Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 5. 2019

Použití soukromých symbolických peněz jako peněz ve Spojených státech II

[Autor: B. W. Barnard. Vyšlo roku 1917 v The Quarterly Journal of Economics, Vol. 31, No. 4. Kráceno.]

 

iii. Symbolické mince vydané od roku 1800 do roku 1861
 
Symbolické mince Jacksonovské éry (1829-1837)
Podmínky vedoucí k vydávání těchto symbolických mincí byly v podstatě podobné těm před válkou z roku 1812. Obecně až do časů zákonů z roku 1834 a 1837, tlak na vývoz mincí ze Spojených států připadal velkou měrou na zlato kvůli podhodnocení tohoto kovu. Podmínky se tehdy změnily. V New York City byly v roce 1834 stříbrné padesáticenty prodávány s ažíem 1 % pro vývoz. Do srpna toto ažio dosáhlo hodnoty 8,5 %. (28) V květnu 1837 většina bank pozastavila vyplácení hotovosti a země čelila aktuálnímu nedostatku peněz pro provádění obchodů. (29) K ulehčení tísně zaviněné touto neadekvátní nabídkou peněz, se opět objevily symbolické mince. Z této doby je doloženo až 164 druhů. Z nich je 71 obecných symbolických mincí a 93 jsou obchodnické symbolické mince.

 

Mince Johna Higleye

Mince Johna Mince Johna Higleye


 
Nápisy a design obecných symbolických mincí skýtají dobré komentáře stran politických a společenských podmínek této doby. Odkazují na Druhou banku Spojených států (Second United States bank), zadržování vyplácení hotovosti, Bentonovy "mincovní kapky", otroctví apod. V Nové Anglii byly tyto symbolické mince nazývány "Bungtown Coppers", v New Yorku "Shinplasters" a v New Jersey "Horseheads". (30) Jedna mince z roku 1834 je obzvláště pozoruhodná. Na aversu má vyzáblou postavu presidenta An. Jacksona s mečem v jedné ruce a pytlem peněz v druhé. Nápis praví "Jednoduchý systém bez okázalosti". Revers nese emblém tvrdohlavého osla (jackass) označeného na slabinách písmeny LL. D., narážka na titul udělený Jacksonovi Hardvardovou univerzitou. Emblém nad tím nese „Římská neústopnost“ a okolo hrany jsou Jackonsonova dobře známá slova „Ústava jak ji rozumím“. Jiná mince nese na aversu „Moje nahrážka banky Spojených států“. Na Jacksonově bustě je „Můj“ a dole slova „Moje experimentální měna - Moje sláva“. Na reversu stojí „Nechť zhyne úvěr. Nechť zhyne obchod“ a běžící divočák s textem „Moje třetí vášeň“  po jeho straně; nad tím „Moje vítězství“ a dole „Pryč s bankou“. Datum 1834. Zajímavý kousek, ukazující již tehdy se forumující náladu proti otroctví, nese na aversu klečící otrokyni v řetězech a nese nápis „Nejsem žena a sestra“. Na reversu je nápis „Spojené státy Americké“ a v olivovém věnci slovo „Svoboda“. (31)
 
Mnoho z těchto symbolických mincí bylo vydáno jednotlivci, ale některé podniky si udělaly z ražby byznys, jak svědčí tato citace: „Tyto symbolické mince byly hlavně, ne-li zcela vydány ve Waterbury, stát Connecticut, továrnou na výrobu knoflíků Scovill, jak jsme informováni, a ve velkém množství. Používaly se jako měna, jsouce dobrého kovu a váhy a ačkoliv mají zanedbatelnou nominální hodnotu ve srovnání s tehdejšími bankovkami, nacházejí se ještě dnes příležitostně v oběhu [1879], zatímco bankovky existují již jen jako kuriosity v albech nebo leží stranou v nějakém rohu jako připomínka dní, kdy hodnota bankovek podobně jako tykev v Knize Jonášově, pozbyla své existence, často přes noc.“ (32)
 
Ve městě Baltiomore byly tyto obecné symbolické mince inzerovány v novinách zprostředkovatelskými firmami. Byly prodávány všem zájemcům, obvykle po bušlých za 50 až 62,5 centů za stovku kusů. (33) Jako výsledek těchto velkých obchodních transakcí zástupce státní pokladny nařídil právnímu zástupci Spojených států v Baltimore provést soudní jednání podle zákona z 8. květně 1792. (34)
 
