Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 6. 2022

Hoppe: Můj sen je Evropa, která se skládá z 1000 Lichtenštejnsek

[Přepis televizního rozhovoru s Hansem Hermannem Hoppem vyšel na Mises.org dne 16. dubna 2022]
 
Tazatel: Rád bych přivítal našeho druhého hosta ve studiu. Je to filosof a ekonom mezinárodního věhlasu Hans Hermann Hoppe. Rád vás poznávám, pane Hoppe. Sen o sjednocené Evropě, věčná touha po říši. Sníte také tento sen?
Hans Hermann Hoppe (dále jen HHH): Ne, vůbec tento sen nesním. Mým snem je Evropa, která se skládá z jednoho tisíce Lichtenštejnsek. Také se to pokusím vysvětlit. Především, musíte vědět, že je zde rozdíl mezi státy a soukromými společnostmi. Státy jsou organizacemi, které nevydělávají svoje peníze tím, že vytváří něco, co lidé chtějí dobrovolně koupit anebo nabízejí lidem služby, které tito dobrovolně chtějí. Státy žijí z nucených odvodů, daní a tištění svých vlastních peněz. Z toho důvodu, jsou státy institucemi vykořisťování. Ekonomové je nazývají z tohoto důvodu stacionárními bandity.
Tazatel: Stacionární bandité?
HHH: Stacionární bandité. Stojí na jednom místě. Jsou zde také potulní bandité, kteří by byli... 
Tazatel: ... by byli loupežníky přepadávajícími pocestné. Institucionalizovaní loupežníci jsou tak řečeno státem?
HHH: Správně. Jsou instituciolizovaní. A samozřejmě, státy jakožto organizace banditů mají zájem na to zvýšit svoji kořist. Oni, včetně celé veřejné služby, žijí na útraty produkujících lidí. Ale, když se toto vykořisťování stane pro lidi být příliš tvrdým, mají tito tendenci emigrovat do jiných oblastí. Tak, mají státy tendenci rozšiřovat svoje teritorium. Jeden způsob jakým se o to pokouší je snaha státu se rozšiřovat vedením válek. Konec konců mohou přenést náklady na válku na populaci, zatímco soukromé osoby nebo soukromé organizace by nesly náklady agrese samy. Tak státy přirozeně více válčí než soukromé právní organizace.
 

