Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 2. 2017

Nad programem Okamurovy SPD

Rozhodl jsem se podívat na program Okamurovy partaje SPD a prozkoumat, zda je tato strana pro pravicově libertariánsky či liberálně-klasicky smýšlejícího člověka volitelná. Postoje této strany k imigraci jsou poměrně známé, a i když se nekryjí s pravicovým libertariánským programem [1] ohledně imigrace, tak jde pořád zřejmě o druhé či třetí nejlepší řešení. Zde se tedy podíváme na další programové vize a na to, jak štimují ke svobodě od násilí. Koneckonců v programu Okamurovy strany se to slovem svoboda docela hemží. I název hnutí toto slovo obsahuje.

 

"Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu, pohybu a obrany.". Jinde se v programu píše, že SPD chce Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce [2]. Otevřený trh a svobodný obchod zní z libertariánského hlediska dobře. Otázkou je jaká by byla skutečnost. Dost možná, že by jistá harmonizace norem a standartů a tedy i omezení trhu a obchodu stejně nastala. Rovněž celkem zajímavá je představa, která by mohla zabránit v budoucnosti dodatečným velkým veřejným výdajům: "Nechceme tunelování školství, životního prostředí, zdravotnictví, bezpečnosti země a sociálních služeb drahými a nefunkčními projekty." [3]. Uvedené je však natolik obecné, že z toho nelze moc vyčísti. Absurdním se naopak jeví být volání pro nezávislé policii, státním zastupitelství a soudech [4]. Tyto instituce budou i za SPD jistě financovány rozhodnutím vlády a parlamentu, tudíž o nějaké nezávislosti zde nemůže být řeč. S čím lze naopak velmi souhlasit je toto: "Odmítáme pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství. Jsme proti pokusům omezit právo občanů legálně nabývat a držet zbraň." [5]. S tím stěží může mít nějaký libertarián (různé levicové libertariány za libertariány nelze považovat) problém.


Pojďme však dále: "Prosazujeme prokázání původu nabytého majetku občana nad 20 milionů korun. A na rozdíl od všech ostatních stran zpětně. V případě, že nebude doloženo legální nabytí majetku, bude zdaněn 100% daní. Co zloději ukradli, musí vrátit! Nelze připustit zbohatnutí politicko-korupční mafie na úkor ostatních občanů." [6]. Odhlédnuto od sporné účinnosti takovéhoto opatření (někde takové zákony mají), je nutné říci, že něco takového je zcela v rozporu s libertariánským pohledem a s pohledem na presumci nevinny. Presumce vinny je zcela nepřijatelná. Retrospektivní účinnost zákona je pak běžně považována za doklad bezpráví dokonce i dnes. Lze si jednoduše představit, že poctivý člověk, který si vydělal mnoho peněz, si nebude kde jaký účet schovávat, když to po něm nikdo dříve nevyžadoval. Přesto může pak být označován dle této "logiky" za zloděje! Dále žijeme-li ve společnosti, která je svázána řadou regulací hospodářství, tak je nutné počítat s tím, že některé potřeby budou uspokojovány v šedé ekonomice. Není důvod trestat ty, co tyto potřeby uspokojují, pakliže nejde o obchody, které představují násilí a vyhrožování násilím třetím stranám. Snaha potrestat takové lidi povede k horšímu uspokojení potřeb a bude tlačit lidi k přechodu na černý trh. A co když někdo odmítá platit vysoké daně, protože nesouhlasím s tím, na co jsou používány? Třeba na SPD kritizované mise v Afgánistánu či na podporu uprchlíků. Dále, jsou si v SPD jistí, že uvedený požadavek nebude použit proti ním samotným, a že úředníci v žoldu sluníčkářů nebudou chtít najít chybu či "chybu" za každou cenu?


SPD chce prosazovat snížení DPH a spotřebních daní. Dále: "Chceme výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi. SPD připraví reformu, která přinese zjednodušení daňového systému a daňové administrativy.". Dále chtějí platbu DPH pouze ze skutečně zaplacených faktur a odstranění ručení za platbu DPH u obchodního partnera [7]. Na takovéto věci libertariáni rádi slyší, jdou totiž správným směrem. Na druhou stranu by však bylo dobré uvést, jaké výdajové škrty budou po snížení daní následovat. Snížit daně bez výdajových škrtů znamená totiž dříve anebo později nutnost daně zvýšit anebo se zadlužovat či provozovat vyšší inflaci. Nějak se to však vyřešit musí, když SPD ve svém programu zároveň tvrdí, že: "Budeme prosazovat ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Strategickým cílem hospodaření státu musí být vyrovnané rozpočty." [8]. Libertariáni by ovšem rádi brali především celkový pokles přerozdělování skrze veřejné rozpočty - tj. pokles veřejných příjmů i výdajů.

