Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 11. 2015

Příspěvky k dějinám divokého kapitalismu po třetí

Setkáváme se již potřetí. Je to tedy již určitá tradice. Tato publikace se zabývá obdobím tzv. divokého kapitalismu, a to obdobím 19. století a počátku 20. století. Tato epocha nemá většinou mezi lidmi dobrý zvuk i přes (do té doby) nevídaný hospodářský pokrok. Tato publikace má za úkol ukázat pomocí tří příspěvků na světlé stránky tzv. divokého kapitalismu. První příspěvek se detailně věnuje podporující pokladně pro nemocné dřevodělníky a jejich pomocníky v Brně. Je zřejmé, že stanovy této pokladny plně neodráží její fungování a tedy samy o sobě nepodávají celý obraz o její činnosti a funkci. Tato pokladna pracovala nepřekvapivě s konceptem zasloužilých a nezasloužilých chudých a pomoci se od ní mohli dočkat samozřejmě jen tzv. zasloužilí chudí. V pramenech se nevyskytovaly žádné známky národnostních sporů, neřešily se zde vůbec žádné politické otázky a ani žádná vládní nařízení, předpisy či zákony. Druhý příspěvek se zabývá podrobně přehledem charity a svépomoci ve středně velkém moravském městě a jeho okolí, na příkladu města Kroměříže v době na sklonku 19. století. A to na základě vlastivědné literatury a zdejších novin. Třetí příspěvek je pokusem o přehledovou stať založenou na vlastivědné literatuře, který má za cíl alespoň částečně přiblížit rozmanitost sociální péče včetně přístupu ke vzdělání v době tzv. divokého kapitalismu (tj. 19. století) na Moravě a v Rakouském Slezsku na příkladu tří zdejších měst.