Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 6. 2021

Kuřáci: nejutlačovanější americká menšina

[Autor Murray N. Rothbard. Vyšlo dne 29. IV. 2021 na Mises.org]

 

[Poznámka: článek byl zveřejněn v reakci na plány administrativy presidenta BidenA na zákaz mentolových a ochucených cigaret. Původně vyšlo v srpnu 1994.]


Rychle: Jaká je nejpronásledovanější menšina ve Spojených státech? Ne. Mýlíte se. (A není to vůbec Big byznys: jedno z nejsměšnějších prohlášení Ayn Randové.) Dobře, zvažme toto: která skupina byla postupně postavena mimo zákon, ostouzena a očerňována prvně vládou, a potom ve své většině společností, která následovala své vedení? Která skupina, která je daleka toho, aby vyšla ze „záchodu,“ byla doslova přinucena vrátit se na záchod po staletích, kdy hrdě chodila po veřejných náměstích? A která skupina tak tragicky převzala hodnotový systém svých utlačovatelů, tak že je hluboce zahanbená a provinilá kvůli praktikování svých rituálů a zvyků? Která skupina je tak ubyta, že nikdy nepomyslí na obhajobu sebe sama, jakýmkoliv pokusem, který je veřejně odsouzen a vysmíván? Která skupina je takovým hříšníkem, že použití lékařské statistiky proti ní je považováno za legitimní prostředek zasloužilého řádu?

 

Zmiňuji se samozřejmě o kdysi hrdé rase kuřáků tabáku, skupině, která byla kdysi ctěná a závidělo se jí, ale nyní zde není druhá tak bídná skupina, aby se jí projevovala úcta. Tak nízko tato skupina poklesla na veřejné vážnosti, že když spěchám na její obranu, jsem povinen zdůraznit, že já sám nejsem a nikdy jsem nebyl kuřákem. Dovedete si představit, že by se muselo dávat takové prohlášení při zvláštní obhajobě v zájmu práv černochů, Židů nebo homosexuálů proti útlaku?

 

Křížová výprava proti kuřákům je jen současným zhoubným příkladem jedné z nejzhoubnějších sil v americkém životě: levicovému neopuritánství. Puritánství bylo slavně definováno mým oblíbeným spisovatelem H. L. Menckenem, jako "znepokojení strachem, že někdo, někde, může být šťastný." Hlavním problémem s puritány nebylo ani tak to, že byli hodně zarputilí, ale že věřili v nebezpečnou křesťanskou herezi "postmilenialismus," že je odpovědností lidí ustavit tisícleté (plus mínus několik století) Království Boží na zemi jako předpoklad pro druhý příchod Ježíše Krista. Protože Království Boží je z definice dokonalou společností bez hříchu, znamená to, že je teologickou povinností věřících ustavit společnost bez hříchu. Ale ustavení společnosti bez hříchu, samozřejmě znamená vzít tvrdá opatření ke zbavení se hříšníků, v čemž je jeden háček.

 

rothbard.png

 

Uznávám, že tím, že jsem se zavázal vyobrazit tuto křížovou výpravu jako neopuritánskou, nejsem v hlubším smyslu fér k původního puritanismu. Původní puritáni Nové Anglie ze 17. věku nebyli až takovými křižáky, když šlo o lidi, kteří chtěli ustavit svoje vlastní Království bez hříchu ve svých vlastních nových sídlech, ve svém vlastním "městě na kopci." Původní Puritáni také byly helvéty, kteří věřili v křesťanství a křesťanské společenství jako striktní zákon biblického a Bohem určeného zákona. Ale během let bylo původní puritánství nahrazeno, zvláště vlnou pietistického obrození v pozdních 20. letech 19. století, které mnohem více provádí křížové tažení, a tak je hrozivou versí protestantského křesťanství: to co je technicky známo jako "postmileniálský evangelický pietismus" (PMEP). Tento PMEP specificky zakořenil mezi etnicky-kulturními potomky starých Puritánů, mezi lidmi, kteří se stali známí jako "Yankeeové," a kteří migrovali z Nové Anglie, aby osídlili oblasti jako severní část státu New York, severní a východní Ohio, severní Indianu a severní Illinois. (Ne, "Yankee," jako "zatracený Yankee," neznamená jednoduše "Seveřan.")

