Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 10. 2021

Proč nemůže být očkování povinné

To, že po očkování může míti člověk potíže, je věcí zcela běžnou. Podívejme se jen na běžné banální očkování proti klíšťové encefalitidě. Podívejme se na informaci k očkovací vakcíně, která je uvedena na webu jednoho z očkovacích center: „V době očkování nesmíte být akutně nemocní, 2–3 dny po aplikaci se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně dva týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika. Lehké nachlazení nebo rýma není kontraindikací očkování. Očkování během těhotenství a kojení by se mělo provádět jen po posouzení poměru rizika a přínosu pro plod. Očkování během kojení již není kontraindikováno. Po očkování se může dostavit zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu, bolest hlavy, svalů či kloubů a únava. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku.“ (1)

 

Totéž si lze, tamtéž přečíst v případě vakcíny proti koronaviru. Cituji: „V době očkování nesmíte být akutně nemocní, 2–3 dny po aplikaci se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária ani větší konzumace alkoholických nápojů. V době očkování nesmíte brát antibiotika. Lehké nachlazení nebo rýma není kontraindikací očkování… Po očkování se může dostavit bolest a zarudnutí v místě aplikace, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, nevolnost a zimnice. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku.“ (2). Je tedy jasné, že i v tomto případě může míti člověk po očkování nějaké problémy. A skutečně řada lidí tyto problémy běžně má. Navíc, pokud se jdete očkovat, třeba stran klíšťové encefalitidy, tetanu, TBC a podobně, tak musíte podepsat prohlášení, že jste si vědomi toho, že to s vámi po očkování nemusí dopadnout zrovna valně. Jednotlivec tak musí sám poměřit přínosy a výhody očkování a rozhodnout se, zda se očkovat nechá, případně si může k nápomoci přizvat svého lékaře. Často se k tomuto názoru říká, že v průměru je očkování proti koronaviru dobře snášeno. No, to je hezké, ale co když má člověk pocit, že se sám v onom „průměru“ nemusí nacházet? To, že někdo z daleké Prahe, kdo vás ani neviděl, tvrdí: očkujte se, protože v zásadě je vakcína dobře snášená, není tvrdou znalostí, přes kterou nejede vlak. Jde jen o měkké konstatování toho druhu, že většině lidí vakcína způsobí malé anebo žádné zdravotní potíže. To je sice užitečná informace, ale nevztahuje se zjevně na všechny exempláře druhu homo sapiens.

 

morava.png

 

V tomto bodě, ale někdo prohlásí: no, ale nějaké ty horečky anebo zimnice přece za to stojí! To je možné, ale opět platí, že si to si musí posoudit každý sám. A navíc nejde jen o tyto nepříjemné, ale zřejmě většinou překonatelné problémy. Investigativní "nakukování" do příbalového letáku vakcíny Moderna (Spikevax) odhaluje například toto: “Obecné studie toxicity byly provedeny u potkanů (kteří dostali intramuskulárně až 4 dávky překračující dávku pro člověka jednou za 2 týdny). Byly pozorovány přechodné a reverzibilní zduření v místě injekce a přechodné reverzibilní změny v laboratorních testech (včetně zvýšení počtu eozinofilů, aktivovaného parciálního tromboplastinového času a fibrinogenu). Výsledky naznačují, že potenciál toxicity pro člověka je nízký…. Byly provedeny in vitro a in vivo studie genotoxicity s novou lipidovou složkou SM-102 vakcíny. Výsledky naznačují, že potenciál genotoxicity pro člověka je velmi nízký. Studie karcinogenity nebyly provedeny.“ (3). Dále, co se týká interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce, tvrdí se ve stejném materiálu, že: „Nebyly provedeny žádné studie interakcí.“ (4). Potenciál toxicity (čili otravy vakcínou) pro člověka je nízký, to však znamená, že je nulový. Potenciál genotoxicity pro člověka je velmi nízký, to také znamená, že tento potenciál není nulový. Studie karcinogenity pak nebyly vůbec provedeny, stejně jako žádné studie interakcí s jinými léky! Kdekdo přitom dnes bere ještě jiné léky!

