Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunismus

Příspěvky

U rudého snědeného krámu I.C

15. 8. 2014

| Rubrika: Komunismus

Původní série článků "U rudého snědeného krámu" (vyšlo původně na www.mises.cz), z které byla extrahována notně zkrácená verze v podobě série článků "Za komunistů bylo lépe?". Vzhledem ke značné rozsáhlosti této série jsem ji rozčlenil na menší úseky. Tuto sérii jistě není nutné číst celou, stačí se tu a tam občas začíst a nahlédnout do časů minulých. Tato série článků je zde na webu dostupná celá v jednom pdf dokumentu.

 

U rudého snědeného krámu I.B

4. 8. 2014

| Rubrika: Komunismus

Původní série článků "U rudého snědeného krámu" (vyšlo původně na www.mises.cz), z které byla extrahována notně zkrácená verze v podobě série článků "Za komunistů bylo lépe?". Vzhledem ke značné rozsáhlosti této série jsem ji rozčlenil na menší úseky. Tuto sérii jistě není nutné číst celou, stačí se tu a tam občas začíst a nahlédnout do časů minulých. Tato série článků je zde na webu dostupná celá v jednom pdf dokumentu.

 

U rudého snědeného krámu I.A

31. 7. 2014

| Rubrika: Komunismus

Postupně zde budu přidávat díly původní série článků "U rudého snědeného krámu" (vyšlo původně na www.mises.cz), z které byla extrahována notně zkrácená verze v podobě série článků "Za komunistů bylo lépe?". Vzhledem ke značné rozsáhlosti této série jsem ji rozčlenil na menší úseky. Tuto sérii jistě není nutné číst celou, stačí se tu a tam občas začíst a nahlédnout do časů minulých. Tato série článků je zde na webu dostupná celá v jednom pdf dokumentu.

 

V tomto příspěvku se nebudeme snažit pokračovat v díle dnes již poněkud zapadlého spisovatele Ignáta Herrmanna. Koneckonců hlavní postava románu a filmu kupec Žemla přece spáchal sebevraždu a postavu rytmistra Kyllijána v socialistickém hospodářství pro to, aby byly krámy, jako vyjedené, nepotřebujeme. Primárně se zde budeme zabývat nedostatky v zásobování obchodů v době vlády komunismu v Československu, ale narazíme i na jiné problémy.

 

"Bylo za komunistů lépe?" jako elektronická kniha

11. 7. 2014

| Rubrika: Komunismus

Přidávám sem svoji druhou elektronickou knihu "Bylo za komunistů lépe?" (napsanou v letech 2013 a 2014 jako série článků pod názvem "Za komunistů bylo lépe?"). Tato kniha je stručným a čtivějším výtahem z knihy "U rudého snědeného krámu" (viz příspěvek ze dne 14. května 2014) a je tedy opět příspěvkem k dnešní polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době vlády komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. To je výhodné, protože to zbavuje člověka strachu a stresu a činí to jeho život příjemnějším. Avšak má to i nevýhodu, která spočívá v tom, že se člověk může po letech opět spálit o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to špatné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. To, že se tato kniha zabývá temnými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si nepřikrádal a nebyl zrovna nějakým funkcionářem. V této knize k čtenáři budou hovořit o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o špatném stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, sami tehdejší komunisté!

 

Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost

20. 6. 2014

| Rubrika: Komunismus

Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost za komunismu.

 

Zemědělství, nedostatky a rozkrádání v 70. létech

13. 6. 2014

| Rubrika: Komunismus

Zemědělství, nedostatky a rozkrádání za vlády komunismu v 70. létech 20. století.

 

Nedostatky v zásobování na Slovensku očima komunistů

10. 6. 2014

| Rubrika: Komunismus

Nyní se budeme zabývat nedostatky v zásobování, nedostatečnou kvalitou, službami, bytovou výstavbou, průmyslem apod., na Slovensku v letech 1985 až 1986. Použijeme zde stenoprotokoly 18. až 20. schůze Slovenské národní rady (SNR) z těchto let. Opět k nám budou hovořit tehdejší mocní. Zdá se, že v předchozí části zmíněné dotace pro Slovensko neměly na neduhy socialistického hospodářství výrazný vliv.

 

Za komunistů bylo lépe? Poznámka k dotování Slovenska

5. 6. 2014

| Rubrika: Komunismus

Dotování Slovenska za komunismu.

 

U rudého snědeného krámu jako elektronická kniha

14. 5. 2014

| Rubrika: Komunismus

Přidávám sem svoji elektronickou knihu "U rudého snědeného krámu" napsanou roku 2013. Tato kniha je příspěvkem k dnešní polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době vlády komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. To je výhodné, protože to zbavuje člověka strachu a stresu a činí to jeho život příjemnějším. Avšak má to i nevýhodu, která spočívá v tom, že se člověk může po letech opět spálit o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to špatné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být jen doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá temnými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si nepřikrádal a nebyl zrovna nějakým funkcionářem. Bylo mou snahou okomentovat uvedené děje a situace pomocí ekonomické teorie (jmenovitě teorie o nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu a teorie podnikatele a přenosu informací), tak aby čtenář věděl, co se vlastně dělo. V neposlední řadě je nutné podotknout, že v této knize jsou citováni historikové a jejich díla, ale zejména tehdejší poslanci České národní rady (ČNR) a Slovenské národní rady (SNR), ministři a jiní převážně komunističtí funkcionáři. K čtenáři tedy budou hovořit o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o špatném stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, sami tehdejší komunisté! 

 

Za komunistů bylo lépe? Komunisté: náš průmysl je zastaralý

13. 5. 2014

| Rubrika: Komunismus

V této části se vrátíme znovu k problematice průmyslu. Podíváme se do stenoprotokolů 9. schůze České národní rady (ČNR) ze dne pondělí 11. dubna 1988.