Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 5. 2017

14 plus 1 teze ODS

Po zkoumání programu Okamurovy SPD a programu Svobodných se dnes podíváme na 14 tezí ODS, a to z pohledu libertarianismu a klasického liberalismus. Zatímco program SPD je těmto směrům myšlení celkem vzdálen a Svobodní, kteří mají celkem těmto směrům blízký program, se ocitli docela v krizi a nemohou ve křesla na Malostranském náměstí moc doufat, tak program ODS se zdá být celkem blízký a ODS zřejmě aspoň na nějaká křesla dosáhne. Má to však jeden háček. O tom však až dále, nyní k programu.


Daně a práce
V části „Nízké a přehledné daně, předvídatelný systém, málo papírování“ ODS uvádí, že požaduje: „předvídatelné daně bez neustálých změn a experimentů / jednotná sazba daně z příjmu ve výši 15 procent / snížení základní sazby DPH / snížení odvodů zaměstnavatelů na sociální pojištění / zachování výdajových paušálů živnostníků / stop zadlužování státu.“ (1). S tímto snižováním daní budou libertariáni živě souhlasit, až na to, že tato teze obsahuje ve skutečnosti i zvýšení daně z DPH u některých položek. Dnes totiž máme třeba u kojenecké výživy, vybraného mlýnského zboží, léků, knih a hudebnin sazbu DPH jen 10 %. Toto je pro libertariány celkem nepříznivá zpráva. S penězi daňových poplatníků musí dle ODS stát hospodařit odpovědně. Česká ekonomika bude růst prý zdravě a dlouhodobě jedině tehdy, pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet, přestane vyhazovat peníze na splácení úroků, omezí zbytečné přerozdělování našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný (2). Více než vyrovnaný rozpočet je z libertariánského hlediska požadováno celkové snížení vládních příjmů a výdajů.


Výborná je druhá teze: „Méně regulací a dotací, jasná pravidla, liberální zákoník práce: možnost práce na živnostenský list místo pracovní smlouvy / roční daňové prázdniny pro začínající podnikatele / liberalizace zákoníku práce a rušení administrativních překážek pro zaměstnavatele / žádné další dotování elektřiny z obnovitelných zdrojů / podpora jaderné energetiky.“ (3). Ale co v této tezi dělá podpora jaderné energetiky? Proč podporovat zrovna tuto energii? Proč ji nenechat na pokoji jako ostatní energie? Nač deformovat trh s energiemi?


Školství, sociální systém a zdravotnictví
Teze týkající se školství moc neoslní. ODS chce dostupné školky, důraz na základní a střední školství, více pravomocí ředitelům a jednu úroveň maturity včetně matematiky (4). Není zde vcelku nic, co by rozšiřovalo svobodu člověka. Naopak chtít napasovat jednu úroveň maturity včetně matematiky na tisíce a tisíce žáků je zcela jistě v rozporu s decentralizovaným přístupem (i když je možné, že na mysl tu ODS přišla minimální úroveň maturity? To by však samo o sobě znemanalo řadu problémů). Dále ODS chce podporovat technické a přírodovědné obory, větší zapojení zaměstnavatelů, stipendia talentovaným studentům, možnost vybírat školné na vysokých školách a chce jednotnou koncepci podpory vědy (5). O jednotné koncepci podpory vědy platí to samé, co o jedné úrovni maturity. Je super chtít podporovat technické a přirodovědné obory. Zřejmě by tyto na svobodném středo- a vysokoškolském trhu byly ceněny u studentů více. Svobodný trh tu však nemáme. A tak za současné situace nezbývá než se ptáti, ale které z těchto technických a přirodovědných odborů chcete pánové podporovat? Hutnictví a těžařství asi moc ne, že? Tam je to asi jisté, ale co jinde? A jaká má být výše této podpory? Jaká má být proporce podpor mezi obody? Bez možnosti ekonomicky kalkulovat, o tom ovšem moc rozhodovat nemůžeme. Co mi v tezi o školství a vzdělávání velmi chybí je větší možnost domácího vzdělávání. Možnost vybírat školné není špatným nápadem, ale bylo by pak jen logické, aby ten, kdo školné platí (většinou rodič studenta) měl i náležitou slevu na daních, přece nebude jednu a tu samou věc platit dvakrát.


