Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 11. 2023

Pokud zabíjí americké zdravotnictví, evropské zabíjí více

[Autor Barakat, M. Vyšlo 27.X.2017 na Fee.org]

Ospravedlněním používaným pro přesun k socializovanému zdravotnímu systému, jaký je v Evropě, jsou zbytečná úmrtí, ale skutečná čísla toto nepotvrzují.

Morální argument pro universální zdravotní péči je jednoduchý: více lidí obdrží zdravotní péči, což znamená, že bude méně zbytečných úmrtí. Jestliže universální zdravotní péče, jednotné placení, vede k menšímu množství úmrtí, potom je to samozřejmě nadřazený morální výběr. Politici jako Bernie Sanders jdou ještě o krok dále a tvrdí, že Republikánská legislativa, ve skutečnosti zabíjí lidí tím, že omezuje vládou placené pojištění.

Inu, co kdyby zde byl důkaz tvrdící, že více lidí by zemřelo za universálního systému zdravotní péče, než za současného amerického systému? Co když je i dle levičáckých standardů americký zdravotnický systém menším zabijákem, než je tomu u průměrného evropského systému? Zvažme nejlepší odhady, jak mnoho lidí zemře v USA kvůli nedostatku zdravotní péče. Otázka je těžce zodpověditelná a odhady skáčou od 0 do 45 tisíc lidí ročně. Druhé číslo je zřejmě to, kterému většina progresivců dává přednost při citování, a ačkoliv je zde mnoho pochybností o tomto čísle, v zájmu argumentace akceptujeme, že by v USA každý rok zemřelo o přibližně 45 tisíc lidí méně, pokud by měl každý Američan slušné zdravotní pojištění.

 

koniklece.jpg

 

Nyní uštěpačná otázka: Jak mnoho lidí umírá v jiných zemích kvůli nedostatkům v jejich zdravotních systémech? A jak mnoho lidí by zemřelo v USA, pokud bychom měli výsledky zdravotnictví podobné těm v jiných zemích?

Socializované zdravotnictví má jasné náklady na životech

Studie Fraserova Institutu s názvem "Efekt čekací doby na mortalitu v Kanadě" odhaduje, že "nárůsty v čekacích dobách pro nutnou péči v Kanadě mezi lety 1993 a 2009 mohly vyústit v 25 456 až 63 090 (se střední hodnotou 44 273) dodatečných úmrtí mezi ženami." Přizpůsobíme-li to pro jinou populaci (USA má 9x tolik obyvatel než Kanada), tak střední hodnota na odhadovaných 400 tisíc dodatečných úmrtí mezi ženami za dobu delší než 16 let. To je přeneseně odhadem 25 tisíc dodatečných úmrtí mezi ženami každý rok, pokud by americký systém měl trpět podobným nárůstem mortality podobným tomu, který zažila Kanada díky nárůstu čekacích časů. Systém, který nad proporcionálně poškozuje ženy? Jak progresivní.

Podívejme se na výsledky intervencí. Podle instituce Centre for Disease Control and Prevention (CDC) je mrtvice příčinou více než 130 tisíc úmrtí ve Spojených státech. Nicméně USA má významně nižší míru mortality do 30 dní od mrtvice, než každá jiná země OECD kromě Japonska a Jižní Koreje. Data z OECD naznačují, že věkově a pohlavně přizpůsobená míra mortality v Evropě by přenesená do USA přinesla o desítky tisíc dodatečných úmrtí více. Kdyby USA mělo míru mortality do 30 dní od mrtvice, jako pro příklad ve Spojeném království, mohli bychom očekávat okolo 30 tisíc dodatečných úmrtí za rok. Pro Kanadu by byl počet okolo 43 500. A to se zabýváme jen úmrtností do měsíce pro mrtvici, které zahrnuje jen 10 % úmrtí spojených s mrtvicí.

To se dále odráží v celkové statistice o úmrtnosti na mrtvici: na každých 1 000 mrtvic, které se ročně stanou v USA, připadá přibližně 170 úmrtí. To druhé číslo je 250 a 280 pro Spojené království respektive pro Kanadu. Zvážíme-li, že se v USA udá ročně přibližně 795 tisíc mrtvic každý rok, rozdíl v úmrtnosti na mrtvici je enormní. Ale neočekávejme, že National Public Radio bude presentovat smutný příběh o kanadských obětech mrtvice, které by jinak v americké nemocnici přežily.

Podobně míra přežití rakoviny je pozoruhodně vyšší v USA, než v jiných zemích. Zkontrolujte tyto data od CDC, která pocházejí z autoritativní studie CONCORD o mezinárodní míře přežití rakoviny. USA dominují před všemi zeměmi v úrovně přežití nejsmrtelnějších forem rakoviny. Pokud zvážíme CDC uváděnou míru přežití na různé formy rakoviny podle jejich příspěvků k celkové úmrtnosti na rakovinu, zjistíme, že s úrovní přežití, jaká je ve Spojeném království, by ve Spojených státech bylo okolo 72 tisíc dodatečných úmrtí ročně. Podobné by to bylo s 21 tisíci, 23 tisíci a 31 tisíci dodatečnými úmrtími za rok v případě kanadských, francouzských a německých úrovní přežití.

Životy jsou opravdu zachráněny mnoha typy výtečných lékařských výkonů, které jsou často unikátní pro USA. Není zmiňováno, že nevyčíslitelné množství životů je zachráněno ve světě každý rok pomocí medicínských inovací, které jsou umožněny díky pulsujícím americkým trhům. Z logiky "americké zdravotnictví zabíjí," jakýkoliv nárůst daní, který brání růstu produktivity, a tak brání růstu úrovně inovací, je roven zabíjení - což je samozřejmě absurdní závěr.

Debata o lékařské péči je zneužita demagogy

Prvně bych chtěl říci, že: náš zdravotní systém je daleko od toho býti optimální. Mezi jinými věcmi, musí být přivedeny pod kontrolu narůstající náklady na zdravotní péči a pojištění proti zdravotnímu neštěstí by mělo být přístupnější. Ale politické požadavky vznášené Sandersem a jeho soukmenovci kompletně pomíjí masivní nedostatky, které jsou charakteristické pro universální systémy zdravotní péče. Zpívají každý den píseň o okolo 45 tisíc životů, které každý rok berou hrabiví manažeři pojišťovacích společností a jejich kamarádíčkové na kapitolském kopci, no zcela ignorují ten fakt, že evropské systémy, které zbožňují, jsou dle jejich vlastních standardů méně humánní. 

Pokud budeme pokřikovat na Paula Ryana, že je vrah kvůli omezování výdajů na Medicaid, potom bychom logicky měli používat stejný přídomek pro všechny politiky, kteří obhajují evropské systémy – již víme, že jde o systémy, které by v USA vyústily v desítky tisíc dodatečných úmrtí každým rokem. Paul Ryan se může možná kvalifikovat pro olympiádu zabijáků, ale Bernie Sanders je připraven dosáhnout světového rekordu.