Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. století (divoký kapitalismus)

V této sekci se nalézají články s historickým či ekonomicko-historickým obsahem na téma tzv. divokého kapitalismu, což je období, které jsem si definoval jako období 19. století a počátku 20. století (do roku 1914). Toto tzv. dlouhé 19. století v některých článcích doplňuji i  obdobím tzv. první Československé republiky.

 

 

Příspěvky

10. 12. 2016

Dobročinný spolek paní a dívek českých v Králově Poli

Na závěr řady článků o brněnských svépomocných a charitativních spolcích se podíváme na dobročinný ženský spolek z Králova Pole. Tímto spolkem tedy toto povídání o dnes již zcela zapomenuté spolkové historii uzavřeme.

 
Celý příspěvek

11. 11. 2016

Romové jdou do práce? V minulosti běžná věc!

Pracující Romové nejsou sice neobvyklým jevem v naší společnosti, ale nejsou zde také ani častým jevem. Řada Romů totiž dnes žije na sociálních dávkách a nepracuje. Dříve tomu však tak nebývalo, a i když Romové žili často odlišně od většinové populace, tak se museli sami živit. K nahlédnutí do romských dějin nám poslouží zejména práce historika Ctibora Nečase v knihách „Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století“ a „Člověk na Moravě 19. století“.

 
Celý příspěvek

16. 9. 2016

Brněnské spolky III.D: Dělnický sirotčí a podporovací spolek "Svornost"

Posledním sirotčím spolkem, kterým se tu budeme zabývat je "Dělnický sirotčí spolek 'Svornost'" (v pramenech též Svornosť). V tomto případě nešlo o klasický sirotčí spolek, ale šlo o podpůrný dělnický spolek, který mimo jiné poskytoval spíše jako doplněk sirotkům po dělnicích podporu. Spolek měl vzniknout roku 1923 nebo před tímto rokem.

 
Celý příspěvek

12. 9. 2016

Brněnské spolky III.C: Sirotčí spolek pro Židenice

Třetím sirotčím spolkem, kterým se budeme zabývat, je Sirotčí spolek pro Židenice. Tento spolek existoval v letech 1911 až 1920. Židenice byly samostatnou obcí, která se roku 1919 stala součástí města Brna.

 
Celý příspěvek

29. 8. 2016

Brněnské spolky III.B: Sirotčí úsporný spolek v Řečkovicích

Dalším sirotčím spolkem, kterým se zde budeme zabývat, je sirotčí spolek kombinovaný s úsporným spolkem se sídlem v Řečkovicích v době první republiky. Doba první republiky byla dobou rozkvětu četných spolků, byť staré mocnářství na tom v tomto ohledu nebylo také vůbec špatně. Dnes se zdá bohatý spolkový život tehdejší doby něčím už značně vzdáleným a neobvyklým, tehdy šlo však o docela všední věc.

 
Celý příspěvek

23. 8. 2016

Brněnské spolky III.A: Sirotčí spolek pro Husovice

Prvním sirotčím spolkem, kterým se budeme zabývat, je Sirotčí spolek v Husovicích. Husovice byly dříve samostatné město, které je dnes součástí Brna. Spolek působil v letech 1911 až 1920, kdy byl vymazán z katastru spolků.

 
Celý příspěvek

14. 5. 2016

Špacír několika městy divokého kapitalismu podruhé

Tento článek bude spíše pokusem o nástin, který má za cíl alespoň částečně přiblížit rozmanitost sociální péče včetně přístupu ke vzdělání v době tzv. divokého kapitalismu (tj. 19. století) na Moravě a v Rakouském Slezsku. Bude už druhým mým takovýmto pokusem. V potaz vezmu i volněji s těmito související aktivity, jako třeba konzumní a vzdělávací spolky či péče podnikatelů o jejich zaměstnance. Vše s přesahem do doby první československé republiky. Sledovat budu jak dobročinné, tak svépomocné aktivity. Protože shromážděných údajů je velké množství, rozhodl jsem se kapitolu pojat jako procházku po několika menších moravských a slezských městech a případně jejich okolí, byť nejde vzhledem k tématu o příliš záživné čtení. Menší města znamenají ovšem, že článek může být kratší.

 
Celý příspěvek

1. 4. 2016

Brněnské spolky II.C: Krejcarový spolek pro podporu chudých žáků českých škol v Husovicích

Do třetice se seznámíme s krejcarovým spolkem v Husovicích (dnes taktéž část města Brna), který byl délkou svéčinnosti velmi úspěšný.

 
Celý příspěvek

26. 3. 2016

Brněnské spolky II.B: Dvouhaléřový spolek "Kapr" v Králově Poli

Dvouhaléřový spolek "Kapr" v Králově Poli nebyl narozdíl od výše uvedeného spolku příliš úspěšný, co se týká délky svého působení. Vznikl ve změněných politických poměrech po první světové válce, kdy platilo, jak bylo výše uvedeno, že se počítalo s tím, že vzdělání v novém státe se stane větším dílem záležitostí státu, což se pak skutečně i stalo, a dále se počítalo s tím, že v novém státě to budou právě Češi, kteří budou tomuto státu vládnout. A tak potřeba podporovat české školství ještě soukromým sektorem se jevila (vyjma pohraničí) zřejmě již jako méně důležitá. To mohlo mít vliv na brzký zánik spolku. Avšak tento spolek alespoň dle stanov nepodporoval přímo školy nebo školky, nýbrž chudé žáky.

 
Celý příspěvek

24. 3. 2016

Ze skromných počátků až na vrchol III: Aneb příklady vzestupu nižších vrstev v době divokého kapitalismu v Čechách

V této stati, která je doplňkem předchozích, uvedu několik dalších příkladů vzestupu ze skromných či přímo chudých poměrů anebo z postavení nižších vrstev (malorolníci, venkovští řemeslníci, dělníci, sluhové atd.) či nuzných poměrů v pozdějších stádiích života mezi významné a obecně známé osobnosti. A to převážně z oblasti Čech (a občas i z Moravy) v době 19. století. Zabýval jsem se osobami narozenými v letech 1800 až 1885. I když dnešnímu čtenáři některé tyto osobnosti nic už neřeknou, šlo ve své době o lidi dostatečně známé. Každopádně jde většinou o osobnosti, které se kvalifikovali do encyklopedie "Kdo byl kdo v našich dějinách" z nakladatelství Libri. Tím toto téma uzavírám aniž bych vyčerpal veškeré možnosti. Mohl bych dále vyhledávat údaje z životopisů a jistě bych našel řadu dalších příkladů, ale uvedené příklady považuji pro ilustraci za dostatečné. Celkem jsme zpracoval data k 66 osobám.

 
Celý příspěvek