 

Podpora webu

 

Tato nová a zhoubná forma PMEP, neopuritanismus, která doslova dominovala všem protestantským církvím hlavního proudu na Severu po skoro jedno století, měla následující zvláštnosti: (1) Vyznání nebo liturgie jsou formalistické a nedůležité. Dokud jste protestantem, nezáleží na tom, ke které církvi náležíte. Církev není otázkou; jedinou věcí je individuální spasení. (2) K dosažení spasení musí jednotlivec věřit a musí být oproštěn od hříchu. (3) „Hřích,“ nicméně je velmi široce definován jako vlastně jakákoliv praxe, která působí prožitek, obzvláště cokoliv, co by mohlo "zamlžit vaši mysl," takže byste nemohl dosáhnout spasení: obzvláště lihoviny (démon rum); jakákoliv aktivita v neděli s výjimkou modlení, čtení Bible a chození do kostela (a ne do katolického kostela, nástroje Antikrista z Vatikánu); (4) Protože každý jednotlivec je slabý a je předmětem pokušení, jeho spasení musí být napomoženo vládou, jejíž teologickou povinností je potlačení takových příležitostí pro hřích jako je lihovina, aktivita jakéhokoliv světského druhu o neděli a katolické církve. Jak jeden historik vhodně shrnul postoj PMEP směrem ke státu: "Vláda je hlavní Boží nástroj ke spasení." Koneckonců, jak nakonec mají být potlačeny lihoviny anebo katolíci pouhým přesvědčováním? (5) (rozhodující třešnička na dortu): Nebudete spasen, jestliže se nevynasnažíte jak jen to půjde, abyste maximalizovali spásu všech ostatních (tj nechat vládu potlačit hřích).


 
Vyzbrojen tímto pětibodovým světonázorem se Neopuritán PMEP vrhl (a vrhla, a jak!) do ďábelsky energické, nadupané, nesmiřitelné křížové výpravy za potlačení těchto zlořádů a ustavení velké vlády na místní, státní a národní úrovni k potlačení hříchu a ustavení dokonalého Království bez hříchu. V politice to znamenalo jedno plné století křížové výpravy proti lihovinám a za dodržování svaté neděle. (Víte, že v libertariánské, anti-neopuritánské Jackonsiánské Americe dodávala pošta dopisy v neděli?) Ale protože by bylo jasně protiústavní postavit mimo zákon katolickou církev, náhradou PMEP bylo nutit všechny děti chodit do sítě veřejných škol, jehož cílem bylo kázat poslušnost Státu a v populárním sloganu doby „pokřesťanštit katolické“ děti, protože katoličtí dospělí byli jasně odsouzení.

 

Archetyp neopuritána president Woodrow Wilson si dal práci nejen přivést do USA prohibici, a tak splnit nejmilejší sny PMEP, ale i práci táhnout na křížovou výpravu s PMEP ve světovém měřítku. Poté, co bylo ustaveno Království v USA, dalším svatým krokem bylo nastolit celosvětové Království. (Křižáci za prohibici nicméně brzy shledali to, že jejich sny o Evropě bez lihovin jsou rozbité a zcela mimo opravu.)

 

Etnicko-náboženskými skupinami, které se cítily být nejvíce utlačované fanatickými čarodějnicemi z PMEP (ano, nejfanatičtějšími křižáky byly yankeeské ženy, zvláště staré panny), byli američtí katolíci německého původu a příslušníci augšpurského vyznání. Obě tyto skupiny přivezly do Ameriky půvabné a obdivuhodné zvyky chození do kostela v neděli se svými rodinami v nejlepší parádě, a potom se odpoledne posilnit v zahrádkách pivnic, kde mohli pít pivo a poslouchat své milované trala-la-la hudební skupiny. Můžete si představit reakci, když je hordy PMEP čarodějnic přepadly s křikem „Hřích! Zlo! Prokletí!“ za dopouštění se něčeho, co bylo pro Němce neškodné, ale co pro PMEP bylo vážným dvojnásobným hříchem pití piva, a to v neděli! A navíc jak katolíci, tak němečtí luteráni chtěli vychovávat svoje děti ve svých farních školách, a ne v sekulárním (nebo spíše PMEP) veřejném školním systému!      

