Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 8. 2016

U rudého snědeného krámu XXII: Brno-Bosonohy za socialismu

Na závěr se podíváme na situaci v zásobování a ve službách v jedné městské části Brna, a to konkrétně v Brně-Bosonohách. K tomu použijeme "Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby" z let 1972 až 1975, které se nalézají v Archivu města Brna. Bosonohy byly samostatnou vesnicí, která byla roku 1970 připojena k městu Brnu. Roku 1970 měla obec 2 345 obyvatel [1]. Pro srovnání roku 2011 měla mít tato městská část 2 457 obyvatel [2]. Jde většinou o čtvrť domků, vilek a vil. Každopádně v roce 1970 šlo tedy o dost velkou vesnici. Nejedno městečko by jí mohlo počet obyvatel závidět [3]. Takový počet obyvatel už znamená existenci vícero prodejen zboží a provozoven služeb. Pojďme se tedy na zmíněné zápisy podívat.


Nejprve se podíváme na služby: "V důsledku, že plán KPS na I. pololetí 1973 nebyl dosud předložen k projednání a situace v KPS, hlavně v poskytování služeb obyvatelstvu je neuspokojivá, bude nutno tuto otázku resolutně projednat v radě MNV a učinit důrazná opatření." [4]. KPS měl poskytovat zřejmě řemeslnické a podobné služby obyvatelstvu. Problém však nebyl vyřešen ani v době schůze ze dne 4. IX. 1973 [5].


Nyní přejdeme k prodeji zboží. Zde bylo většinou střídavě jasno a oblačno: "Komise projednala připomínky občanů na rozšíření provozní doby v prodejnách potravin s tím, aby alespoň jedna prodejna měla denně otevřeno do 18.00 hodin." [6]. Dále se zde píše, že třeba k celkové zásobovací situaci v provozovně Ovoce a zelenina (OZ) není závažných připomínek, co do sortimentu zboží. [7]. Co ale připomínky k množství a kvalitě daného zboží? O tom se v daném zápise nic nedozvíme. Nebyl zde však splněn úkol ohledně zapojení přípojky elektrického vedení. Skladování obalového materiálu se od poslední prověrky zlepšilo jen poněkud. A poněkud vázl i termínovaný rozvoz zboží [8]. Jindy naopak bylo shledáno zásobování v pořádku. Například v případě vánočního prodeje roku 1973 bylo bez závažných připomínek, zboží bylo dostatek, s dostatečnou možností a pestrostí výběru [9]. Na stejné schůzi však bylo uvedeno, že: " Závažnou připomínkou z řad občanů je chování vůči občanům a neustálé nedodržování prodejní doby od vedoucího Kovomatu.“ [10].
Pro Vánoce roku 1974 se v materiálu opět uvádí, že zásobování při vánočním prodeji bylo uspokojivé, ale byly nedostatky v dodržování prodejní doby [11]. Byl to problém zřejmě celostátní, protože na schůzi ze dne 4. II. 1975 se uvádí, že bude provedena prověrka v prodejnách a provozovnách v návaznosti na vládní vyhlášku týkající se dodržování pracovní a provozní doby [12]. V zápisu ze dne 6. V. 1975 se připomíná postavení nového stánku Ovoce a zeleniny (OZ), čímž se zlepšila kulturnost prodeje. Ovšem: "K vlastnímu sortimentu zboží je nutno připomenout, že by tento v mnohých případech bylo nutné rozšířit a snad také zlepšit přísun čerstvého zboží - zlepšením rozvozu." Jiných závažnějších připomínek k tomuto nebylo [13]. Dnes existují v Bosonohách dvě malé prodejny potravin, jedna (smíšené zboží na ulici Pražské) je otevřena ve všední den do 17 hodin a druhá spojená s vinotékou (ulice Přímá) je otevřena ve všední den do 18.30 hodin [14]. Větší prodejny potravin zde i přes počet obyvatel nevznikly. Zřejmě z toho důvodu, že za 13 minut autobusem (z ulice Pražská) je dostupné Tesco na ulici Netroufalky u nemocnice Bohunice s otevírací dobou denně do 23 hodiny. Zde je i celá řada jiných obchodů [15]. Osm minut je to autobusem k supermarketu Albert na ulici U pošty a jen čtyři minuty k supermarketu téhož jména na ulici Kurská. Tyto dva supermarkety jsou otevřeny denně do 21 hodin [16]. Autem to bude trvat jiště kratší dobu. Netřeba dnes tedy jezdit až do vnitřního města.


Z materiálu jsou patrné i jiné zajímavosti. Například, že prodejci museli informovat komisi o možnosti čerpat dovolenou [17]. To stejné se týkalo i dovolené v pohostinských podnicích, kdy se dokonce dostavila i inspektorka (dále v textu označená jako instruktorka) Jednoty. Zde byl sjednán zástup z důvodu zajištění teplých obědů pro důchodce [18]. Na schůzi komise dne 3. VII. 1973 se řešil problém odchodu vedoucího prodejny masa a masných výrobků do starobního důchodu, což mělo vést k uzavření prodejny. Tehdy totiž vedoucí soudruh Krupička odmítl nadále setrvat a ani nehodlal uvolnit místnosti pro jiného vedoucího. Tato otázka měla být urychleně řešena. Stejně tak celková spolupráce s Jednotou, jako třeba v případě dodržování prodejní doby [19]. Názvem Jednota se zde rozumí Lidové spotřební družstvo Jednota [20]. Dále zde občané nebyli spokojeni s pohostinstvím "Sokolovna", kde vlastní vybavení provozovny a sociální zařízení nedopovídalo zařazení do 3. cenové skupiny [21]. Následná žádost vedoucí pohostinství o přeřazení do 4. cenové skupiny byla s konečnou platností uzavřena tím, že stávající cenová skupina 3 bude zachována [22]. To však znamenalo, že ceny zůstanou vyšší [23], aniž by zohlednily vybavení podniku. V podstatě se nic tedy nevyřešilo. Ve zkoumaném materiálu se objevují zmínky jen o dvou podnicích pohostinství v městské části [24]. Dnes jsem zde napočítal, aniž bych si dělal nárok na úplnost, pět restaurací, barů a hospod. Jde o dva podniky na Bosonožském náměstí (jeden otevřen jen v době oběda), podnik na Pražské ulici, na Troubské ulici a na místním hřišti [25].