 
O poznání hůře je to s těmito představami SPD: "Podporou podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách vytvoříme nová pracovní místa. Státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti... Podpoříme podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a budeme prosazovat zásadní snížení administrativní zátěže spojené s podnikatelskou činností." [9]. Není jasné, jakou formu (výjma výstavby infrastruktury) má míti tato podpora podnikání, ale zřejmě zde nepůjde jen o libertariánský požadavek, odstranění překážek (výjma tedy uvedeného snížení administrativní zátěže), které brání svobodnému podnikání. Zřejmě půjde o nějaký druh dotací, privilegií apod. Výstavbu infrastruktury může porovnat s bodem týkající se snižování daní. Tyto body nejdou spolu moc dohromady. Netřeba připomínat, že libertariáni jsou proti veřejným investicím v dopravě a infrastruktuře. Stát nemůže u těchto investic díky tomu, že nejsou předmětem ekonomické kalkulace na trhu, určit adekvátně jejich potřebnost. Navíc jde o zdroj korupce, kterou chce SPD potírat. Tyto investice by měl ideálně provádět soukromý sektor.


"Budeme prosazovat přijetí zákona proti lichvě a legislativně znemožníme spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček. Nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Exekuce musí respektovat základní občanská práva." [10]. Co je to lichva? Půjčování na vysoký úrok. Kolik je ten vysoký úrok? To nikdo neví a rozlišení toho, co je lichva je čistě subjektivní a arbitrární záležitostí člověka, který toto rozlišení provádí. Navíc lichva se potlačit nedá, prostě se jen přemístí na černý trh, úrokové sazby vzrostou, část potencionálních dlužníků příjde o možnost získat úvěr a věřiteli se stanou polokriminální živly, které nechodí pro násilí daleko. Ostatně násilí se pro ně stanou jedinou možností, jak se popasovat s problémovými dlužníky, protože u soudu nemohou tito věřitelé uspět. Exekuce jsou dnes spojeny s kontroverzemi, a to zejména tím, že ve vztahu ke třetím osobám (manželka, příbuzní atd.) a jejich majetku se používá presumce viny. Zde je tedy, co zlepšovat, ale ne tak, jak předkládá SPD.


Bod číslo 8. programu hlásá, že: "Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou." [11]. Pokud imigrační krizi vnímáme jakožto krizi danou především tím, že se imigranté do Evropy stěhují kvůli sociálním dávkám a jiným vymoženostem státu blahobytu, a že tyto vymoženosti státu blahobytu znemožnují integraci imigrantů, měli bychom se míti na pozoru. Právě takové dobrodějné aktivity stojí u kořenů naší současné krize. Jisté zlepšení se však u SPD dá najít: "Zjednodušíme systém a zavedeme strop pro výši sociální podpory pro občany, kteří nežijí řádným životem. Podpora nesmí umožnit lenochům žít lépe než lidem, kteří pracují. Podporu zaslouží pouze ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají děti. Zamezíme vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení." [12]. Takový strop už dnes do jisté míry existuje a spočívá ve snížení dávky příspěvku na živobytí (3 610 Kč) na hodnotu 2 200 Kč [13], jenže se moc nevyužívá [14]. SPD by se tedy mohla pro začátek pokusit se ho více využívat, pokud by se dostala k moci. V bodě 8 programu SPD ještě stojí, že nechceme zvyšování věku odchodu do důchodu a požadujeme zvyšování důchodů všem o stejnou částku [15]. Pokud SPD nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak by stálo za to uvést, jak tedy bude řešit budoucí problémy s vyplácením důchodů [16]. Jediné, co člověka v souvislosti s postoji SPD napadne, že by se mělo něco ušetřit na imigrantech: "Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod  islámských náboženských fanatiků." [17]. Plus něco na nepřizpůsobivých občanech. Zvyšování důchodů o stejnou částku, je pak snahou o větší rovnostářství, což komentáře nepotřebuje.


Jak vidno z hlediska svobody od násilí lze říci, že program SPD je něco na způsob velmi proměnlivého počasí. Libertariáni a klasičtí liberálového by ho mohli podpořit jen tehdy, pokud by hrozilo silněji, že se problémy s imigrací stanou vážnými. To se může asi časem stát. Samozřejmě program je důležitý, ale v praktické politice se uplatňuje málokdy celý. Je také nutné zvážit i jiné informace, které lidé z SPD produkují, což je však mimo tento článek.

 

Poznámky:
[1] Několik poznámek k imigraci a diskriminaci (nejen) z libertariánského hlediska, bod L, 5. XII. 2016, Bawerk.eu.
[2] Deset zásadních programových bodů politického hnutí SPD [online, 2015]. Dostupný z (přístup I/2017): http://spd.cz/program/, úvod a 10.
[3] Ibid, 2.
[4] Ibid, 2.
[5] Ibid, 2.
[6] Ibid, 3.
[7] Ibid, 4. a 5.
[8] Ibid, 9.
[9] Ibid, 5.
[10] Ibid, 6.
[11] Ibid, 8.
[12] Ibid, 8.
[13] Příspěvek na živobytí 2016: Pravidla a kalkulačka [online, 2016]. Dostupný z (přístup I/2017):  http://www.penize.cz/davky-v-hmotne-nouzi/308824-prispevek-na-zivobyti-2016-pravidla-a-kalkulacka.
[14] Otázka sociální: Sociální dávky v České republice v roce 2013, pozn. 42, 21. 2. 2014, Bawerk.eu.
[15] Deset zásadních programových bodů politického hnutí SPD, 8.
[16] Prosím jeden státní starobní důchod? Už došly, pane [online, 2016]. Dostupný z (přístup I/2017):  http://www.mises.cz/clanky/prosim-jeden-statni-starobni-duchod-uz-dosly-pane-2088.aspx.
[17] Deset zásadních programových bodů politického hnutí SPD, 10.