Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 10. 2021

Kolik dostáváme z Evropské unie? Drobné

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bývají velmi často považovány za jeden z hlavních důvodů výhodnosti členství České republiky v tomto svazku. Je tomu skutečně tak? Jaké byly zatím skutečné příjmy České republiky z Evropské unie? Šlo vůbec o nějakou podstatnou částku? Údaje za rok 2004 až 2015 ukazují, že šlo vzhledem k hrubému domácímu produktu České republiky o relativně malé částky. V následujícím textu se podíváme na příjmy z rozpočtů EU očištěné o odvody do těchto rozpočtů.


"Od r. 2004 do konce roku 2015 odvedla ČR do rozpočtu EU 429,2 mld. Kč. Ve stejnou dobu ale obdržela 990,4 mld. Kč. Jinými slovy čistá pozice ČR v tomto období činí 561,2 mld. Kč." (1). Na první pohled jde jistě o impozantní číslo. A často se takovým číslem nebo podobnými čísly operuje. No, když vezmeme roky 2004 až 2015, dojdeme k tomu, že jde o dobu dvanácti roků. Naráz tu máme necelých 47 miliard korun za rok (561,2/12). To už nevypadá až tak dramaticky. Našinec je zvyklý, že při jednáních v parlamentu či vládě není nějaká ta miliarda žádnou velkou sumou.

 

koniklece.jpg


Ovšem porovnejme právě uvedenou sumu s ukazatelem hrubého domácího produktu HDP pro Českou republiku za roky 2004 až 2015. Nejprve se však podívejme na příslušnou statistiku:


Rok 2004...3 057,7 mld. Kč (v běžných cenách).
Rok 2005...3 258,0 mld. Kč
Rok 2006...3 507,1 mld. Kč
Rok 2007...3 831,8mld. Kč
Rok 2008...4 015,3 mld. Kč
Rok 2009...3 921,8 mld. Kč
Rok 2010...3 953,7 mld. Kč
Rok 2011...4 033,8 mld. Kč
Rok 2012...4 059,9 mld. Kč
Rok 2013...4 098,1 mld. Kč
Rok 2014...4 313,8 mld. Kč
Rok 2015...4 554,6 mld. Kč (2)


Pokud to vše sečteme, dojdeme k následujícímu údaji za roky 2004 až 2012: 46 605,6 miliard korun. Výše bylo uvedeno, že čistá pozice České republiky vzhledem k EU v tomto období činila 561,2 mld. Kč. Čili podíl této čisté pozice ČR k celkovému ukazateli HDP za uvedené roky je pouhých 1,2 %! Představte si, že vyděláváte 30 tisíc korun čistého měsíčně. Pokud vám dá někdo za měsíc 360 korun, budete v podobné pozici jako je ČR vůči "štědré" EU.


Podívejme se ještě podrobněji na některé z uvedených roků. Extrémním byl rok 2015, kdy byla čistá pozice ČR vůči EU 151,8 miliard korun. Měřeno podílem k českému HDP to bylo asi 3,3 %. Roku 2014 byla čistá pozice nějakých 72,3 miliard korun. Měřeno podílem k tehdejšímu českému HDP to bylo 1,7 %. Roku 2013 byla čistá pozice nějakých 84,8 miliard korun. Měřeno podílem k tehdejšímu českému HDP to bylo asi 2,1 %. Roku 2010 byla čistá pozice 47,3 miliardy korun. Měřeno podílem k tehdejšímu českému HDP to bylo 1,2 %. Roku 2006 byla čistá pozice jen 6,9 miliardy korun, což bylo měřeno podílem k českému HDP pouhých 0,2 % (3)


Samozřejmě by se toho dalo napsat velmi mnoho ohledně účelnosti takovýchto investic z Evropské unie. Tyto investice jsou na tom podobně jako státní investice, a tedy jejich efektivnost je tak většinou nižší než v případě soukromých investic. Některé investice končí v projektech, které jsou vyloženě neúčelné a jejichž symbolem se staly rozhledny v nížinách. Jiné investice naopak posloužili těm, kteří peníze z veřejných investic nepotřebují (třeba golfová hřiště anebo luxusní wellness apod.). A samozřejmě určitým morálním problémem je i to, že peníze došlé do ČR musely být někomu odebrány. A byly odebrány občanům států, jejichž odvody do rozpočtu EU jsou vyšší než příjmy z tohoto rozpočtu. Jde typicky o obyvatele Německa, Nizozemí, severní Evropy a donedávna i Spojeného království. Ale to už je poněkud jiný příběh.


Jak je zřejmé, tak příjmy České republiky z rozpočtů EU očištěné o odvody do těchto rozpočtů, tvořily vzhledem k HDP České republiky dosti malou částku (4).

 

(1) Hamerníková, B. Veřejné finance: Vybrané problémy. Praha: Wolters Kluwer 2017, str. 112-113.
(2) Tamtéž, str. 91. Od doby vydání citovaného pramene byla data k HDP nepatrně revidována, zpravidla mírně směrem nahoru, viz zde. Pokud sečteme v tomto odkazu uvedené údaje, dojdeme k následujícímu údaji stran HDP za roky 2004 až 2012: 47 010,5 miliard korun. Čistá pozice České republiky vzhledem k EU v tomto období činila 561,2 mld. Kč. Čili podíl této čisté pozice ČR k celkovému ukazateli HDP za uvedené roky je po úpravách mírně menší: pouhých 1,194 %.
(3) Tamtéž, str. 113 a 91. Viz i Státní rozpočet v kostce 2016, str. 58. Dostupné zde.
(4) Z uvedené statistiky není jasné, zda by čisté příjmy z EU neměly být sníženy ještě o úbytek na příjmech z cel pro český státní rozpočet.