Zajímavější je teze týkající se sociální otázky: „Podpora rodin s dětmi, spolehlivý penzijní systém, dávky jen potřebným: rodina jako nejlepší sociální síť / minimum státních nařízení pro rodiče / předvídatelný a spolehlivý penzijní systém / možnost přispívat rodičům na jejich důchod ze svého sociálního pojištění / existenční minimum jako jediná dávka pro občany odmítající pracovat“ (6). Jinde se píše, že pokud někdo odmítá pracovat, musí počítat s omezováním sociálních dávek (7). Poslední bod by znamenal, že by člověk, který nechce pracovat, dostal v zásadě jen 2 200 Kč existenčního minima a dále už žádné jiné dávky. V tom však může být zakopán pes, protože nikde není v tezích řečeno, že daný člověk nebude moci pobírat příspěvek či doplatek na bydlení. Dále je nutné říci, že dnes formálně také platí, že pokud někdo odmítá pracovat, musí počítat s omezováním sociálních dávek. V praxi se to však kontroluje poměrně zřídka, ostatně ta kontrola je i docela drahá (viz zde: 8). Sousloví předvídatelný a spolehlivý penzijní systém je poměrně vágní, stěží si pod tím něco konkrétního představíme.


O zdravotnictví lze říci, že v představách ODS míří správným směrem, ale dosti opatrně. ODS požaduje svobodu volby lékaře či zdravotnického zařízení, možnost připlatit si za nákladnější metody léčby, zdravotní pojištění na míru, zvýhodnění občanů pečujících o své zdraví, poplatky za pobyt v nemocnici a návštěvu lékaře zabraňující zneužívání péče (9). Spíše by však byla zajímavá možnost optoutu z veřejného zdravotnictví.


Další oblasti
V tezi o kvalitních a zdravých potravinách, živém venkovu, úctě k tradici se píše, že ODS je pro následující: „podpora lokálních výrobců potravin / svobodný prostor pro rozvoj rodinných farem a podnikání na venkově / revize zákonů omezujících práva vlastníků půdy / rozvoj tradičních spolků a venkovských aktivit / zlepšení podmínek péče o krajinu / podpora přirozených protipovodňových opatření“ (10). Odstranit překážky v podnikání farem a venkovských podnikatelů je z pohledu libertariánů i klasických liberálů jistě záslužné, zvláště za situace, kdy je tato oblast poměrně dost regulována (ani prodej ze dvora není dnes žádná jednoduchá věc). Rovněž tak dbaní na práva vlastníků půdy dává smysl, protože je to vlastnictví, co vytváří naši svobodu a pokrok (11). Na druhou stranu problém řešení omezování práv vlastníků půdy se táhne již od dob po sametové revoluci, tudíž samotná ODS měla již dost času na jeho řešení, když ještě byla vládní stranou. Co podpora lokálních výrobců potravin? Má ODS na mysli poskytování dotací výrobcům těchto potravin? To zcela jistě není v souladu s představou svobodného trhu, protože dotace tento trh pokřivují. Odstranění regulací, které tíží tento sektor podnikání je žádoucí, ale jeho dotování nikoliv. Koneckonců ODS je v tomto směru poměrně nekonzistentní, protože patří k předním kritikům dotací pro vicepremiéra An. Babiše.


ODS podoporuje méně zákonů a vyhlášek, rychlé soudy a ochranu soukromí a požaduje zrychlení rozhodování soudů a zjednodušení soudních řízení, první rozsudek v trestních věcech nejpozději do 3 let, rušení zbytečných zákonů a vyhlášek, ochrana před finančními pastmi, povinnou práci pro vězně, nedotknutelnost soukromí jako základní princip a stejná práva a pravidla pro všechny občany bez výjimek (12). Zrychlení rozhodování soudů a zjednodušení soudních řízení, to jsou takové evergreeny, o které usilují skoro všechny strany, ale moc se jim to nedaří, protože chybí v tomto oboru konkurence. O té se však ODS nezmiňuje. Rušení zbytečných zákonů a vyhlášek a nedotknutelnost soukromí jako základní princip, jsou věci, které libertariáni velmi vítají. Se stejnými právy a pravidly pro všechny občany bez výjimek však může být problém, zejména tehdy pokud jde o nespravedlivá práva a pravidla. Prosazovat jejich aplikaci i na druhé, kteří mají štěstí a mohou se zatím těmto nespravedlnostem vyhnout, není rozhodně žádoucí.


ODS podporuje větší otevření železnic soukromým přepravcům a (zřejmě pro jistotu jen) částečnou privatizace Českých drah, zkrácení doby přípravy a výstavby silnic a dálnic a tak dále (13). To je celkem záslužné, ale silnice a dálnice mohou nejen stavět, ale i provozovat soukromníci. Otázka je proč nebyla ODS v těchto otázkách odvážnější již dříve, když byla u moci (nicméně v případě železnice už jistou zásluhu má).


