Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svoboda a jiné

Příspěvky

Sociolog Jan Keller a ekonomové jako obhájci otrokářství

18. 12. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Víte, že podle sociologa profesora Jana Kellera jsou ekonomové v podstatě obhájci otroctví?

 

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus (III/III)

27. 11. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus. Aneb byl Masaryk liberál anebo radikální etatista?

 

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus (II/III)

21. 11. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus. Aneb byl Masaryk liberál anebo radikální etatista?

 

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus (I/III)

11. 11. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus. Aneb byl Masaryk liberál anebo radikální etatista?

 

Kdo je vinen násilím státu?

16. 10. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

V tomto krátkém článku se podíváme na to, kdo je především vinen státním útlakem. Je to ministr, premiér, fýrer nebo řadový úředník či voják anebo policista? Tato věc je důležitá zejména tehdy, pokud se vláda stane natolik nesnesitelnou, že je potřeba se proti ní bránit. Případně je nutné dodatečně potrestat útočníky.

 

Sociolog Jan Keller a jeho omyly ohledně reklamy

10. 9. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Sociolog Jan Keller ve své knize "Abeceda prosperity" nevidí na reklamě ani jednu pozitivní věc. Naopak na ni vidí spoustu negativ. Některé si nyní uvedeme. Dle Kellera: "Reklama - je velkým pedagogem společnosti prosperity. Vychovává její členy k žádoucí spotřebě a učí je, jak se chovat k vyrobenému zboží. Vede je k pečlivosti, s níž naprosto zodpovědně nakupují i takové věci, jež by mohly jinak zůstat docela bez kupce."

 

Péče o památky a prestiž na příkladech z dnešní Itálie

23. 7. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Při jedné z návštěv Benátek a jejich širšího okolí jsem si všiml, že se zde na údržbě některých památek v této jinak poměrně etatistické zemi podílejí i soukromé firmy. Je celkem známo, že Itálie má obrovské množství nejrůznějších památek. Protože finance státu a jiných veřejných autorit jsou omezené, tak zde zbývá i nějaký prostor pro soukromou akci. Zajímavé je, že se v případě alespoň některých těchto akcí, činí odvolání na prestiž, a to v podobě informačních tabulek či textů se jménem firmy. Uvedu zde nyní dva příklady na toto téma.

 

Sociolog Jan Keller a velkoměsta

3. 5. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Sociolog a politik profesor Jan Keller patří mezi současné nejpopulárnější představitele socialistického diskursu v České republice. Některé jeho názory jsou vlivné i u jinak nepříliš socialisticky vyhraněných lidí. Z toho důvodu je dobré věnovat alespoň nějaký čas jeho argumentaci a názorům. V této stati se podíváme na kritiku velkoměst, tak jak stojí v Kellerově populární knize "Abeceda prosperity". Profesor Keller nevidí v současných velkoměstech skoro žádný přínos.

 

Znamená unschooling to, že děti si mohou dělat, co chtějí?

13. 4. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Před pár měsíci jsem při četbě jednoho článku narazil na téma dnešního školství. Tento staromilsky pojatý článek viděl ideální školství zhruba ve formě prvorepublikového školství. Mimo jiné se opřel do různých reformátorů, ale i do tzv. sluníčkových rodičů, kteří vyznávají unschooling, a kteří by prý dětem dovolili dělat si, co tyto chtějí. Což by vyústilo v bezpráví a chaos ve školách (v originálním článku označeno jako anarchie). Občas se takový názor objeví i v některé z diskusí. Napadlo mne, zda je to či není pravda. A rozhodl jsem se zalistovat v do češtiny přeloženém díle Petera Graye, který je sám velkým propagátorem unschoolingu.

 

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus

6. 1. 2015

| Rubrika: Svoboda a jiné

Elektronická kniha je založena na podstatně rozšířeném původním článku o T. G. Masarykovi, Ludwigu von Misesovi a klasickém liberalismu. Původní článek vyšel v prosinci roku 2010 a lednu roku 2011 na webu www.mises.cz. Pokud váháte, zda byl Masaryk spíše liberál anebo spíše socialista, tak čtěte dále. Nicméně už teď můžeme uvést, že Masaryk se blížil spíše tomu druhému, byť v duchu intervencionismu či fabiánského socialismu. Domnívám se, že je dobré znát Masarykovo dílo, protože Masaryk byl jedním ze spolutvůrců Evropy tak, jak ji dnes známe.