Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 9. 2018

Skrytá nástraha penzijního připojištění

Dost lidí je si vědomo toho, že do budoucna nebudou státní starobní důchody zrovna dvakrát valné. Díky zadlužení státu, prodlužující se délce života, rostoucímu počtu důchodců, nákladů na zdravotnictví, inflaci, nízkému hospodářskému růstu, omezování lidské činorodosti regulacemi a podobně hrozí, že starobní důchody vyplácené státem budou dosti nízké. K tomu se bude muset zvednout věková hranice pro odchod do důchodu. Řada lidí si proto na starobní důchod spoří a snaží se tak nespoléhat jen na stát. Někteří ekonomové se ovšem domnívají, že tyto úspory nejsou dostatečné, větší úspory však neumožňuje dost vysoké daňové zatížení pracujících. Tomu se zde ovšem věnovat nebudeme. Zpět tedy k důchodovému spoření. Ke spoření lidé mimo jiné využívají i penzijní fondy. Ty však mají jeden skrytý háček. Člověk si musí být totiž vědom do čeho investuje.

 

Eseje od Murraye Newtona Rothbarda jako papírová kniha zdarma 

 

Vezmeme-li si třeba Transformovaný fond stabilita “ČSOB Penzijní společnosti a. s.“, což je jedna z hlavních penzijních společností u nás, tak zjistíme, že dle výroční zprávy za rok 2017, držel tento fond ve státních dluhopisech 92.9 % svého portfolia (do fondu se již není možné dnes přihlásit). Druhou položkou byly pohledávky za bankami. Ty byly ovšem ve výši jen 5,2 %. Přitom tento fond drží aktiva za skoro 45 miliard korun a měl ke konci roku 2017 435 tisíc účastníků s nárokem na státní příspěvek (1). Čili stát těmto lidem poskytl peníze, které se mu obratem zase vrátily anebo aspoň zvýšily poptávku po stávajících státních dluhopisech.

 

Některé další fondy této penzijní společnosti mají taktéž značně zainvestováno do státních dluhopisů. Třeba ČSOB účastnický povinný konzervativní fond, který patří k novějším fondům ve skladbě “ČSOB Penzijní společnosti a. s.“, měl majetek k 31 12. 2017 ve výši 2,465 miliard korun. Z toho bylo 60,60 % investováno ve státních cenných papírech. Dle soupisu majetku fondu jde většinou o české státní dluhopisy. Zbytek tvořily zejména skoro nic nesoucí bankovní účty a depozita 37,9 %. Fond měl k 31.7.2018 65 965 účastníků (2).

 

ČSOB garantovaný účastnický fond, který taktéž patří k novějším fondům ve skladbě “ČSOB Penzijní společnosti a. s.“, měl majetek k 31 12. 2017 ve výši skoro 900 milionů korun. Z toho bylo k 31.12.2017 49,71 % investováno ve státních cenných papírech. Dle soupisu majetku fondu jde většinou o české státní dluhopisy. Zbytek tvořily zejména skoro nic nesoucí bankovní účty a depozita 38,51 %, a dále i ostatní dluhopisy 11,78 %. Fond měl 25 404 účastníků (3). Teprve ČSOB vyvážený účastnický fond držel k 31.12.2017 státní dluhopisy ve výši jen 12,29 % portfolia, i když o rok dříve čili k 31.12.2016 to bylo dosti vysokých 35,21 %. ČSOB dynamický účastnický fond měl k 31.12.2017 investováno ve státních dluhopisech pouhých 2,25 % ze svého portfolia (4). Tento fond investoval většinou do akcií.

 

Někteří lidé se strachují z toho, že starobní důchody vyplácené státem budou dosti nízké. Že stát nebude míti v danou dobu dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl vyplácet starobní důchody ve stávající výši. Ovšem v tom případě je jen logické předpokládat, že stát nebude mít ani dostatek financí na splácení svých dluhopisů. Dokonce bych řekl, že spíše dříve přestane stát splácet své dluhopisy než přestane platit starobní důchody. Tím se ovšem dluhopisy v rozvahách penzijních fondů mohou stát i skoro či zcela bezcennými. Nebudou tedy nést splátky a ani je nebude možné někomu prodat. Lidé investující do penzijního připojištění, které má v portfoliu mnoho státních dluhopisů, tak mohou být ožebračeni. Samozřejmě je možné, že stát nechá natisknout nové peníze a vyplatí dluhopisy penězi s nižší kupní silou, a zároveň se budou i starobní důchody vyplácet v těchto penězích. V zásadě jde o to, že pokud nespoléháte jen na státní starobní důchod, ale platíte si penzijní spoření, které ovšem spoléhá velkou měrou na státní dluhopisy, tak vše věšíte – jak říkali sedláci na Hané – na jeden věšák. Spoléháte pořád skoro výhradně na stát. A to se nemusí vyplatit. Takové „investorské portfolium“ se prohřešuje proti zásadám obezřetnosti a diverzifikace!

 


(1) ČSOB Penzijní společnost a. s. Výroční zpráva 2017, https://www.csob-penze.cz/media/2018/04/2017_CSOB_PS_vyrocni_zprava.pdf, str. 56-58.
(2) Tamtéž, str. 84, 85 a 95.
(3) Tamtéž, str. 101, 102 a 112.
(4) Tamtéž, str. 119 a 139.