Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 11. 2020

Hrubý domácí produkt ve statistikách aneb o jednom nepřesném odhadu

Úvod
Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) patří k nejznámějším ekonomickým statistikám. Hodně lidí včetně některých ekonomů ho bere téměř jako exaktní měření. Dokonce prý chyba při měření HDP je kolem 0,5 %. Je potřeba si ovšem uvědomit, že data za malé a část středních firem se pro účely HDP jen odhadují. Samotné HDP je tedy jen pouhým odhadem! Navíc různé statistiky HDP pro jednotlivé země se velmi liší. A právě na tuto skutečnost se nyní podíváme, a to v případě statistiky HDP na hlavu dle parity kupní síly. 


Rok 2017 a HDP dle parity kupní síly na hlavu
Začněme knihou či vlastně statistickou ročenkou „Pocket World in Figures: Edition 2017“ z pera The Economist (nakladatelství Profile Books) k roku 2017 (2016). Tato udává následující údaje ke třem vybraným zemím. Jde o Českou republiku, USA a Rusko. HDP na hlavu podle parity kupní síly ve vztahu k USA=100 je dle této knihy v ČR 55.2 a v Rusku 49.9. Rusko tedy v tomto údaji dosahuje dle citované statistické ročenky nějakých 90 % HDP na hlavu v ČR a 50 % HDP na hlavu v USA! Jen na okraj obecně se má za to, že čím chudší země, tím je odhad HDP „podseknutější“, protože v chudších zemích si lidé část služeb raději poskytují v rámci rodiny (či mezi přáteli) a tyto služby se tak na trhu neobjevují, na rozdíl od bohatších zemí, kde tyto služby obyvatelstvo často nakupuje na trhu. Dále jsou velké potíže s odhadnutím šedé ekonomiky, a proto se tato do těchto statistik nezahrnuje. Odhaduji tedy, že poměr obou zemí je ve skutečnosti k USA o něco lepší. 

 

morava.png


Potíže s odhady HDP můžeme demonstrovat porovnáme-li výše uvedené s odhady HDP dle parity kupní síly z jiných zdrojů. Podle Mezinárodního měnového fondu dosáhla za rok 2017 Česká republika na hlavu 35 223 Int$ (36. místo mezi 187 státy) čili mezinárodních dolarů (1), Rusko 27 890 Int$ (48. místo mezi 187 státy) a USA dosáhly na hlavu 59 495 Int$ (2). Rusko tedy v tomto údaji dosahuje dle citované statistické ročenky nějakých 79 % HDP dle parity kupní síly na hlavu v ČR a 47 % HDP na hlavu v USA. Zvláště zde vynikne rozdíl oproti porovnání s ČR v přechozím případě. 


Světová banka má pro rok 2017 opět „trochu“ jiná data: USA 59 532 Int$, ČR 36 916 Int$ a Rusko jen 25 533 Int$. Rusko dosáhlo podle této statistik jen 69 % HDP na hlavu v ČR a skoro 43 % HDP na hlavu v USA. Zase jiný údaj vykazují statistiky CIA: USA 59 500 Int$, ČR 35 200 Int$ a Rusko 27 900 Int$. Rusko tak dosáhlo asi 79 % HDP dle parity kupní síly na hlavu v ČR a 47 % HDP na hlavu v USA (3). 


Pokud to shrneme, tak rozptyl byl pro Rusko asi od 69 do 90 % HDP na hlavu v ČR. To není rozhodně málo. V případě srovnání s HDP na hlavu v USA to bylo 43 až 50 %. To je o dost méně, ale i tak je druhý (50 %) údaj o nějakých 16 % větší než první (43 %). Mezi nejlepším v Int$ vyjádřeném odhadu pro Rusko je rozdíl 2 367 Int$. Což srovnáme-li to s nejmenším odhadem z pera Světové banky je nějakých 9,3 % (2 367/25 533*100)!


Rok 2019 a HDP dle parity kupní síly na hlavu
Podle Mezinárodního měnového fondu dosáhlo za rok 2019 v USA HDP dle parity kupní síly na hlavu 65 254 Int$ (7. místo mezi 188 státy), Česká republika na hlavu 42 670 Int$ (32. místo mezi 188 státy) a Rusko 28 148 Int$ (53. místo mezi 188 státy). Rusko tak dosáhlo asi 66 % HDP dle parity kupní síly na hlavu v ČR a 43 % HDP na hlavu v USA (4). 


Podle Světové banky dosáhlo za rok 2019 v USA HDP dle parity kupní síly na hlavu 65 281 Int$, Česká republika na hlavu 42 576 Int$ a Rusko 29 181 Int$. Rusko tak dosáhlo asi 68,5 % HDP dle parity kupní síly na hlavu v ČR a 45 % HDP na hlavu v USA (5). 
Podle OECD dosáhlo za rok 2019 v USA HDP dle parity kupní síly na hlavu 65 143 Int$, Česká republika na hlavu 43 301Int$ a Rusko 29 175 Int$. Rusko tak dosáhlo asi 67,5 % HDP dle parity kupní síly na hlavu v ČR a skoro 45 % HDP na hlavu v USA (6). To se podobá celkem přesně odhadu MMF. Pokud to shrneme, tak rozptyl je pro Rusko asi od 66 do 68,5 % HDP na hlavu v ČR. To není zas tak velký rozptyl. V případě srovnání s HDP na hlavu v USA je to 43 až 45 %. To také není velký rozptyl, ale i tak je druhý (45 %) údaj o nějakých 4,7 % větší než první údaj (43 %). Mezi nejlepším v Int$ vyjádřeném odhadu pro Rusko je rozdíl 1033 Int$. Což srovnáme-li to s nejmenším odhadem z pera MMF 3,7 % (1033/28 148*100).


Závěr
Závěrem lze k této problematice už jen říci to, že rozdíly mezi zde probíranými statistikami HDP jsou poměrně dost velké. Čili HDP je prostě poměrně dost nepřesné číslo a nejde o nějaká tvrdá data. A je docela běžné, že jeho odhady se liší mezi sebou o 3 či 5 ba i někdy více procent.  

 

Poznámky:

(1) Mezinárodní dolar (Gearyho-Khamisův dolar) je hypotetická měnová jednotka, která by měla v daném místě stejnou kupní sílu jako měl americký dolar ve Spojených státech v nějakém časovém okamžiku (u časových řad se často používá mezinárodní dolar fixovaný k roku 1990 či 2000). Prostřednictvím této jednotky je pak možno porovnávat údaje jak z různých zemí s odlišnou cenovou hladinou, tak z různých období. Zní to trochu jako šamanské zaříkávadlo, že?
(2) Původní statistika je dnes dostupná již jen skrze maďarskou wikipedii (původně použita anglická wikipedie), heslo "Országok listája az egy főre jutó GDP (PPP) alapján".
(3) Tamtéž.
(4) Ruská wikipedie, heslo "Список стран по ВВП (ППС) на душу населения".
(5) Tamtéž.
(6) Tamtéž.