Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 5. 2016

Polenský zločin a jeho implikace

Zhruba před rokem se u města Polná (okres Jihlava) konala zvláštní vzpomínková akce na místě kde byla zavražděna roku 1899 křesťanská dívka Anežka Hrůzová. Na portálu politické strany "Národní demokracie" se píše o tomto setkání, že: "Společně si tak připomněli památku nevinné dívky, za jejíž vraždu byl odsouzen polenský Žid Leopold Hilsner. Tento hrůzný čin vyvolal značnou odezvu v nejširších vrstvách českého národa, semkl jej a výrazně přispěl k přesvědčení o nebezpečnosti a škodlivosti židovského živlu. Ať už to s vraždou Anežky Hrůzové bylo jakkoli, nezpochybnitelným faktem zůstává, že tzv. hilsneriáda se stala symbolem a výmluvným svědectvím o zdravém stavu tehdejšího národního společenství, jež se instinktivně postavilo proti židovské zvůli, nadvládě a hrozbě. Ta bohužel přetrvává dodnes.". Součástí této vzpomínkové politické akce bylo i umístění nové cedule na místě činu, která obsahuje následující text: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“ (http://narodnidemokracie.cz/narodni-demokrate-v-polne-s-erikem-sedlackem-a-pavlem-kamasem-po-stopach-anezky-hruzove/). Asi po roce byli dva účastníci této akce policií obviněni, jedním z nich byl i předseda Národní demokracie A. B. Bartoš.

 

Předně si myslím, že i lidé jako je A. B. Bartoš mají právo svobodně pomocí svého majetku nebo svých stoupenců prezentovat své názory, byť jsou sebehloupější a i odporné. Ale o to mně zde ani nejde. Nejde mi zde také o to, zda Leopold Hilsner Hrůzovou skutečně zavraždil anebo ji nezavraždil. Odsouzen sice byl (a rehabilitován nikdy nebyl), ale ohledně tohoto procesu se dodnes vedou spory. Navíc na daném místě se už stala o rok dříve jiná vražda ženy. Na druhou stranu sám Hilsner byl jinak docela hochštapler. Předpokládejme nyní, že Hilsner vrahem byl. A položme si otázku, zda z toho plyne nutnost řešit nějakou židovskou otázku.

 

Tedy stala se vražda a tuto vraždu spáchal Leopold Hilsner. Trest za vraždu by měl celkem pochopitelně dostat Hilsner. On vraždu spáchal a připravil člověka o jeho život. Tento život Hilsnerovi nepatřil. A vzhledem k neexistenci otroctví (a tomu, že otroctví je samo útiskem) ani patřit nemohl. Pokud měl Hilsner nějaké komplice, tak musí být potrestáni i tito. Kdo dále by měl být potrestán? Už nikdo. Nikdo další se na vraždě totiž nepodílel. Názory na tuto i jinou vraždu by být také trestné neměly (viz případ A. B. Bartoše výše). Hilsner byl židovského původu, bydlel v Polné, moc se mu nechtělo pracovat, nosil vázanku (dle fotografií) apod. To však celkem nic neznamená. Žid Kohn z Prahy nemá s touto vraždou nic společného a neměl by být za ni trestán. Podobně s vraždou spáchanou Hilsnerem nemá nic společného Staronová synagoga anebo Židé vTřebíči. Nelze tedy zbít Kohna z Prahy, vypálit Staronovou synagogu anebo pobít židy v Třebíči s poukazem na polenskou vraždu. Tito lidé a tento majetek nemají s vraždou spáchanou Hilsnerem (a jeho případnými komplici) nic společného a nemohou za ni být tedy ani odpovědní. To platíi tehdy pokud nějaký zločin spáchá nějaký židovský politik/vládce či voják. Podobné je to s obyvateli (Židy i nežidy) Polné, ani na ně nemůže nikdo útočit s odůvodněním, že Hilsner byl přece Poleňák. Totéž se týká nefachčenků anebo lidí, kteří nosí vázanku. Žádná otázka, ať už židovská, polenská nebo vázanková zde tak nevzniká. Vlastně jedna možná ano, pokud se někdo pokusí zaútočit na Kohna, Staronovou synagogu anebo židy v Třebíči a podobně, tak se sám dopouští zločinného jednání. Zločinného jednání proti nevinným lidem. Stává se někým jako náš Hilsner. Proti němuž se jinak paradoxně vymezuje.

 

Obecně lze tedy tento krátký článek uzavřít tím, že to, že člen nějaké skupiny (skupin) spáchá nějaký zločin neznamená, že je možné napadnout jakéhokoliv jiného člena této skupiny (skupin). Toto odvetné napadení jiného člena skupiny je pak samo agresivním útokem proti nevinnému. A mělo by být tedy přísně potrestáno.