Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svoboda a jiné

Příspěvky

24. 12. 2023

Jak socialisté a komunisté přispěli k nástupu italského fašismu

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Nástup italského fašismu v roce 1922 v Itálii měl různé důvody. V této stati se zaměříme především na podíl socialistů a komunistů, kteří k nástupu Benita Mussoliniho a jeho lidí k moci také svým ne zrovna zanedbatelným dílem přispěli. Ve své knize "Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi" píše Erik von Kuehnelt-Leddihn, že v prvé řadě za popularitu vděčili fašisté začátkem 20. let 20. století komunistům a socialistům, kteří uvrhli zemi do nepopsatelného zmatku vedoucího téměř k naprostému kolapsu. Docházelo k jedné stávce za druhou. Komunistické bandy okupovaly továrny, paralyzovaly komunikace, zakládaly místní sověty a opovrhovaly ústřední vládou. Podobně Milan Nakonečný ve své knize "Český fašismus" píše, že první světová válka přinesla Itálii hospodářskou krisi, sociální bídu a poválečné zklamání, a tyto neutěšené poměry vedly k radikalizaci socialistického hnutí, projevující se četnými stávkami, nepokoji a příklonem k bolševické revoluci v Rusku. Začalo to velkým socialistickým shromážděním v prosinci 1918 v Bologni a vyvrcholilo to násilným obsazováním továren a velkostatků. Itálii hrozila bolševická revoluce a vláda umírněného socialisty G. Giolittiho nebyla s to vyvést zemi z této kritické situace. Dne 23. března 1919 byly v Miláně založeny první bojové formace Fascio di combattimento, které se hned zapojily do boje proti socialistům a rychle se šířily po celé Itálii. 

 
Celý příspěvek

6. 12. 2023

Divoký západ ve Vídni? Spíše divoký orient

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Johny bleskově tasil kolt a vypálil několik dobře mířených ran směrem ke svým protivníkům. Rozpoutala se divoká přestřelka. Vzduch byl cítit spáleným střelným prachem a plnil se dýmem…. Tak nějak si člověk představuje divoký západ. No, ve Vídni by se hlavní hrdina mohl jmenovat jinak. Třeba Ahmed nebo Mustafa. Místo koltu by se použila pistole anebo útočná puška, mačeta či dělbuchy. Vše ostatní by mohlo být v podstatě stejné. Poklidná atmosféra starosvětské Vídně je už pár let ta tam. Franz Josef I. by se asi nestačil divit, co se v jeho někdejším sídelním městě děje. Pokusil jsem se na následujících řádcích přiblížit některé významné pistolnické a jiné příběhy, které se odehrály ve městě na krásném modrém Dunaji. 

 
Celý příspěvek

30. 6. 2023

Chammurapiho zákoník: zázrak státu anebo málo významná věc?

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Jedním z nejstarších vládních zákoníků je tzv. zákoník starobabylonského krále Chammurapiho. Před králem Chammurapim žili lidé tak, že byl člověk člověku vlkem a panoval chaos. Pak přišel tento moudrý vladař a sjednal právo a pořádek a lidem dal zákoník. Není sice úplně jasné, jak se díky chaosu mohla vůbec zrodit nějaká civilizace a z ní nějaké starobabylonské království, ale to přece vůbec nevadí. Státotvorný akt byl vykonán. Anebo tomu tak nebylo?

 
Celý příspěvek

12. 4. 2022

Základy Islámu a jejich výklad - recenze

/ Rubrika: Svoboda a jiné

 

Kniha čili nový počin z nakladatelství Lukáše Lhoťana "Základy Islámu a jejich výklad" pojednává o základních ideových oporách islámské ortodoxie a je tvořena dvěma částmi, a to jednak ze spisu imáma ibn Hanbala (780-855) "Základy sunny" a za druhé spisu imáma al-Barbahárího (867-941) "Výklad suny." Důležité je také uvést, že spis ibn Hanbala je nutné chápat jako vyznání víry ortodoxního islámu, kdy šlo o reakci na (středověkou) muslimskou racionalistickou filosofii (tzv. mutazilité)

 
Celý příspěvek

22. 2. 2022

Ludwig von Mises, secese a dnešní Ukrajina

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Válka ve velkém stylu na východní Ukrajině sice přestala, možná ovšem jen dočasně, ale drobné konflikty se zde pořád vyskytují. Nejistota ohledně dalšího vývoje zůstává poměrně velká. V tomto článku se budu snažit nastínit názory Ludwiga von Misese z jeho knihy "Liberalismus" na secesi území a aplikovat je na řešení problému na východní Ukrajině. Jak je známo, obývají východ Ukrajiny Rusové, někteří už odedávna, další přišli později do stepí na jihu a přístavů, a jiní až v době sovětské industrializace. Vedle industrializace zde šlo i o sovětskou rusifikaci. K roku 2001 je na Ukrajině uváděno 8.33 milionu Rusů, což bylo 17.3 % obyvatel Ukrajiny. K rodnému jazyku jako ruštině se hlásilo roku 2001 dokonce 29.6 % obyvatel. Zdá se také, že někteří Ukrajinci (dříve zvaní Malorusové) jsou tzv. rusofilní. Část Rusů (kolem jednoho milionu) a jejich stoupenců ovšem dnes žije v již odtrženém Krymu.