 

A můžeme pokračovat: „Stejně jako u jiných intramuskulárních injekcí je třeba vakcínu podávat s opatrností osobám podstupujícím antikoagulační léčbu nebo osobám s trombocytopenií nebo poruchami koagulace (jako je hemofilie), protože po intramuskulárním podání může u těchto osob dojít ke krvácení nebo tvorbě modřin…. Účinnost, bezpečnost a imunogenita vakcíny nebyly hodnoceny u imunokompromitovaných osob včetně osob podstupujících imunosupresivní terapii. Účinnost vakcíny Spikevax může být u imunokompromitovaných osob nižší.“ (5). Konečně: „Byly hlášeny případy anafylaxe. V případě anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být zajištěna okamžitá lékařská péče a dohled.“ (6). O co jde? Anafylaktická reakce je život ohrožující proces, při kterém tělo nadměrně reaguje na styk s alergenem. Čili tady skutečně může jít i o život. Dále se v příbalové informaci píše: „Po očkování vakcínou Spikevax byly pozorovány velmi vzácné případy myokarditidy a perikarditidy. K těmto případům došlo zejména do 14 dnů po očkování, častěji po druhé dávce vakcíny a častěji u mladších mužů. Dostupné údaje naznačují, že průběh myokarditidy a perikarditidy po vakcinaci se neliší od myokarditidy nebo perikarditidy obecně.“ (7). Myokarditida je proces charakterizovaný zánětlivou infiltrací myokardu s nekrózou nebo degenerací myocytů, zánětlivými změnami intersticia a cévních struktur myokardu. Často bývá postižen i perikard (perimyokarditida). Myokarditidu je nutné považovat za těžké onemocnění…“ (8). To už jsou docela dost vážné, byť třeba málo pravděpodobně se vyskytující, věci. Opět však z toho plyne, že člověk by je měl sám anebo se svým lékařem zvážit a na základě tohoto rozvažování se pak sám rozhodnout to, zda očkování proti koronaviru podstoupí anebo nepodstoupí. Těžko za ně může dělat rozhodování nějaký ministr v Prahe (anebo i jinde) anebo několik desítek poslanců tamtéž. Tito vás dozajista nikdy neviděli a ani neznají vaše potřeby či vaše lékařské zprávy. To, že je nějaká situace málo pravděpodobná, neznamená, že vás nemůže postihnout. Koneckonců někomu občas přece ten černý Petr musí nakonec zůstat v ruce. A těžko pak takovéhoto člověka uspokojí to, že se tak přece mohlo stát jen s velmi nízkou pravděpodobností. Navíc je zde ještě ten problém, na který již dávno upozornil F. A. von Hayek, který tvrdil, že důsledky některých aktivit a rozhodnutí se mohou projevit až za velmi dlouhou dobu. My v současnosti nemůžeme vědět, jaké budou dlouhodobé důsledky očkování proti koronaviru. Jak na tom bude někdo, kde absolvuje takové očkování každý rok po dobu třeba pěti nebo deseti let. I to je potřeba zvážit.

 

Ostatně to, že očkování nemusí být bezpečné dokládá i tato zpráva televize Nova z konce července roku 2021: "Celkový počet úmrtí, která by mohla mít spojitost s očkováním, se drží na čísle 94, hodnota tedy už dva týdny stagnuje. První případ evidoval SÚKL 16. února. Stále se zatím jedná pouze o podezření. ‚V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-CoV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti covidu-19,‘ upozornil SÚKL. Všechna hlášená úmrtí se důkladně prošetřují, navíc je posuzuje také výbor Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), který má v Česku zastoupení. Ten nadále upozorňuje, že přínosy vakcín výrazně převažují nad riziky. Nejčastěji si odborníci smrt v souvislosti s očkováním vysvětlují zhoršením dosavadních nemocí dotyčných lidí." (9). Aktuálně jde už o 113 podezření (10). I když si popravdě nedělám velké iluse o nezávislém prošetřování těchto případů. Evidentně je však jisté to, že někomu černý Petr zůstal v ruce. A těmto lidem jsou informace o tom, že vakcíny jsou v průměru dobře snášeny nebo, že přínosy vakcín výrazně převažují nad riziky, platné asi tak, jako je jim platná nyní pověstná deka. Těžko může být povinné něco, co může mýti pro některé lidi negativní až dosti negativní dopady, když dopředu tito lidé nemohou tyto negativní dopady vyloučit.


Poznámky:

(1) FSME-IMMUN 0,5 ml [online]. Dostupný z (přístup X/2021): https://www.ockovacicentrum.cz/cz/fsme-immun-0-5-ml.
(2) Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) [online]. Dostupný z (přístup X/2021): https://www.ockovacicentrum.cz/cz/spikevax.
(3) Příloha I: Souhrn údajů o přípravku [online]. Dostupný z (přístup X/2021): https://www.ockovacicentrum.cz/userfiles/file/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-spc.pdf, str. 8.
(4) Tamtéž, str. 4.
(5) Tamtéž, str. 4.
(6) Tamtéž, str. 3.
(7) Tamtéž, str. 3.
(8) heslo Myokarditida: https://www.wikiskripta.eu/w/Myokarditida.
(9) SÚKL prověřuje 94 úmrtí po očkování. Vedlejší účinky mělo přes 7000 lidí [online]. Dostupný z (přístup X/2021): https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/440925-sukl-proveruje-94-umrti-po-ockovani-vedlejsi-ucinky-melo-pres-7000-lidi.
(10) Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19 [online]. Dostupný z (přístup X/2021): https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.