Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 9. 2016

Peníze a svoboda

Za jednu z hlavních příčin současné finanční krize jsou považovány nekryté papírové peníze. Jejich hodnota je založena na pouhé důvěře, že za ně člověk dostane potřebné zboží a služby. Navíc tato forma peněz umožňuje centrálním bankám libovolně měnit množství peněz v oběhu. A to zejména vytvářet inflaci, která nejen představuje formu zdanění, ale vede i ke změnám ve struktuře výroby a hospodářskému cyklu (blíže viz. Mises-Hayekova teorie hospodářského cyklu).


Komerčním bankám pak umožňuje vytvářet depozitní peníze, které vlastně ani fyzicky neexistují. Jsou jen zapsány na příslušném PC v bance. Zjednodušeně řečeno, vložíte-li například do bank vklad 100 Kč a banky si nechají 20 Kč v rezervách, mohou pak poskytnout úvěry ve výši až 500 Kč! (Tomu se říká bankovní multiplikátor.) To chce už pořádnou dávku důvěry. Taková komerční banka má pak poměr vkladů ku poskytnutým úvěrům 100:80. Pokud si přijdou lidé vybrat z banky například čtvrtinu svých úspor není už banka schopna dostát svým závazkům, protože potřebné peníze prostě nemá. A tak banky začnou odevšad stahovat peníze a některé rovnou zkrachují. Bankovní multiplikátor začne fungovat v opačném směru a peněžní zásoba v dané ekonomice začne klesat. Je evidentní, že tento systém není zrovna dvakrát stabilní. A ani žádná přísnější regulace s tím mnoho nenadělá. Důvěru lze těžko nařídit natož regulovat. Navíc pokud je většina peněz v ekonomice ve formě depozit u bank (bezhotovostní peníze), má jednotlivec jen málo možností, jak se bankám vyhnout. A banky toho samozřejmě využívají (viz. Situace s poplatky). Příkladem mohou být výplaty, které podnikatelé často vyplácejí zaměstnancům pouze převodem na účet.


Není divu, že sílí volání po návratu ke kryté měně (tzv. komoditní peníze) nebo kvazikomoditní měně (Bitcoin). V minulosti se jednalo nejčastěji o tzv. zlatý standard, kdy byly používány buď přímo zlaté mince a nebo papírové peníze směnitelné na požádání za zlato. Takovéto peníze nelze přirozeně jen tak o své vůli tisknout. Současné problémy tak mohou alespoň přispět k diskuzi o této alternativě k papírovým depozitním penězům s nuceným oběhem (tj. pod hrozbou pokuty případně vězení). Například v ČR vznikla Petice za poctivé peníze, v USA se diskutuje o zrušení FEDu (obdoba centrální banky) atd. Nejdůležitější ovšem je, aby lidé měli právo svobodné volby vybrat si takové peníze jaké považují za nejlepší!