Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomie

Příspěvky

21. 9. 2015

Problém černého pasažéra, demonstrované preference a ekonomická kalkulace

/ Rubrika: Ekonomie

Dle ekonomické teorie je černým pasažérem člověk, který získá požitky z nějakého statku, ale vyhne se jeho placení. Fakticky se jedná o existenci černých pasažérů, kteří sice konzumují, ale nelze je vyloučit z této spotřeby (tzv. nevyloučitelnost ze spotřeby). Příkladem může být osvětlení ulic a silnic, kdy toto osvětlení svítí i na cestu těm, co ho neplatí. Někteří rakouští ekonomové tento koncept běžně odmítají.

 
Celý příspěvek

19. 7. 2015

Ekonomická nesmyslnost anarchokomunismu

/ Rubrika: Ekonomie

Rothbardův článek „Nesmyslnost anarchokomunismu“ mne vyprovokoval k napsání krátkého dodatku. V zásadě mají anarchokomunisté tři možnosti, jak organizovat svoji společnost.

 
Celý příspěvek

5. 7. 2015

Japonský krach jako varování pro státy blahobytu

/ Rubrika: Ekonomie

O katastrofálních dopadech omezování svobodného obchodu byla napsána spousta knih. Přesto k němu dále dochází. Připomeňme si na příkladu Japonska, že nejde o pouhou teorii. Jednou bohatá země se může snadno přeměnit na zaostalý kraj.

 
Celý příspěvek

29. 5. 2015

Frakční bankovnictví jako podvod (nebo alespoň chyba) dodatek

/ Rubrika: Ekonomie

Frakční bankovnictví jako podvod (nebo alespoň chyba) dodatek.

 
Celý příspěvek

17. 4. 2015

Supermarkety zhoubou malým prodejnám?

/ Rubrika: Ekonomie

Běžně se dnes soudí, že supermarkety a podobné velké prodejny likvidují drobnější konkurenci. Obchod se tak více koncentruje a na malometrážní prodejny zbývá méně zákazníků a tržeb. Te je částečnou pravdou, protože některé maloprodejny a maloprovozovny (případně střední provozy) skutečně mohou v důsledku vzniku supermarketu zaniknout. Zároveň však platí, že výstavba supermarketu je impulsem pro vznik jiných malých prodejen, které se často hromadí právě u nového supermarketu. Tomu se zde budeme nyní věnovat.
 

 
Celý příspěvek

27. 3. 2015

Poznámka k ekonomické kalkulaci podruhé: Motivace

/ Rubrika: Ekonomie

Poznámka k ekonomické kalkulaci podruhé: Motivace.

 
Celý příspěvek

23. 3. 2015

Frakční bankovnictví jako podvod (nebo alespoň chyba)

/ Rubrika: Ekonomie

Frakční bankovnictví jako podvod nebo alespoň chyba.

 
Celý příspěvek

8. 1. 2015

Nedokonalé a asymetrické informace I - Zprostředkování práce před 100 lety

/ Rubrika: Ekonomie

V této stati se budeme zabývat nedokonalostí informací na pracovním trhu. V dnešní době je poměrně snadné nalézt nějakého soukromého zprostředkovatele práce (personální agentury) nebo brigády v každém trochu větším městě. Tyto zpostředkovatele práce lze nalézt běžně na internetu a tamtéž lze nalézt i nabídky práce. Tento sektor služeb je dnes běžný i přes existenci úřadů práce, které se mimo jiné věnují též zprostředkování práce. Bylo by proto nošením dříví do lesa psát o tom, jak se dnes lidé (zaměstnanci i zaměstnavatelé) vyrovnávají na pracovním trhu s nedostatkem informací. Podíváme se tedy na to, jak to dělali lidé u nás před 100 a více lety.

 
Celý příspěvek

5. 12. 2014

Vize Partekonu a její kritika: Shrnutí

/ Rubrika: Ekonomie

Místo závěru zde uvede shrnutí toho nejdůležitějšího ohledně poznání a kritiky Partekonu čili participativní ekonomiky tak, jak ho prezentuje M. Albert. Tím ovšem netvrdím, že moje poznání a kritika tohoto ekonomického systému, podaná v předchozích kapitolách, byla vyčerpávající. Jistě by se něco dalo ještě rozebrat a jistě by někdo bystřejší mohl něco dalšího dodat.
 

 
Celý příspěvek

2. 12. 2014

Vize Partekonu a její kritika: Demokraticky spravované rady a dodatky

/ Rubrika: Ekonomie

Jak si čtenář již povšiml z předchozích kapitol, tak rozhodování je v Partekonu čili participativní ekonomice založeno na radách pracujících a spotřebitelů.
 

 
Celý příspěvek