Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 8. 2020

Proč libertariáni nenávidí Rothbarda

[Autor Bionic Mosquito. Vyšlo dne 28. března 2017]


Vezmeme-li Rothbardovu zakladatelskou práci, kterou udělal při rozvíjení a šíření libertriánské teorie, je zajímavé si povšimnout, jak je přinejlepším ignorován a v horším případě opovrhován v širším libertariánském hnutí.


Co je zajímavější, je to, že Rothbard schytává kule ze všech stran - mnoha způsoby, jednu věc, kterou má mnoho libertariánů hlavního proudu a libertinských libertariánů dohromady společnou, je to, že pohrdají Rothbardem. Proč tomu tak je? 

 

vasekveselka.jpg

Retard Bizonov, typický český levicový libertarián zvaný též Veselka


Nezadržitelný Rothbard
Rothbard prvně ukázal na libertariány hlavního proudu. Onálepkoval je jako "oxymoronické... libertariány velké vlády." V této skupině identifikoval, vedle Libertariánské strany...: "...volnou síť libertriánských think-tanků a think-tanků za svobodné trhy, národní think-tanky, které zahrnují lobbistické skupiny, jež tíhnou k mocenskému centru. A státní či místní think-tanky, které nezbytně zůstávají v samém srdci Ameriky, alespoň fyzicky, když ne duchem..." 


Dále zmiňuje právnické skupiny, časopisy, noviny za tvrdé peníze a tak podobně. Co všechny tyto libertariánské instituce podporující velkou vládu mají společného? Tyto: "...v posledních několika letech opustily s pozoruhodnou rychlostí jakýkoliv kousek svých původních principů: oddanost minimální vládě nebo obhajobu práva na soukromé vlastnictví."


Místo toho chtějí tyto skupiny učinit vládu efektivnější - jako by její efektivnost v produkci "zla" byla dobrou věcí. Tito libertariáni velké vlády vyžadují úctu a společenské přijetí od činovníků ve Washingtonu.


"Ale je zde mnohem vícero práce. U dna je bod, který jsme se mnozí z nás bolestivě naučili přeonat během těchto let: nemůže zde být opravdové oddělení mezi formální politickou ideologií a kulturními pohledy a postoji."


Libertariánští političtí agenti se srovnávají s libertinskou apologetikou a převzetím. Rothbard rozpoznal silnou nenávist vůči pravici, vycházející od "širší a i intenzivnější nenávisti ke křesťanství..."


A v těchto několika krátkých tvrzení, Rothbard sám rychle vysvětluje, proč ho jak liberariáni hlavníhou proudu (pro velkou vládu) nenávidí, a taky proč ho nenávidí libertinští libertariáni. Rozpoznal hluboce zakořeněné "rovnostářství" v tomto hnutí: "Svlékni rovnostáře a nevyhnutelně najdeš etatistu." Místo práva na soukromé vlastnictví, má každý jednotlivec "právo", které nesmí být předmětem omezování ze strany jakékoliv formy "diskriminace."


To přesto, že "diskriminace" je vrozená v jakékoliv smysluplné definici práva na soukromé vlastnictví. "A tak, jakožto plivnutí do tváře jejich dřívější oddanosti absolutnímu právu na soukromé vlastnictví, libertariánské hnutí přijalo každé falešné a levičácké právo, které bylo v současných destiletích vyrobeno." 


Abecední břečka všech vynalezených genderových práv tu tane na mysl.


"...'občanská práva' byla přijmuta bez zaváhání, kompletně potlačila ryzí práva na soukromé vlastnictví."

 

Jako jeden příklad toho, kdo přijal tuto libertinskou, filosofii občanských práv, Rothbard popisuje "favorizovaného" presidentského kandidáta z roku 1996: massachusettského republikánského guvernéra Williama Welda, poháněného jeho oddaností k "právům gayů". Ano, ten William Weld. Podporujte práva gayů a Hillary Clintonovou za prezidentku a kvalifikujete se na volební kandidátku Libertariánské strany pro rok 2016. Místo ochrany soukromého vlastnictví se libertariáni stali "fiskálně konzervativními, ale sociálně tolerantními." Učinit vládu efektivní, obhajovat a požadovat podporu pro všechny volby stylů života. Libertariáni hlavního proudu a libertinští libertariáni k tomuto výborně pasují.


Důležitou oporou v této sociální toleranci je trvání na tom, že "otevřené hranice" jsou lidským právem a pozicí, která musí být zastávána každým řádným libertariánem. Kdokoliv se odváží odchýlit se od této pozice "otevřených hranic" je "automaticky a histericky odsuzován jako rasista, fašista, sexista, heterosexuál, xenofob a zbytek nádhery termínů, které špiní, a které leží blízko při ruce."


A to se zjevně stalo neomluviteným hříchem, rouháním proti svatému duchu libertianismu hlavního produ a libertinskému libertarianismu.


Závěr
Elita má za cíl destrukci západní civilizace; kultura klasického liberalismu založená na křesťanské morálce, je vyzývána rostoucí mocí státu. Elita má za cíl udržení vlády, jak je tomu termínu rozuměno dnes. Elita našla spolupracovníky v libertinských libertariánech a libertariánech velké vlády. A to je to proč tito nenávidí Rothbarda.