Docházelo k jedné stávce za druhou. Komunistické bandy okupovaly továrny, paralyzovaly komunikace, zakládaly místní sověty a opovrhovaly ústřední vládou. Podobně Milan Nakonečný ve své knize "Český fašismus" píše, že první světová válka přinesla Itálii hospodářskou krisi, sociální bídu a poválečné zklamání, a tyto neutěšené poměry vedly k radikalizaci socialistického hnutí, projevující se četnými stávkami, nepokoji a příklonem k bolševické revoluci v Rusku. Začalo to velkým socialistickým shromážděním v prosinci 1918 v Bologni a vyvrcholilo to násilným obsazováním továren a velkostatků. Itálii hrozila bolševická revoluce a vláda umírněného socialisty G. Giolittiho nebyla s to vyvést zemi z této kritické situace. Dne 23. března 1919 byly v Miláně založeny první bojové formace Fascio di combattimento, které se hned zapojily do boje proti socialistům a rychle se šířily po celé Itálii. 

 
Celý příspěvek

20. 12. 2023

Sebedestrukce Západu podruhé

/ Rubrika: Recenze knih

Koncem roku 2023 vydal Institut Václava Klause knihu "Sebedestrukce Západu 2.0". Tato kniha navazuje volně na knihu "Sebedestrukce Západu", kterou jsem recenzoval před pár lety. Tato kniha popisovala naši současnou a značně vleklou krisi. Naše současná krise však utěšeně pokračuje dále, a proto institut vydal pokračování své knihy. Opět jde o knihu složenou z příspěvků několika autorů. Většinou těch samých, co měli příspěvek už v první knize. K čemu se tito  od doby vydání první knihy dobrali,  si nyní přiblížíme na několika tématech.

 
Celý příspěvek

6. 12. 2023

Divoký západ ve Vídni? Spíše divoký orient

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Johny bleskově tasil kolt a vypálil několik dobře mířených ran směrem ke svým protivníkům. Rozpoutala se divoká přestřelka. Vzduch byl cítit spáleným střelným prachem a plnil se dýmem…. Tak nějak si člověk představuje divoký západ. No, ve Vídni by se hlavní hrdina mohl jmenovat jinak. Třeba Ahmed nebo Mustafa. Místo koltu by se použila pistole anebo útočná puška, mačeta či dělbuchy. Vše ostatní by mohlo být v podstatě stejné. Poklidná atmosféra starosvětské Vídně je už pár let ta tam. Franz Josef I. by se asi nestačil divit, co se v jeho někdejším sídelním městě děje. Pokusil jsem se na následujících řádcích přiblížit některé významné pistolnické a jiné příběhy, které se odehrály ve městě na krásném modrém Dunaji. 

 
Celý příspěvek

1. 12. 2023

Napoleon, první evropský rovnostářský despota

Napoleon I. Bonapart (1769-1821) může být pravděpodobně považován za raného průkopníka myšlenky rovnostářského, osvíceného policejního státu. Historik Jacques Godechot pro příklad označuje Napoleonův režim jako „pravděpodobného předchůdce moderního policejního státu“ a historik Eugen Weber označuje tento režim jako policejní stát bez kvalifikace. Napoleonův režim byl samozřejmě mírný a laskavý ve srovnání s policejními státy 20. století, ale je zde málo důvodů pro to, aby byl tento režim oceňován. Michael Silabis dochází k závěru (https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315840383-6/napoleonic-police-state-michael-sibalis), že: „Napoleonova policie nicméně prováděla tuhou kontrolu veškerého vyjadřování veřejných názorů, platila síť tajných agentů, aby udržela národ pod dohledem a držela odpůrce režimu ve speciálních státních vězeních bez obžaloby anebo soudu. Ve zkratce policie pravidelně ignorovala řádné soudní procedury a systematicky porušovala práva občana, které Francouzská revoluce vyhlásila…“    

 
Celý příspěvek

28. 11. 2023

Pokud zabíjí americké zdravotnictví, evropské zabíjí více

Studie Fraserova Institutu s názvem "Efekt čekací doby na mortalitu v Kanadě" odhaduje, že "nárůsty v čekacích dobách pro nutnou péči v Kanadě mezi lety 1993 a 2009 mohly vyústit v 25 456 až 63 090 (se střední hodnotou 44 273) dodatečných úmrtí mezi ženami." Přizpůsobíme-li to pro jinou populaci (USA má 9x tolik obyvatel než Kanada), tak střední hodnota na odhadovaných 400 tisíc dodatečných úmrtí mezi ženami za dobu delší než 16 let. To je přeneseně odhadem 25 tisíc dodatečných úmrtí mezi ženami každý rok, pokud by americký systém měl trpět podobným nárůstem mortality podobným tomu, který zažila Kanada díky nárůstu čekacích časů. Systém, který nad proporcionálně poškozuje ženy? Jak progresivní.

 
Celý příspěvek