 

Vrchol křížové výpravy PMEP bylo samozřejmě zákaz všech lihovin (a ústavní dodatek, ne méně!). Výsledek se stal ve Spojených státech obecně známým; absolutní katastrofa: tyranie, korupce, černý trh a více alkoholismu, jak se lidé obraceli na podsvětí, aby získali intenzivnější „ohnivé vody,“ jako je tvrdý alkohol předtím, než se přiblíží policie. A samozřejmě organizovaný zločin, který téměř před Prohibicí neexistoval. Ale nyní byly jen skupiny, které byly ochotné být kriminálníky, schopné dodat velmi žádaný a poptávaný produkt.

 

Krutá lekce známá všem Američanům, ale byla zapomenuta v nadšení nad současnou křížovými výpravami Neopuritánů; proti drogám, a nyní opět proti kouření. Co je málo známo, je to, že současný důvod pro křížovou výpravu byla také přítomen během staré války PMEP proti lihovinám. Jak šly dekády, Neopuritáni používali jak teologické, tak lékařské argumenty; lihoviny vás nejenže pošlou do pekla, ale zruinují také vaše tělo, vaše játra, vaše tělo jakožto chrám. Lihovina zaviní, že budete bít svoje ženy, budete míti více nehod a o něco později zraníte sami sebe a jiné na silnici. Postupně PMEP spojilo ve své křížové výpravě teologii a vědu.

 

No, co se stalo s agresivním křesťanským rysem neopuritánství, který zdůrazňoval spasení a Království? Zajímavé, během dekád se křesťanský aspekt vypařil. Koneckonců, pokud se jakožto křesťanský aktivista nezaměřujete na víru anebo liturgii, ale jen na používání státu k tomu, aby každého tvaroval a potlačil hřích, nakonec křesťanství skončí mimo hru a zůstane jen stát. Obrázek Království Božího na zemi se stává sekularizovaným nebo ateistickým a v marxistické versi je sekulární Království bez hříchu přivozeno hrozivým máchnutím meče ze strany „svatých“ Komunistické strany. Přišli jsem do strašlivé země levicového puritánství, levicového Království, které předkládá perfektní svět bez tabáku, nerovnosti, chamtivosti a nenávistného myšlení. Přišli jsme, ve zkratce, do země Nepřítele.

 

A tak kuřáci! Jste myši anebo lidé? Kuřáci, povstaňte, buďte hrdí, odhoďte vinu uvalenou na vás vašimi utlačovateli! Držte se a kuřte! Braňte svoje práva! Opravdu si myslíte, že někdo dostane ihned rakovinu nasátím trochy kouře od někoho, kdo sedí ve venkovním prostoru dvacet stop daleko? Jak vysvětlíte ten fakt, že, že miliony lidí kouřilo celý život bez toho, aby to mělo efekt na jejich zdraví?

 

A vzpomeň si, jestliže dneska přicházejí pro kuřáky, zítra přijdou pro tebe. Jestliže dneska berou tvou cigaretu, zítra ti vezmou tvoji nezdravou stravu, tvůj benzín, tvoje báječné, ale "jalové" kalorie. A nemysli si, že tvoje lihovina je také v bezpečí; neo-prohibicionisumus je již dlouho na pochodu, a to se "zdaněním hříchu" (odhalující termín, že?), zákazem reklamy, vyššími věkem pro pití alkoholu a neopuritánskými obludami z MADD (Mothers Against Drunk Driving - Matky proti pití za volantem). Jste připraveni na levicové nutriční Království, s každým člověkem přinuceným omezit se na jogurt a tofu a fazolové klíčky? Jste připraveni se omezit na klícku, aby bylo jisté, že vaše dieta je dokonalá, a že dostanete předepsané povinné cvičení? Bude vše ovládáno Národní zdravotní radou Hillary Clintonové?

 

Kuřáci, jestliže máte odvahu zformovat Kuřáckou obranou ligu, rád se k vám připojím jako nekuřácký pomocník! A co kuřáci jako jedna důležitá masa jako základ pro pravicovou populistickou kontrarevoluci?


Překladatel děkuje T. Macháčkovi za pomoc s překladem.