Úřady, kultura a příroda
Vyřízení úředních žádostí by mělo být možné přes internet z domova. Bezpečí a komfort občanů by měl být bez omezování jejich svobody a soukromí. Je požadováno jasné vymezení rolí státní a městské policie a zesílení právní ochrany občanů bránících své obydlí proti násilnému vniknutí a i důsledné postihování drobné kriminality sčítáním stejných přestupků (14). Zdá se, že jde vesměs o přínosné věci, ale težko z několika vět v tomto případě nějak soudit. Mnohem jasnější je formulace týkajícíc se kultury: „zpřehlednění pravidel podpory kulturních institucí a nezávislých kulturních aktivit / navyšování rozpočtu Ministerstva kultury / omezení politických zásahů do chodu kulturních institucí / jasná pravidla a hranice pro stavební úpravy v památkových zónách.“ (15). Čili výdaje státu v oblasti kultury se mají navýšit, což je zcela jistě v rozporu s libertariánskými představami o omezování role státu. Omezování politických zásahů do chodu kulturních institucí je ovšem s navyšováním rozpočtu poněkud v rozporu. Říká se, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej, což bude nejspíše tento případ a o nezávislosti kultury čili omezení politických zásahů nebude ani řeči. Pokud by však na tu nezávislost skutečně došlo, stěží někdo umělcům zabrání dělat si, co se jim zlíbí, bez ohledu na to zda je či není zájem o jejich umění. Kultura by měla být ponechána v hájemství dobrovolnosti. Omezení památkového fašismu je potřebné jako sůl. Lépe zní teze ODS týkající se přírody a krajiny: péče a starost o životní prostředí má být jako každodenní úkol, ne však nové náboženství ohrožující naši svobodu, je žádáno posílení postavení státu a místních obyvatel oproti vlivu ideologických aktivistů a žádné ekologické či uhlíkové daně, je žádáno i zmrazení podpory obnovitelných zdrojů (16). Otázka je, zda to není právě silná úloha státu, kterou různí aktivisté využívají (nejen) v těchto otázkách proti ostatním.


Z dalších tezí mne celkem zaujalo to, že rozvoj měst a obcí obstarávají radnice, ne centrální vláda (17). To má blízko k decentralizovanému pojetí státu, tedy jakémusi druhému či třetímu nejlepšímu řešení organizování společnosti. Jinde se hovoří o pokračování naší účasti na zahraničních vojenských misích (18). Účast na válečných dobrodružství, která jsou nadto velmi problematická, jistě nemá s libertariánstvím a klasickým liberalismem nic, co do činění. Nechť na tyto aktivity přispívají soukromníci, pokud mermocí chtějí. Naopak pozitivní je snaha vyjednat trvalou vyjímku z přijetí eura. Pod pojmem odpovědná přistěhovalecká politika si toho moc zřejmě člověk nepředstaví. ODS nyný také neusiluje o opuštění Evropské unie, ale usiluje jen o flexibilní, vícerychlostní Evropskou unii (19).


15. teze
I když je o něco slabší než program Svobodných, tak je program ODS celkově celkem dosti slušný. Avšak ke 14 tezím ODS lze bez uzardění připojit ještě jednu tezi: a vy jim to věříte? Nezklamali v minulosti už mnohokrát? Inu, vyjma dob vlád Václava Klause, se dá říci, že ODS nelze moc věřiti, a že mnohokrát tato partaj již zklamala. Program celkem hezký, ale ve vládě pak následují dosti jiné jednání a postoje.   


Poznámky:
(1) Program 14 tezí [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017):  http://www.ods.cz/programy/14-tezi, teze 1.
(2) Program 4 pilíře [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017): http://www.ods.cz/programy.
(3) Program 14 tezí [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017): http://www.ods.cz/programy/14-tezi, teze 2.
(4) Tamtéž, teze 3.
(5) Tamtéž.
(6) Tamtéž, teze 4.
(7) Program 4 pilíře [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017): http://www.ods.cz/programy.
(8) Kontrola pobírání sociálních dávek v ČR? Jednou za uherský rok [online, 2016]. Dostupný z (přístup IV/2017):  http://www.bawerk.eu/clanky/otazka-socialni/kontrola-pobirani-socialnich-davek-v-cr--jednou-za-uhersky-rok.html.
(9) Program 14 tezí [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017): http://www.ods.cz/programy/14-tezi, teze 5.
(10) Tamtéž, teze 6.
(11) K tomu viz knihu Svoboda a vlastnictví a jiné eseje od Ludwiga von Misese: http://www.bawerk.eu/clanky/ekonomie/svoboda-a-vlastnictvi-od-ludwiga-von-misese-jako-kniha.html .
(12) Program 14 tezí [online, 2017]. Dostupný z (přístup IV/2017): http://www.ods.cz/programy/14-tezi, teze 7.
(13) Tamtéž, teze 8.
(14) Tamtéž, teze 9.
(15) Tamtéž, teze 10.
(16) Tamtéž, teze 11.
(17) Tamtéž, teze 12.
(18) Tamtéž, teze 13.
(19) Tamtéž, teze 14.