hans-hermann-hoppe.jpg

 
Tazatel: Pokud mohu, pane Hoppe. V zásadě voláte po Evropě tisíce Lichtenštejnsek. Švýcarsko je pravděpodobně již pro vás příliš velké.
HHH: Příliš velké.
Tazatel: Příliš velký organismus. My jsme, tak řečeno, obrazně dle tohoto paradigmatu velmoc. Ale není tato atomizace Evropy právě pozváním pro predátorské státy, které také mají predátory na svých znacích? Jako Rusko, pro příklad, s dvouhlavým orlem s drápy, kterými může shrábnout území na všech stranách. Není tato parcelace, toto rozštěpení Evropy na tisíce Lichtenštejnsek pozvánkou pro potentáty, kteří naneštěstí v historii vždy existovali?
HHH: Potom by odpověď měla být, že můžeme chránit sami sebe proti těmto velkým státům tím, že se staneme sami velkým státem.
Tazatel: Přesně.
HHH: Ale potom se války stanou skutečně velkými válkami. Malé státy vedou nanejvýš malé, relativně neškodné války. Velké státy vyplynuly z válek vedených válečnými způsoby, které dnes vidíme.
Tazatel: Žil jste ve Spojených státech. Nyní žijete v Turecku. Znáte velké státy; znáte také logiku velmocí. Po pravdě: Velmoci vždy lžou o důvodech ohledně dobytí menších zemí. Udělají metafysické nebo ideologické systémy z ničeho. Není tedy přesně tato desintegrace, tato fragmentace Evropy tím, co je nejnebezpečnější věcí v současné situaci?
HHH: I velké státy si musí být jisté, že mají podporu svého vlastního obyvatelstva pro války, které podnikají. Musíte být schopen nějak vysvětlil jasně důvod útoku svému vlastnímu obyvatelstvu. Bylo zdůrazněno ne náhodou, že největším problémem pro Putina nejsou pravděpodobně bezprostřední vojenské události, ale ta skutečnost, že Rusko je zemí, kde je málo dětí. Matky, které ztrácejí nyní své děti ve válce zajistí, že podpora v jejich vlastní zemi bude trvale upadat.
Tazatel: A vaše podotknutí podporuje ten argument, že Putin nemůže říci cokoliv nebo i musí zakázat nazývat válku válkou, protože se obává toho, že ztratí podporu doma.
HHH: Proto, člověk musí radit malým státům sledování striktní politiky neutrality. Samozřejmě, měly by sami sebe vyzbrojit. Nemělo by být bez nákladů je napadnout. Nicméně, pokud víte, že zde není žádná šance vyhrát válku proti cizí mocnosti, musíte zvažovat kapitulaci, protože vidíte, že jen jeden zkorumpovaný gang vymění jiný zkorumpovaný gang. Pro příklad, ukrajinská válka: není to ten případ, že by Ukrajina byla příkladným demokratickým západním státem. Co se týká korupce, byla horší než Rusko. Ekonomická produktivita na osobu je na Ukrajině nižší než na osobu v Rusku. Vůdcové Ukrajiny jsou zkorumpovaní.
Tazatel: Ano. Mohu vás následovat v tomto principu: moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje absolutně. A čím větší moc, tím větší korupce. Je zde princip, že malé je krásné, tak může být, že menší zemi je snadnější vládnout. Ale zůstaňme teď u ochoty se bránit. Jak můžeme doufat v to, že se malé státy sami ubrání, když velký mocí a ideologií opitý stát má náhle pocit, že se může převalit přes jisté oblasti? Jak se mají sami bránit?
HHH: Jedna odpověď bude, že musíme zformovat větší stát. Ale velký stát vykořisťuje tvrdě svoji domácí populaci. Chcete toto jako odpověď na možný útok jiného velkého státu? Jiná varianta je, že malý stát vstoupí do různých spojenectví s možností jednat dohromady proti nepříteli. Právo veta zde bude nutné, protože člověk vidí nebezpečí v NATO, že malé státy - řekněme Pobaltské státy - protože se cítí bezpečné...
Tazatel: ...že se stanou příliš sebejisté.
HHH: ...chovají se ztřeštěně. A jako výsledek mohou zavléct celý Západ do válek, tak řečeno.
Tazatel: Nyní zcela jiná výzva: Je zde také diskuse o klimatické změně a uprchlících. Pokud vám správně rozumím, nyní obhajujete kooperativní mezivládní model. Když by se člověk pokoušel bojovat proti klimatické změně, pravděpodobně pomocí aliance menších států. Jak vidíte model malých států ve světle takovýchto jiných, tak zvaných globálních, výzev?
