Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 10. 2020

O původu peněz III

[Přeloženo z originálu „On The Origins of Money“ od Karla Mengera. Vyšlo roku 2009. Dostupné na www.mises.org]

 

V. Vztahy příčin k různému stupni prodejnosti u komodit

 

Stupeň, nalezený zkušeností, ve kterém komodita převládá u prodeje na daném trhu za ceny odpovídající tržní situaci (tržní ceny), závisí na následujících podmínkách: 


I. Na počtu osob, které ještě chtějí danou komoditu a rozsahu a intenzitě potřeby, která je neuspokojená nebo se pravidelně opakuje.
II. Na kupní síle těchto osob.
III. Na dostupné kvantitě komodity ve vztahu k ještě neuspokojené (celkové) potřebě po komoditě.
IV. Na dělitelnosti komodity a jiných způsobech, pomocí kterých může být přizpůsobena potřebám jednotlivých zákazníků.
V. Na rozvinutosti trhu a obzvláště spekulaci. A konečně. 
VI. Na počtu a charakteru omezení uvalených poli-ticky a společensky na směnu a spotřebu s ohledem na danou komoditu.
Můžeme postupovat stejným způsobem, kterým jsme zvažovali stupeň prodejnosti komodit na určitých trzích a v určitých časových okamžicích, abychom ustavili prostorová a dočasná omezení jejich prodejnosti. V tomto ohledu také pozorujeme na našich trzích některé komodity, jejichž prodejnost je téměř neomezená na místo nebo čas a jiné, jejichž prodej je méně nebo více omezený. 
Prostorová omezení prodejnosti komodit jsou většinou podmíněny:
I. Stupněm, v kterém je potřeba komodit rozložena v prostoru.
II. Stupněm, v kterém zboží slouží samo k převodu a nákladům převodu v poměru k jeho hodnotě.
III. Rozsahem, v kterém prostředky převodu a obchodu jsou obecně rozvinuty s ohledem k rozdílným skupinám komodit.
IV. Lokálním rozsahem trhů a jejich vzájemným propojením pomocí „arbitráže“.
V. Rozdíly v omezeních uvalených na obchodní vzájemné vztahy s ohledem na rozdílné statky, u místního obchodu a obzvláště u mezinárodního obchodu. 
Časové limity prodejnosti komodit jsou většinou podmíněny:
I. Trvalostí potřeby, co se týká těchto komodit (stejně tak v jejich nezávislosti na výkyvech).
II. Trvanlivostí, tj. vhodností pro uchování.
III. Náklady na jejich uchování a skladování.
IV. Úrokovou mírou.
V. Pravidelností trhu pro ty stejné komodity.
VI. Rozvinutím spekulací a obzvláště termínovaných nákupů ve spojení se stejnými komoditami.
VII. Omezením uvaleným politicky a společensky na převody komodity z jedné časové periody do jiné časové periody.

 

karel-menger.jpg


Všechny tyto okolnosti, na kterých závisí různé stupně a různá lokální a časová omezení prodejnosti komodit, vysvětlují, proč to je tak, že jisté komodity můžou být prodány s lehkostí a jistotou na daném trhu, tj. v rámci lokálních a časových limitů, v jakémkoliv čase a prakticky v jakémkoliv množství za cenu odpovídající obecné tržní situaci, zatímco prodejnost jiných komodit je omezena úzkými prostorovými a dále časovými omezeními: a i v rámci těchto omezení je prodej těchto daných komodit těžký a do té míry nemůže být očekávána poptávka, než že nemůže být přivozena bez většího či menšího rozumného snížení ceny.