Střídavě jasno a oblačno ustalo začátkem srpna roku 1975, kdy se zdejší situace v zásobování stala vážnou. V komisi byla projednávána svízelná situace v obchodní síti, daná obzvláště dlouhodobým uzavřením potravinářské prodejny: "Tato situace je v současné době neřešitelná. Bylo již několikráte projednáváno s vedením Jednoty o případném předání  prodejny - případně zástup. V důsledku nedostatku pracovních sil a předpokládaného manka, nelze tuto situaci zatím řešit. Předpokládalo se, že tato situace bude vyřešena otevřením nové prodejny.". Budova nové prodejny sice byla předána Jednotě, ale vnitřní pultové vybavení a mrazící zařízení nebylo dosud nainstalováno, nebyla hotova ani vnější úprava okolí a příjezdová cesta. Dále srpnový zápis komise sděluje, že: "Před otevřením nové prodejny bude nutné důsledně projednat s vedením Jednoty provozní dobu, aby nedocházelo ke konkrétním připomínkám z řad občanů, jak tomu je oprávněně doposud. Řada občanů musí dojíždět za nákupy do vnitřního města, z důvodů, že v místní obchodní síti v odpoledních hodinách nejsou základní potraviny k dostání." [26]. O dva měsíce a 23 dnů později konstatovala komise, že konečný termín otevření nové prodejny dosud není znám v důsledku toho, že nejsou dosud vytvořeny předpoklady k zahájení provozu [27]. Došlo zde tedy k diskoordinaci v dodávkách výrobních statků nutných k zprovoznění prodejny. Tím ovšem zápisy končí. Místní národní výbor byl totiž po připojení obce k městu Brnu roku 1970 zachován jen do roku 1975 [28]. S jeho likvidací zřejmě zmizela i komise pro obchod a služby.

 

[1] Kuča, s. 304.
[2] Česká wikipedie, heslo "Brno-Bosonohy".
[3] Titul městečko či městys se, ale v té době nepoužíval.
[4] Archív města Brna (dále jen ABM), značka B 48, MNV Bosonohy (1923) 1945 - 1990, inventární číslo 82, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 – 1975, Zápis ze schůze komise konané dne 6. 2. 1973. MNV = Místní národní výbor.
[5] Ibid, Zápis ze schůze komise konané dne 4. 9. 1973.
[6] Ibid, Zápis ze schůze komise konané dne 6. 2. 1973. Odkaz na více prodejen je tu proto, že zde bylo více specializovaných prodejen, jako byla třeba mlékárna, masna, ovoce a zelenina.
[7] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 15. 5. 1973. Z materiálu je také patrné, že dobré bylo zásobování palivem, viz třeba Zápis z III. schůze komise konané 10. 10. 1972.
[8] Ibid.
[9] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 8. 1. 1974.
[10] Ibid.
[11] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 6. 1. 1975.
[12] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 4. 2. 1975.
[13] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 6. 5. 1975.
[14] Stav k 10. XII. 2013.
[15] http://www.itesco.cz/cs/obchody-tesco/hypermarket-brno-bohunice/. Přístup XII/2013.
[16] http://www.albert.cz/nase-prodejny/supermarket_BRNO-Stary-Liskovec.html a http://www.albert.cz/nase-prodejny/supermarket_BRNO-St--Liskovec-Kurska.html. Přístup XII/2013. Doby odečteny z jízdního řádu autobusu číslo 69.
[17] Například: ABM, značka B 48, MNV Bosonohy (1923) 1945 - 1990, inventární číslo 82, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 – 1975, Zápis ze schůze konané dne 15. 5. 1973.
[18] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 5. 6. 1973.
[19] Zápis ze schůze konané dne 3. 7. 1973 a 4. 9. 1973. Soudruh Krupička měl zřejmě provozovnu ve vlastních prostorách, což by mohlo vést k domněnce, že byl původně samostatným živnostníkem.
[20] Blíže viz česká wikipedie, heslo "Jednota".
[21] ABM, značka B 48, MNV Bosonohy (1923) 1945 - 1990, inventární číslo 82, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 – 1975, Zápis ze schůze konané dne 6. 11. 1973.
[22] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 8. 1. 1974 a 5. 3. 1974.
[23] Cenové skupiny.
[24] ABM, značka B 48, MNV Bosonohy (1923) 1945 - 1990, inventární číslo 82, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 – 1975, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 - 1975. Šlo o provozovny U Čoupků a Sokolovna.
[25] Stav k 10. XII. 2013.
[26] ABM, značka B 48, MNV Bosonohy (1923) 1945 - 1990, inventární číslo 82, Zápisy o schůzích komise pro obchod a služby, 1972 – 1975, Zápis ze schůze konané dne 5. srpna 1975.
[27] Ibid, Zápis ze schůze konané dne 28. října 1975.
[28] Připojení Bosonoh k Brnu.