HHH: Nejsem si vůbec jistý, zda je to globální výzva anebo zda to není uměle vytvořený problém. Nikdo nepopírá, že je zde taková věc jako změna klimatu. Otázka je: Jaký je příspěvek lidstva k těmto problémům? Není zde v žádném případě jedna odpověď. Jsme vedeni k tomu abychom věřili, že je zde vědecký konsensus o tom, co to přesně způsobuje. To je nepravda. Alternativa je: Jestliže zde jsou takové výzvy, že počasí se stává teplejším, různé oblasti budou přirozeně spravovány různě, protože krise se projevuje sama rozdílně v rozdílných oblastech. Grónsko je ovlivněno jinak globálním oteplením než Maledivy. Myšlenka, že zde by měla býti správná globální teplota, je mírně řečeno, zcela absurdní.
Tazatel: V principu, byste řekl, že celý problém klimatu je téměř druhem mocensko-ideologické domýšlivosti.
HHH: Chtějí centralizaci a vybrali si toto téma. Každá osoba se přizpůsobuje individuálně takovéto situaci. Jedna si koupí více ledniček nebo si člověk koupí více kusů klimatizace nebo něco takového. Ale já se nemůžu shodnout ani se svojí ženou o teplotě v ložnici. Chtěl bych aby tam bylo chladněji. Ona by chtěla aby tam bylo tepleji. Jak megalomanští musí být takoví lidí, kteří jsou o trochu výše nad úrovní mateřské školky, co se týká jejich vzdělání, věří, že oni sami vědí, jaká průměrná teplota by měla býti. Předpokládají, že vědí, jak ji můžeme přivoditi tím, že budeme intervenovat do ekonomiky ve všech oblastech. Říkají: nemůžete jíst to, musíte pít toto. Nemáte dovoleno jet tam. Ale můžete jít jinam, a tak dále.
Tazatel: No, myslím, že mnoho lidí (přinejmenším já) vás následuje při kritice moci a vše postihující byrokatizace. Ale nicméně musím vás také trochu oponovat, pane Hoppe. Není faktem, že založení států je kulturním pokrokem? Známý společenský a politický vědec, velký liberál Dahrendorf řekl: národní stát, tato trochu vetší entita, je pořád jediným vhodným rámcem pro vládu práva a demokracii - co byste řekl Ralfu Dahrendorfovi? Vy jako bývalý Habrmasův student.
HHH: Německo bylo sjednoceno válkami. Itálie byla sjednocena válkami. I Švýcarsko se vylouplo z války.
Tazatel: Velmi krátké války.
HHH: Ale pořád z velmi krátké války, války Sonderbundu a jedna skupina byla donucena poslouchat druhou skupinu. Vy nás nyní posloucháte! Ačkoliv jako takové bylo požadováno, aby zde byl jednomyslný souhlas všech kantonů, který ve skutečnosti neexistoval. Tak proč by měl někdo souhlasit s tvrzením, že národní státy jsou velkým vynálezem, když byla na prvním místě nutná válka, aby takové věci vznikly?
Tazatel: Ale vy jste byl v USA a USA je jedním z řídkých příkladů, o kterých člověk může říci, že v 18. a 19. století klasický liberální stát fungoval velmi dobře přinejmenším jako liberální národní velkolepá entita.
HHH: Ne.
Tazatel: Řekl byste také, že USA se musí také rozdělit?
HHH: V USA byla válka, děsivě brutální válka, která ve srovnání s tím, co Putin dělá na Ukrajině nyní, byla pravděpodobně horší, protože vědomě se útočilo na civilní populaci, kterou chtěli zničit. Do dnešních dnů, jsou zde velké části amerického jihu, které věří, že to byla válka agrese severu. Předtím byl názor podobný tomu ve Švýcarsku: jednotlivé státy mohly opustit Spojené státy. To bylo potom znemožněno.
Tazatel: Dobře, také zde jsem selhal v tom, abych vás vyvedl nějak z rovnováhy. Poslední otázka v našem rozhovoru. Kde vidíte budoucnost Evropské unie? Půjdeme nyní ve směru pana Guérota: Evropská republika, větší entita nebo věříte v Hoppeovské paradigma většího množství komorní regionalistické EU v budoucnosti?
HHH: Státy chtějí to, co řekl pan Guérot, samozřejmě.
Tazatel: Co se stane?
HHH: Jsme si jistý, že základní idejí Evropské komunity je omezit konkurenci mezi zeměmi. Je předkládána společná daňová politika, která dává stranou jakýkoliv důvod pro to, aby se ekonomičtí agenti přemístili z jednoho místa na druhý. S eurem byla zrušena měnová konkurence, která předtím bránila zemím před vytvářením peněz dle libovůle. Bály se znehodnotit svoje měny. S eurem tento strach není již nutný. Koheze Evropské komunity v současnosti je v zásadě kvůli tomu, že vůdci banditů z vedoucích států prakticky podplatili vůdce banditů méně solventních států. Jakmile ekonomická moc Evropy bude upadat tím, že trestá ty co jsou produktivnější více a více, takovéto podpůrné platby již nebudou dále možné. Poté se Evropská unie rozpadne na části.
Tazatel: Střízlivý závěr. Pokud jsem vám správně rozuměl, nevěříte ve fungující instituce Evropské unie. My jsme se již dostali nakonec naší diskuse a já vám velmi děkuji za vaši návštěvu ve studiu.
HHH: Děkuji mnohokrát.