Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 12. 2017

Bitcoin bez Steamu a Steam bez bitcoinu aneb bitcoin a kalkulace

[Autor: Matthew McCaffrey, 8. XII. 2017, Mises.org]


Do nebe letící cena bitcoinu dominovala finančním zprávám posledních několika týdnů, a obvyklé domněnky se začaly hromadit, aby nabídly predikci o kontinuálním růstu bitcoinu nebo o jeho nevyhnutelném pádu. Přece jen nejde vždy o dobré zprávy pro fanoušky kryptoměny: v důležitém rozhodnutí oznámila digitální distribuční platforma Steam, že již nebude nadále akceptovat platby v bitcoinech.


Na úrovni velkých věcí bude mít nová politika firmy Steam pravděpodobně malý dopad na používání anebo cenu bitcoinu jako takového. Ale rozhodnutí je pozoruhodné, protože zdůrazňuje zásadní ekonomickou otázku o budoucnosti této kryptoměny. Zvláště vysvětlení Steamu ukazuje, že přes enormní zisky tržní hodnoty, má bitcoin ještě dlouhou cestu před tím, než se stane penězi.


Peníze jsou konvenčně definovány jako obecně akceptovaný prostředek směny, klíčovou částí definice je zde "obecně akceptovaný". Aby mohl býti přijat v takovém velkém měřítku, prostředek směny musí splňovat jistá základní kritéria, z nichž nejdůležitější je to, že musí být schopen sloužit jako nástroj ekonomické kalkulace. Podnikatelé musí být schopni používat prostředek směny k porovnání nákladů a výnosů z různých plánů výroby, a to vyžaduje stabilitu v hodnotě peněz. Samozřejmě, hodnota peněz není nikdy stálá: ale musí být hodna důvěry. Nemožnost podnikatelů kalkulovat je jeden z důvodů, proč extrémní cenová inflace vytváří rozsáhlý společenský chaos - plánování produkce se stává složitým, ne-li nemožným. 


Jedním z Misesových originálních příspěvků k monetární teorii byl důraz, který kladl na roli peněz jako prostředku směny. Samozřejmě mnoho jiných učenců určilo základní funkce peněz před Misesem, ale jeho přístup je odlišný ve způsobu jakým obhajuje, že tato role prostředku směny je nejdůležitější, a že ostatní funkce peněz - jako pro příklad účetní jednotka - jsou z ní odvozeny. Peníze jsou primárně prostředkem usnadňujícím společenskou kooperaci, a v tomto smyslu jsou nepostradatelnou součástí jakékoliv pokročilé dělby práce stejně jako ekonomické kalkulace.


To nás přivádí nazpět k bitcoinu. V čase, kdy je bitcoin pořád minoritním prostředkem k placení, rozhodnutí firmy Steam pomáhá ilustrovat proč: Bitcoin v tento moment nesplňuje kalkulační kritéria. Jak tým Steamu podotýká:


Historicky, byla hodnota bitcoinu volatilní, ale stupeň volatility se stal za několik posledních měsíců extrémní, bitcoin ztrácel až 25 % hodnoty během několika dnů. To vytváří problém pro zákazníky, kteří se pokouší koupit počítačové hry za bitcoiny. Když se pokouší uzavřít obchod na Steamu, zákazník přenese x bitcoinů za zakoupení hry, plus y bitcoinů za uhrazení poplatků za transakci účtovanou bitcoinovou sítí. Hodnota bitcoinu je jistá jen po určitou časovou periodu, takže pokud se transakce neprovede do nějakého časového okamžiku, potom se množství bitcoinů potřebných k pokrytí transakce může změnit. Množství, které se může změnit, narostlo poslední dobou do bodu, kdy může dojít k významným rozdílům v cenách.


Nepředvídatelné změny v hodnotě bitcoinů znamenají, že je nyní extrémně těžké pro zákazníky a nabízející odhadovat skutečné náklady jejich transakcí anebo učinit odborný odhad o nejlepším čase pro nákup anebo prodej. Rostoucí transakční poplatky pro placení v bitcoinech dále komplikují tuto skutečnost, speciálně s ohledem k relativně malému počtu nákupů (hlavní zájem Steamu).


Právě nyní, se zdá, že komentátoři berou zřetel na přesvědčování sebe sama navzájem o síle svých předpovědí týkajících se ceny bitcoinu, a každý chce býti na "správné straně finanční historie". Zásadní otázkou nicméně není o kolo jaké hodnoty se bitcoin konečně ustálí, ale jestliže se vůbec ustálí a kdy se tak vůbec stane, zvláště ve srovnání se svými konkurenty. Prozatím nicméně, extrémní kolísání hodnoty bitcoinu znamená, že ačkoliv může být dobrou investicí, nestane se rychle penězi.

  
Rozhodnutí Steamu tak pěkně podtrhuje bod, který Mises rád opakoval: podnikatelé a jiné osoby, které jsou zapojeny do praktických ekonomických záležitostí často o cenách, a o tom co tyto znamenají pro ekonomiku, vědí více než vědátoři zavření ve slonovinové věži.