Více početné co se týká druhů, ale pravděpdobně méně početné pokud jde o celkový výstup, byly obchodnické symbolické mince. (35) Někdy jako přídavek k  běžnému nápisu nesly otřepané fráze jako "Prosperujeme díky obchodu" a "Čas jsou peníze". Tyto symbolické mince byly vyrobeny obvykle z mědi a mosazi, ale někdy z cínu [nejspíše nějaké slitiny kvůli cínovému moru, pozn. překladatele], olova, německého stříbra nebo stříbra; a co se týká hodnoty byly převážně jednocentové (36), ale někdy byly tří, pěti a šesticentové. Zřídka byly datovány. Státy ve kterých emise existovaly až do roku 1858, byly s počty emisí tyto: New York 126 (přinejmešním 107 z nich v New York City), Pennsylvania 19, Massachusetts 12, Connecticut 5, Louisiana 5, Virginia 5, Illions 4, New Hampshire 3, Rhode Island 3, Maryland 3, Michigan 3, New Jersey 2, Jižní Karolína 2, Georgia 1, Mississippi 1 a Ohio 1. (37)
 
Jak vládní produkce malých mincí vzrostla (38) a s návratem normálních časů, oběh těchto symbolických mincí, jak obchodnických tak obecných, upadl. V dekádě následující po skončení Jacksonovské éry, 1840-1850 bylo vydávání symbolických mincí velmi sporadické - pro příklad 1846 v Jižní Karolíně, 1847 a 1849 v Kalifornii a 1850 ve Wisconsinu. Roztroušené příklady těchto druhů nemůžou být brány jako doklad nedostatku oběživa, ale spíše ukazují na místní podmínky anebo zvláštní okolnosti vydavatelů. …..

 

Pokračování

Poznámky:

(28) Nilův Register, 47 (1834): str. 147 a 48 (1835): str. 74 a 52 (1837): str. 369.
(29) "Je zde hrozný tlak na peníze ve většině měst. Keťasové chtějí tři libry za maso." Tamtéž, str. 50 (květen, 1836): str. 185. ražba mincí ze stříbra pro čtvrtletí končící 30. červnem 1836 byla v hodnotě 1 235 000 dolarů a jen 77 dolarů z toho byly drobné peníze. Tamtéž, 50 (1836), str. 379.
(30) Prime: Coins, Medals and Seales, str. 108.
(31) Pro další druhy viz Catalogue of Coins, Tokens and Medals, 1914, str. 118, 119.
(32) H. N. Johnson, Western Reserve and Northern Ohio Historical Society, Protokoly, 2: str. 73. Pro popis jednoho typu jejich emise viz Catalogue of Coins atd., str. 119.
(33) Citováno z New York Journal of Commerce, v Nileho Registru, 53 (1837), str. 194.
(34) Tento zákon uváděl: „žádné měděné mince anebo kousky vůbec, mimo uvedených centů a půlcentů, které jsou raženy v mincovně Spojených států, se nesmí používat jako stávající peníze anebo k placení nebo nabídkám na placení nebo nesmí být přijímány k placení jakýchkoliv dluhů, poptávek, nároků nebo věcí vůbec; a všechny měděné mince a kousky, mimo uvedné centy a půlcenty a, které mají být zaplaceny …, propadnou; a jakákoliv osoba, která by jakýmikoliv z uvedných chtěla platit … bude pokutována sumou deseti dolarů…” Joseph Story, Laws of United States (2. edice), 1, str. 266.
(35) Pro popis několika druhů těchto mincí viz Catalogue of Coins atd., str. 120, 121.
(36) Většina z těchto mincí byla velikosti 18 (tj. 18/16 palce průměru) – velikost měděných centů tehdejší doby.
(37) C. I. Bushnell, Tradesmen's cards, Political Tokens atd., str. 13-74.
(38) Ražba měděných centů mincovnou v kusech: 2 111 000 roku 1836, 5 558 300 roku 1837, 6 370 200 roku 1838 a 3 128 661 roku 1839. Snowden, Mint. Manual, začátek str. 128. Během května 1838 bylo vyraženo 2 229 500 kusů drobných peněz a mincovna byla stále zaměstnána z důvodu silné poptákvy. Nilův Register, 54 (1838), str. 258, 259.