Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 10. 2014

U rudého snědeného krámu IV.F: Zastaralá a zpustlá Praha: kriminalita a černý trh

K problému kriminality, soudů a socialistické zákonnosti se vyjadřoval na 16. schůzi ČNR komunistický poslanec JUDr. František Kubát. Dle něho u kriminality došlo po vzestupu na počátku 80. let k stabilizaci situace. Tuto stabilizaci však dle něho nebylo možno považovat za pozitivní jev, neboť to svědčilo o nízké úrovni přijímaných opatření v boji proti kriminalitě a souvisejícím negativním jevům nejen v Praze, ale v celé společnosti. Dle Kubáta: „Dosud se tedy nedaří účinně omezovat kriminalitu ani její hlavní příčiny a podmínky. V podmínkách na území hlavního města Prahy je nejvýrazněji ovlivňována vysokým podílem majetkové trestné činnosti, vlivem alkoholu, počtem recidivistů a počtem pachatelů z řad mladé generace do 29 let. Znepokojují nás současně některé rysy kriminality, zejména zvýšená hrubost a brutalita při útocích proti zdraví občanů, trestná činnost mladistvých pachatelů, namnoze skupinová, stejně tak jako vysoký počet bytových krádeží a podíl pachatelů, kteří nejsou na území hlavního města Prahy odhaleni.“


Velkým problém bylo hospodaření se státním majetkem, zde doktor Kubát zaznamenal výrazný vzestup kriminality: „Závažným problémem zůstává trestná činnost proti majetku v socialistickém vlastnictví, u které v posledních 10 letech došlo zhruba k padesátiprocentnímu nárůstu. Stejně tak jako jsou v podmínkách hlavního města koncentrovány problémy sociálněekonomického rozvoje, o kterých zde bylo v rozpravě mnoho řečeno, jsou zde násobeny i problémy kriminality a práce orgánů činných v trestním řízení. Počet osob stíhaných pro trestné činy a oznámených pro přečiny v Praze za posledních 5 let je v podstatě stabilizován.“ [1]. Výtržnictví mělo tehdy být dle jiného zdroje dokonce i místy tolerováno [2].


Doktor Kubát informoval i o tom, že minulý režim vytvářel přirozeně podhoubí pro černý trh (neuspokojení potřeb občanů), který byl vcelku neúspěšně potírán. To je logické, protože riziko většího postihu, zvyšuje velikost odměny tomu, kdo se rozhodne porušit dané zákony: „Mezi nejzávažnější negativní jevy patří nepochybně nejen vysoký podíl majetkové trestné činnosti, ale i celá řada dalších společensky nežádoucích aktivit, které vedou k neoprávněnému obohacování, k bezpracným příjmům a které zůstávají ve své podstatě nepostiženy. Přesto, že orgány činné v trestním řízení v Praze, zejména od poslední městské stranické konference, věnovaly těmto problémům maximální pozornost, přesto, že zejména spekulace s valutami a tuzexovými poukázkami na veřejných prostranstvích byla výrazně potlačena, problém se- otevřeně řečeno - vyřešit nepodařilo. A přece právě nákladný způsob života některých občanů, jeho nepoměr k legálním příjmům nejenže výrazně negativně ovlivňuje právní vědomí, svádí k napodobování, ale co je nejhorší - narušuje přesvědčení o sociální spravedlnosti. Nejde mi snad o obhajobu některých rovnostářských tendencí, ale o řešení situace, která je v rozporu se samou podstatou socialismu. Víme, především z poslanecké činnosti, že občany nejvíce znepokojuje, že některé jevy a negativní tendence přetrvávají, zůstávají dlouhou dobu neřešeny a nevyvozují se z nich ani potřebné závěry. Dovolte mi proto vyjádřit názor, podpořený praktickými zkušenostmi, že platná právní úprava při prokazování zdrojů neoprávněně získaného majetku s možností jeho odčerpání nedává příliš mnoho prostoru. Nelze vystačit s tím, že tyto problémy budou řešit tak jako dosud především orgány činné v trestním řízení, že donekonečna budou prohlubovat a koordinovat své úsilí, zvláště když tato činnost dlouhodobě nepřináší tolik potřebný efekt.“. Poslanec navrhl nakonec povinnost občana prokazovat původ přezkoumávaného majetku [3].


