Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 8. 2016

U rudého snědeného krámu-závěr: Sebevraždy za komunismu a nyní

Možná jste již četli podobné názory: „Vždyť komunisté zavraždili Horákovou, Slánského a další, řeknou mnozí. Je tento režim humánnější, když nevraždí lidi přímo? Kolik životů mají na svědomí exekutoři, právníci, tuneláři a jiné hyeny? ... Ve svém okolí znám jeden případ člověka po padesátce, kterého propustili z práce. Novou si v této době, posedlé kultem mládí a dravosti, nenašel a spáchal sebevraždu. Měl ženu a dítě, byl dobrý člověk, jediná jeho chyba byla, že neobstál v surovém darwinismu dnešního kapitalismu.“ [1]. Zajímavé, že. Pojďme se nyní spolu podívat, jaký byl vlastně vývoj sebevražd před revolucí a po revoluci.

 

Jak to bylo a je se sebevraždami za reálného socialismu a nyní? K tomu nám může dát odpověď statistika "Českého statistického úřadu". Ta nám podává informace o vývoji zaznamenaných sebevražd v moderní poválečné historii Českých zemí. Píše se zde následující: "Období po druhé světové válce je možno rozdělit do dvou základních období. Nejprve vzestup z hodnot okolo 2 tis. na poválečný největší počet 2 824 případů v roce 1970, pak pokles, který byl v některých časových úsecích i výrazný. Po roce 1970 stále platí, že každé následující pětileté období přináší snížení počtu sebevražd.“. Rok 2007 s počtem 1 375 zemřelých sebevraždou je pak dle téhož materiálu rokem s historicky nejmenším počtem sebevražd [2]. Je nutné podotknout, že počet obyvatel Českých zemí nebyl ve sledované době konstantní. Roku 1961 to bylo 9.572 milionu obyvatel, roku 1970 9.808 milionu obyvatel a roku 1980 již 10.292 milionu obyvatel. Od roku 1980 je počet obyvatel stabilnější a k roku 2011 vykazoval 10.526 milionu obyvatel [3]. Z důvodu změny počtu obyvatel nás tedy bude zajímat i počet sebevražd vzhledem k počtu obyvatel, což  statistika "Českého statistického úřadu" také obsahuje. Uvádí totiž (pětiletý) průměrný roční počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Tento údaj byl v letech 1961-65 25.0, v letech 1966-70 to bylo 27.7, v letech 1971-75 pak 25.9, v letech 1976-80 22.3, 1981-85 pak 20.9 a konečně v letech 1986-90 pak již jen 19.3. Jak tomu bylo po revoluci? Roky 1991-95 vykazují počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel ve výši 18.2, roky 1996-2000 pak 15.7, roky 2001-05 opět 15.7 a roky 2006-2010 již jen 13.7 [4]. Od té doby počet sebevražd naopak o něco roste [5]. Pokud tyto průměrné hodnoty ještě zprůměruji, tak do roku 1990 mne výjde průměrný roční počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel ve výši 23.52 a po roce 1990 jen 15.83.

 

K tomu je nutné úvést ještě dvě poznámky. Za prvé jde jen o statistiku, čili skutečnost může být o něco jiná. Lze si představit, že někdy sebevražda může být neodhalenou vraždou anebo nepovedenou demonstrativní sebevraždou, která se vymkla kontrole. Pravda není to asi moc pravděpodobné. Mnohem pravděpodobnější, že některé nehody jsou ve skutečnosti neodhalenými sebevraždami, jmenovitě zde jde o dopravní nehody. Pravdou je, že tyto nehody mají u nás v poslední době sestupnou tendenci. Za druhé nelze tvrdit, že lidé páchají sebevraždu jen z důvodů politických a společenských a následně díky tomu i z ekonomických důvodů. Vedle toho totiž páchají sebevraždy z důvodů rodinných (vztahových), z důvodu závislostí (alkohol, drogy atp.) a z důvodu osobních finančních problémů (všechny tyto tři položky (včetně rodinné!) mohou, ale také nemusí být ovlivněny politickými, společenskými a ekonomickými důvody). Konečně dále lidé páchají sebevraždy z důvodů zdravotních, z důvodu nudy aj. Nelze tedy rozhodně všechny sebevraždy házet na současný či minulý režim. To podtrhuje i tan fakt, že příčiny sebevražd není často možné plně objasnit, dokonce ani tehdy, pokud zbyl dopis na rozloučenou.

 

[1] Tůma. Odhlížíme od toho, že největší oficiální nezaměstnanost panuje dlouhodobě mezi mladými (Ročenka statistiky trhu práce 2010, Tabulka č. 2.21.). Rovnež i od toho, že je rozdíl, zda někdo způsobí smrt někomu přímo anebo nepřímo, a k tomu ještě možná.
[2] Vývoj počtu sebevražd.
[3] Česká wikipedie, heslo "Česko".
[4] Vývoj počtu sebevražd.
[5] Roku 2012 jich bylo 1 647 (V ČR v posledních letech).

 

Prameny:

1. TŮMA, R. Proč budu volit komunisty aneb Tahle země není pro starý [online, 2012]. Dostupný z (přístup V/2014): http://www.blisty.cz/art/64399.html.

2. Ročenka statistiky trhu práce 2010, Tabulka č. 2.21 Vývoj míry nezaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - celkem [online, 2011]. Dostupný z (přístup V/2014): http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/D70045C1D5.

3. V ČR v posledních letech přibývá sebevražd, loni jich bylo 1647 [online, 2013]. Dostupný z (přístup V/2014): http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cr-v-poslednich-letech-pribyva-sebevrazd-loni-jich-bylo-1647/982085.

4. Vývoj počtu sebevražd [online, 2011]. Dostupný z (přístup V/2014): http://notes3.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/ED0035231C.

5. Česká wikipedie.

 

Pro prameny k předchozím dílům a text všech dílů viz ZDE!