Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunismus

Příspěvky

10. 6. 2014

Nedostatky v zásobování na Slovensku očima komunistů

/ Rubrika: Komunismus

Nyní se budeme zabývat nedostatky v zásobování, nedostatečnou kvalitou, službami, bytovou výstavbou, průmyslem apod., na Slovensku v letech 1985 až 1986. Použijeme zde stenoprotokoly 18. až 20. schůze Slovenské národní rady (SNR) z těchto let. Opět k nám budou hovořit tehdejší mocní. Zdá se, že v předchozí části zmíněné dotace pro Slovensko neměly na neduhy socialistického hospodářství výrazný vliv.

 
Celý příspěvek

5. 6. 2014

Za komunistů bylo lépe? Poznámka k dotování Slovenska

/ Rubrika: Komunismus

Dotování Slovenska za komunismu.

 
Celý příspěvek

14. 5. 2014

U rudého snědeného krámu jako elektronická kniha

/ Rubrika: Komunismus

Přidávám sem svoji elektronickou knihu "U rudého snědeného krámu" napsanou roku 2013. Tato kniha je příspěvkem k dnešní polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době vlády komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. To je výhodné, protože to zbavuje člověka strachu a stresu a činí to jeho život příjemnějším. Avšak má to i nevýhodu, která spočívá v tom, že se člověk může po letech opět spálit o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to špatné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být jen doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá temnými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si nepřikrádal a nebyl zrovna nějakým funkcionářem. Bylo mou snahou okomentovat uvedené děje a situace pomocí ekonomické teorie (jmenovitě teorie o nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu a teorie podnikatele a přenosu informací), tak aby čtenář věděl, co se vlastně dělo. V neposlední řadě je nutné podotknout, že v této knize jsou citováni historikové a jejich díla, ale zejména tehdejší poslanci České národní rady (ČNR) a Slovenské národní rady (SNR), ministři a jiní převážně komunističtí funkcionáři. K čtenáři tedy budou hovořit o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o špatném stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, sami tehdejší komunisté! 

 
Celý příspěvek

13. 5. 2014

Za komunistů bylo lépe? Komunisté: náš průmysl je zastaralý

/ Rubrika: Komunismus

V této části se vrátíme znovu k problematice průmyslu. Podíváme se do stenoprotokolů 9. schůze České národní rady (ČNR) ze dne pondělí 11. dubna 1988.

 
Celý příspěvek

5. 5. 2014

Za komunistů bylo lépe? Zamyšlení nad kriminalitou

/ Rubrika: Komunismus

O kriminalitě, korupci a úplatkářství za komunismu jsem již psal v 5. kapitole. Nyní se krátce zamyslíme nad kriminalitou dnes a tehdy. Nepůjde zde o žádnou důkladnou analýzu.

 
Celý příspěvek

28. 4. 2014

Za komunistů bylo lépe? Zastaralé zdravotnictví a sociální péče

/ Rubrika: Komunismus

Zastaralé zdravotnictví a sociální péče za komunismu pohledem komunistů.

 
Celý příspěvek

24. 4. 2014

Za komunistů bylo lépe? Náhradní díly na auta? Nejsou

/ Rubrika: Komunismus

Došli jsme v tomto historickém pojednání o nedostatcích a jiných (nejen) hospodářských potíží minulého režimu zhruba do poloviny. Dnes se v České republice vyrábí a montuje mnohem více automobilů než v době před rokem 1989 (i když nákladních aut se nyní u nás produkuje o dost méně). Jedna věc je však automobily vyrobit, druhá věc je již vyrobená auta udržet v provozuschopném stavu. K tomu je potřeba mít samozřejmě náhradní díly.

 
Celý příspěvek

14. 4. 2014

Nedostatky v zásobování pohledem komunistů

/ Rubrika: Komunismus

V této kapitole se podíváme na nedostatky v zásobování pohledem schůzí České národní rady (ČNR). Ve stenoprotokolech těchto schůzí jde o velmi rozsáhlé téma. Vybereme tedy jen některá vystoupení. Budeme se pohybovat na rozdíl od 4. části v letech 1986 až 1987.

 
Celý příspěvek

28. 3. 2014

Za komunistů bylo lépe? Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou

/ Rubrika: Komunismus

Hospodářská kriminalita a rozkrádání za komunismu.

 
Celý příspěvek

15. 3. 2014

Za komunistů bylo lépe? Otázka sociální

/ Rubrika: Komunismus

Nyní přejdeme k problému sociální otázky za komunismu. K tomu nám převážně poslouží kniha „Základy sociální péče“ vydaná péčí nakladatelství Portál. Detailní citace z této knihy najde čtenář v e-knize „U rudého snědeného krámu“.

 
Celý příspěvek