Přičemž je třeba říci, že černý trh ve skutečnosti alespoň částečně napravoval nedostatky v uspokojování mnohdy základních potřeb občanů, které vyvolávalo socialistické hospodářství. Zde opět odcitujeme buržoazního ekonoma W. Euckena, který správně tvrdil, že: „Není vůbec pravdou, že černý trh vždy podrývá centrálně naplánované cíle. Naopak: v moderní průmyslové výrobě je potřeba tolik různorodých materiálů a součástek, že přes veškerou standardizaci je pro centrální úřady nemožné udržet si o nich přehled. Například jeden strojní podnik dokončil výrobu strojů přesně tak, jak mu bylo přikázáno. Nemohl je však odeslat, protože mu chyběly hřebíky na zatlučení beden. Stávalo se, že vedoucí, který přesně dbal předpisů, musel čekat s odesláním hotových strojů celé měsíce, než mu byly na jeho žádost plánovacím úřadem hřebíky přiděleny. Jiní vedoucí však nečekali.“ [4]. Z černého trhu tedy mohly těžit i legální veřejné výrobní podniky, což mělo pozitivní efekt na navazující výroby, a tím i produkci koncových statků pro spotřebitele a jejich spokojenost. Šetřil se také vzácný čas. 


 [1] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec František Kubát, list s016012, http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s016012.htm.
[2] Kabát, s. 212.
[3] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec František Kubát, list s016012, http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s016012.htm.
[4] Eucken, s. 15 (stránky nečíslovány).

 

Literatura:
1. BĚLINA, P. aj. Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Praha-Litomyšl: Paseka 1998, ISBN 80-7185-143-4.
2. ČMOLÍK, J. (Modrý pták). Ekonomické nepravidelníky. Praha: Stříbrný standard 2011, ISBN 978-80-904710-0-9.
3. DRDA, A. aj. Mýty o socialistických časech. Praha: Člověk v tísni 2010, ISBN 978-80-86961-98-9.
4. EUCKEN, W. O teorii centrálně řízené ekonomiky: Analýza německého experimentu, Část I. [online]. Dostupný z (přístup VII/2013): http://www.bastiat.kvalitne.cz/jine_texty.htm, překlad V. Krupa.
5. HUERTA DE SOTO, J. Rakouská škola: Tržní řád a podnikatelská tvořivost. Praha: Cevro Institut 2012, ISBN 978-80-87125-18-2.
6. KABÁT, J. Psychologie komunismu. Praha: Práh 2011, ISBN 978-80-7252-347-4.
7. MÁLEK, P. Opomíjená ekonomická kalkulace a Ekonomická kalkulace podruhé [online, 2013]. Dostupný z (přístup VII/2013): http://www.mises.cz/clanky/opomijena-ekonomicka-kalkulace-1013.aspx a http://www.mises.cz/clanky/ekonomicka-kalkulace-podruhe-1025.aspx.
8. MISES, v. L. Byrokracie. Praha: Liberální institut 2002, ISBN 80-86389-22-7.
9. MISES, v. L. Liberalismus. Praha: Liberální institut - Ekopress 1998, ISBN 80-86119-08-4.
10. PRŮŠA, J. Zvrácené motivace v českém zdravotnictví. In.: Terra Libera, leden-únor 2012. Praha: Terra Libera 2012. Dostupné i na www.libinst.cz.
11. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.Výroční zpráva 2012 [online, 2012]. Dostupný z (přístup VII/2013):  http://www.dpchj.cz/images/obsah/o-spolecnosti/2012.pdf.
12. Stenoprotokoly 5. schůze České národní rady: Pondělí 30. března 1987 [online]. Dostupný z (přístup VII/2013): viz poznámky.
13. Stenoprotokoly 15. schůze České národní rady: Čtvrtek 22. června 1989 [online]. Dostupný z (přístup VII/2013): viz poznámky.
14. Stenoprotokoly 16. schůze České národní rady: Úterý 31. října 1989 [online]. Dostupný z (přístup VII/2013): viz poznámky.
15. Trolejbusy v Chomutově a Jirkově [online, 2012]. Dostupný z (přístup VII/2013): http://www.spvd.cz/index.php/chomutov-jirkov/trolejbusy.
16. Česká wikipedie.