 
Celý příspěvek

4. 2. 2022

Lživé pomluvy na Fóru Svobodného přístavu

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Dva čtenáři mne před pár dny informovali, že na Fóru Svobodného přístavu se objevily před časem nějaké pomluvy ohledně mé osoby. Údajně jsem měl nadávat někomu nebo onomu a já nevím co dále. Což má být doloženo zfalšovanými důkazy, ve kterých je dokonce špatně, vedle řady pravopisných chyb, uvedeno i moje jméno. A jsem prý socialista apod.

 
Celý příspěvek

13. 1. 2022

TGM a demokracie: skeptický demokrat

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Osoba T. G. Masaryka je u nás považována za demokrata par excellance. Masaryk je pokládán za vzor demokratického politika a je považován docela oprávněně za velkého zastánce demokracie. Ovšem jeho skutečné názory na demokracii zase tak jednoznačné nejsou. Masaryk byl skutečně dosti pro demokraticky orientován, ale stejně tak dobře by se dal označit za skeptického demokrata. Podívejme se na některé jeho názory stran demokracie blíže.

 
Celý příspěvek

21. 12. 2021

Západ musí zastavit pokusy stran rozšíření NATO o Ukrajinu

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Nicméně mezi Západem a Ruskem si vyvinula nezdravá dynamika nad aktivitami toho druhého v ruském „blízkém okolí.“ Putinovy pokusy bránit ruské nároky na sféru vlivu ve své bývalé říši jsou nahlíženy zeměmi NATO a Evropské unie jako agresivní. NATO se potom pokouší posílit Pobaltské země anebo Polsko ze strachu před ruskou agresí, na což je pohlíženo jako na agresi ze strany Moskvy, která poté jedná, to se zdá opět jako agresivní a tak dále. Tento cyklus je samo se obnovující a potencionálně nebezpečný. Války se stávaly, i přesto, že je žádná strana nechtěla. Ze své strany, USA a NATO by toho měly činit tak málo, jak jen možné, aby přispívaly k danému problému. To se týká zvláště vyzbrojování Ukrajiny a trvání na tom, že Ukrajina má budoucnost v NATO.

 
Celý příspěvek

3. 12. 2021

Vyšla nová kniha od Ludwiga von Misese

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Zatímco v minulosti se u nás knihy od významného ekonoma a klasického liberála vydávaly a tiskly docela běžně, dnes je už situace jiná a je celkem dost nepravděpodobné, že se tato situace nějak změní. Je to škoda. A tak když jsme koncem září 2021 slavili 140 let od narození Ludwiga von Misese, rozhodl se Institut Ludwiga von Misese Morava a Čechy vydat aspoň menší brožuru s Misesovou esejí "Zisk a ztráta," kterou velmi oceňoval Murray N. Rothbard. Tato brožura vychází právě ke 140. letům narození jejího autora. A je určena především mírně pokročilým příznivcům Rakouské ekonomické školy a ekonomie vůbec.

 
Celý příspěvek

26. 11. 2021

Očkovací mandáty a jejich selhání

/ Rubrika: Svoboda a jiné

Vždycky se divím, kolik lidí v mém okolí si myslí, že vydání nějakého vládního nařízení nebo zákona či evropské či jiné směrnice znamená, že tyto budou automaticky dodržovány. Jistě, pokud jde o záležitosti, které se týkají malého počtu lidí, a které je tedy možné relativně snadno kvůli nízkému počtu těchto lidí kontrolovat anebo v případě, že jde o věc, kterou naprostá většina lidí odsuzuje (loupež, vražda), je takový názor poměrně správný. Čím však stoupá počet přestupníků nebo těch, kteří se vzpírají podobným mandátům anebo pokud jde o záležitost, kterou řada lidí neřeší nebo ji nepovažuje za důležitou, situace se mění. Koronavirus nabízí jedno takové zjištění. Na jedné straně hodně lidí volá po drakonických opatřeních namířených proti neočkovaným lidem. Na druhé straně je neočkovaných velmi mnoho, a i když jich ještě o něco ubude, pořád tato skupina zůstane dost početnou. A to je přesně ten případ, kdy dojde k zneplatnění „teorie“ o automatickém dodržování různých vrchnostenských mandátů.

 
Celý příspěvek