Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 5. 2014

U rudého snědeného krámu jako elektronická kniha

Přidávám sem svoji elektronickou knihu "U rudého snědeného krámu" napsanou roku 2013 (a vycházející na webu www.mises.cz). Tato kniha je příspěvkem k dnešní polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době vlády komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. To je výhodné, protože to zbavuje člověka strachu a stresu a činí to jeho život příjemnějším. Avšak má to i nevýhodu, která spočívá v tom, že se člověk může po letech opět spálit o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to špatné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být jen doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá temnými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si nepřikrádal a nebyl zrovna nějakým funkcionářem. Bylo mou snahou okomentovat uvedené děje a situace pomocí ekonomické teorie (jmenovitě teorie o nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu a teorie podnikatele a přenosu informací), tak aby čtenář věděl, co se vlastně dělo. V neposlední řadě je nutné podotknout, že v této knize jsou citováni historikové a jejich díla, ale zejména tehdejší poslanci České národní rady (ČNR) a Slovenské národní rady (SNR), ministři a jiní převážně komunističtí funkcionáři. K čtenáři tedy budou hovořit o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží, o špatném stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, sami tehdejší komunisté! Z tohoto důvodu jsem v knize často přistoupil k plným a rozsáhlejším citacím.

 

Kniha neprošla jazykovou úpravou ani korekturou. Má asi 310 stránek (není nutné ji číst celou) a jde o náročnější čtení.  Kdo o ně nemá zájem, nechť si přečte zde vycházející sérii "Za komunistů bylo lépe?", která je podstatně zkrácenou variantou této knihy. Tato varianta ovšem postrádá teoretické vysvětlení.  Předkládaná kniha je volně šiřitelná.

 

U rudého snědeného krámu