Jdi na obsah Jdi na menu

Svoboda a jiné

Příspěvky

Sociolog Jan Keller a velkoměsta

Sociolog a politik profesor Jan Keller patří mezi současné nejpopulárnější představitele socialistického diskursu v České republice. Některé jeho názory jsou vlivné i u jinak nepříliš socialisticky vyhraněných lidí. Z toho důvodu je dobré věnovat alespoň nějaký čas jeho argumentaci a názorům. V této stati se podíváme na kritiku velkoměst, tak jak stojí v Kellerově populární knize "Abeceda prosperity". Profesor Keller nevidí v současných velkoměstech skoro žádný přínos.

 
3. 5. 2015 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Znamená unschooling to, že děti si mohou dělat, co chtějí?

Před pár měsíci jsem při četbě jednoho článku narazil na téma dnešního školství. Tento staromilsky pojatý článek viděl ideální školství zhruba ve formě prvorepublikového školství. Mimo jiné se opřel do různých reformátorů, ale i do tzv. sluníčkových rodičů, kteří vyznávají unschooling, a kteří by prý dětem dovolili dělat si, co tyto chtějí. Což by vyústilo v bezpráví a chaos ve školách (v originálním článku označeno jako anarchie). Občas se takový názor objeví i v některé z diskusí. Napadlo mne, zda je to či není pravda. A rozhodl jsem se zalistovat v do češtiny přeloženém díle Petera Graye, který je sám velkým propagátorem unschoolingu.

 
13. 4. 2015 | | Rubrika: Svoboda a jiné

T. G. Masaryk, Ludwig von Mises a klasický liberalismus

Elektronická kniha je založena na podstatně rozšířeném původním článku o T. G. Masarykovi, Ludwigu von Misesovi a klasickém liberalismu. Původní článek vyšel v prosinci roku 2010 a lednu roku 2011 na webu www.mises.cz. Pokud váháte, zda byl Masaryk spíše liberál anebo spíše socialista, tak čtěte dále. Nicméně už teď můžeme uvést, že Masaryk se blížil spíše tomu druhému, byť v duchu intervencionismu či fabiánského socialismu. Domnívám se, že je dobré znát Masarykovo dílo, protože Masaryk byl jedním ze spolutvůrců Evropy tak, jak ji dnes známe.

 
6. 1. 2015 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Lyžování s Hayekem

Je zima a řada občanů v tuto dobu vyráží na lyže. Část z nich vyráží tradičně na sjezdovky, kterých máme i v České republice celou řadu. Potíž je v tom, že sjezdovky jsou umístěny většinou na horách a vrchovinách, kde jsou lepší sněhové podmínky a delší svahy. Zároveň však jsou hory a vrchoviny zpravidla považovány částí lidí za z přírodovědeckého hlediska cenná území a požívají různé statusy ochrany (Chráněná krajinná oblast, Národní park, rezervace, památka atp.), a to i přesto, že mnohá místa na horách byla dříve hustěji osídlena a hospodářsky intenzivně využívána, a tudíž ve skutečnosti nejde tedy často jen o dílo přírody. Každopádně vyvolává sjezdové (a někdy i běžecké) lyžování spory.

 
4. 11. 2014 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Umírněný etatista Matěj Šuster a jeho nihilistická etika

Umírněný etatista Matěj Šuster v zimě roku 2014 uvedl v jedné diskusi na webu „Ludwig von Mises Institutu Česko a Slovensko“ několik svých zajímavých tvrzení ohledně etiky a morálních norem. Tyto tvrzení zde nyní budeme prezentovat a podrobíme je kritice. 

 
26. 9. 2014 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Occupy Noama Chomskeho: nejasná zpráva 99 procentům - II. díl

Významný lingvista a filozof Noam Chomsky přijal pozvání Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého. Zúčastní se zde lingvistické konference Olinco, kterou katedra pořádá ve dnech 5. až 7. června 2014. Noam Chomsky vydal roku 2012 (česky pod názvem Hnutí Occupy vyšlo 2014) útlou knihu s názvem Occupy. Tato kniha reaguje na stejnojmenné hnutí ve Spojených státech a má ambici přispět k lepší a více rovnostářské budoucnosti. Vylepšit budoucnost je jistě záslužnou aktivitou, avšak Chomskeho návrhy stěží můžou významněji přispět k tomuto cíli. Navíc si v některých bodech odporují.

 
27. 5. 2014 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Occupy Noama Chomskeho: nejasná zpráva 99 procentům - I. díl

Významný lingvista a filozof Noam Chomsky přijal pozvání Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého. Zúčastní se zde lingvistické konference Olinco, kterou katedra pořádá ve dnech 5. až 7. června 2014. Noam Chomsky vydal roku 2012 (česky pod názvem Hnutí Occupy vyšlo 2014) útlou knihu s názvem Occupy. Tato kniha reaguje na stejnojmenné hnutí ve Spojených státech a má ambici přispět k lepší a více rovnostářské budoucnosti. Vylepšit budoucnost je jistě záslužnou aktivitou, avšak Chomskeho návrhy stěží můžou významněji přispět k tomuto cíli. Navíc si v některých bodech odporují.

 
26. 5. 2014 | | Rubrika: Svoboda a jiné

Všude dobře kromě doma?

Řada lidí není spokojena se stavem společnosti v České republice. Prý je tu velký nepořádek, korupce, podvody a podobně. Jinde prý tomu tak není anebo tomu není až tak moc. Většinou však takové věci říkají ti, co nevytáhnou z českého rybníčku pořádně paty. To platí i pro ty, kteří stráví v cizině dovolenou někde na pláži či v horách. Jinak by totiž věděli, že podobná situace panuje i jinde.

 
4. 4. 2014 | | Rubrika: Svoboda a jiné