Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 3. 2015

Dobrovolný způsob ochrany přírodních a kulturních památek

Různé země a regiony mají často odlišný chod života a institucí. Pokud v cizině člověk pobývá déle, tak se s těmito skutečnostmi dříve nebo později setká. Jednou z takových skutečností je i  National Trust, který působí ve Spojeném království, a který představuje dobrovolnou organizaci, která se zabývá ochranou přírodních a kulturních památek v zemi (výjma Skotska, kde působí podobná organizace). Svým rozsahem nemá tato organizace v České republice žádnou obdobu [1]. V tomto příspěvku si National Trust, jako možnou alternativu k veřejné péči o přírodní a kulturní památky, přiblížíme a podíváme se i na jeho činnost. Budeme mít ovšem na paměti, že ve Spojeném království je celá řada jiných spolků a indviduálních aktivit stran péče o památky.


 
National Trust a jeho vznik
National Trust je v podstatě mimořádně velkým spolkem, který pečuje o přírodní a kulturní památky v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Jeho předobrazem byla "Kyrkle Society" založená významnou sociální pracovnicí Octavií Hill [2] a její sestrou Mirandou roku 1877. Octavie za svoji bohatou praxi zjistila, že velkým břemenem pro chudé té doby nebyla ani tak chudoba, jako ošklivost. "Kyrkle Society" měla výbory pro hudbu, veřejná prostranství a literaturu, pomocí kterých se snažila obohatit život chudých. Tato organizace se stala předobrazem pokročilejší organizace National Trustu [3]. Octavia Hill také lobovala za zachování různých veřejných prostranství (parků) v Londýne. Uvědomila si však, že veřejně vlastněné parky nejsou na stálo zajištěné před jejich zrušením nebo prodáním. To ji vedlo roku 1895 k založení námi zkoumaného "The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty" (i nadále se budeme držet pouze zkráceného názvu National Trust). Vedle Octavie se na založení podíleli Robert Hunter a Hardwicke Rawnsley. Přispět ke zformování spolku měl i první vévoda z Westminsteru. Založený spolek měl nakupovat a opečovávat přírodní a kulturní památky, a to na věčné časy a pro každého ("for ever, for every one"). Octavia významně přispěla novému spolku sítí dárců a dobrovolných pracovníků. Jako první byly do majektu získana přírodní památka Barmouth Bay a kulturní památka Alfriston's Priest House [4].


 
Dle parlamentního rozhodnutí ("Act of Parliament") z roku 1907, které vylobovali zakladatelé, bylo účelem National Trustu permanentní zachování užitku národa z pozemků a památek, které se vyznačují krásou, historickou hodnotou a zachováním přírodních aspektů půdy a života zvířat a rostlin. V parlamentním rozhodnutí z roku 1937 přibyly vedle uvedeného (přeformulovaného) účelu i dva další účely. Za prvé uchování nábytku, obrazů a movitých věcí národní, historické nebo umělecké hodnoty. Za druhé přístup veřejnosti do budov, míst a k movitým věcem National Trustu pro její potěšení [5]. National Trust také nerozděluje mezi své členy žádné dividendy anebo jiné zisky [6].


 
Dary a financování
První dva zmíněné majetky získal National Trust darem a koupí [7]. Dle anglické wikipedie obdržel National Trust v historii řadu peněžních a nepeněžních darů (některé z nich i tajemným způsobem od tzv. Fergusunova gangu - k tomu viz anglická wikipedie). Ty druhé zpravidla ve formě převodu vlastnictví nějaké nemovitosti. Mezi těmito je řada vesnických domů a zahrad. Dvě třetiny donátorů spolku byly v době Octavie Hill ženy [8].


 
Za účetní rok 2010/11 byly celkové příjmy National Trustu 412,9 miliónu liber. Z toho 124,3 miliónu liber přinesly členské příspěvky (asi 30% příjmů), renty a výnosy z investic 61,4 miliónu liber (asi 15%), catering (zřejmě provoz vlastních restaurací a občerstvení), hotely a prázdninové chaty 55,3 miliónu liber (asi 13,4%), podniky přinesly 53,5 miliónu liber (asi 13%), odkazy 46,2 miliónu liber (asi 11%), granty a přípěvky 30,1 miliónu liber (asi 7%), vstupné 18,9 miliónu liber (asi 4,6%) atp. Výdaje činily 441,6 miliónu liber a National Trust tak čerpal ze svých úspor. Největší položku tvořily běžné výdaje na provoz majetku ve výši 224,2 miliónu liber (asi 51% výdajů), kapitálové projekty 76,2 miliónu liber (asi 17%), náklady na členství 54,8 miliónu liber (asi 12.5%) a náklady na podniky 43 miliónu liber (asi 10%) [9]. Webové stránky National Trustu říkají, že: "Jsme charita a jsme kompletně nezávislí na vládě. Spoléháme na členské příspěvky, dary a odkazy, a na příjmy získané z našich komerčních operací." [10].
 
 
Majetek
V roce 1907 zahrnoval majetek National Trustu 27 položek, z toho byla případně zcizitelná jedna položka (k vysvětlení viz níže). Dále měl spolek dva pomníky v pronájmu. Mezi majetkem by jsme našli útesy, les, půdu, hrady, zámek, rybník atp. [11].


V současnosti se na webu National Trustu píše: "Chráníme a otevíráme pro veřejnost přes 350 historických domů, zahrad a starých památek." Více než 17 miliónů lidí navštěvuje a zaplatí za prohlídku památek National Trustu a dle odhadu navštíví přírodní památky ("open air") 50 miliónů lidí [12].


 
Dle parlamentního rozhodnutí z roku 1907 má být některý majetek (sloužící veřejnosti) National Trustu a  majetek do něj v budoucnosti vložený nezcizitelný a nemůže být použit k uhrazení dluhů a závazků National Trustu. Správní rada spolku ("Board of Trustees") pak rozhodne o tom, zda bude nově nabytý majetek držen jako nezcizitelný anebo ne [13]. Paradoxně parlamentní rozhodnutí určují i to, co může National Trust na svém majetku dělat: pozemky musí nechat otevřené a nezastavěné pro rekreaci a požitek veřejnosti, může na nich budovat a upravovat peší stezky a vodní plochy a prvky, budovat zde boudy na nářadí a materiál, dále vybírat rozumné vstupné od veřejnosti apod. [14]. Dle Annual Reportu 2010/11 pak může být o zcizitelnosti pozemků National Trustu rozhodnuto jen na základě speciální parlamentní procedury [15].


 
Členstvo
Dle webových stránek má National Trust v současnosti 3,7 miliónu členů a 61 tisíc dobrovolníků. Být dobrovolníkem v National Trustu nemusí být nutně pouze altruistickou záležitostí. Dle webu jsou mezi benefity například: získání nových zkušeností, navázání nových přátelství, výhodný záznam v životopisu atp. [16].


 
Památky jako byznys
Výše uvedené neznamená, že kulturní nebo přírodní památky nemohou být provozovány jako byznys. Návštěvnost některých památek je tak vysoká, že mohou generovat majiteli zisky, a díky tomu budou na trhu takové služby nabízeny (například návštěvnost řady památek National Trustu jde do statisíců lidí ročně [17]). Přirozeně touha lidí vidět různé památky se mění stejně jako jejich jiné potřeby, a to co táhlo dnes nemusí táhnout zítra a naopak. Podnikatelé na poli památek tak budou mít tendenci uspokojovat potřeby spotřebitelů pomocí přizpůsobení se jejich požadavkům. Každopádně veřejné vlastnictví přírodních a kulturních památek anebo jejich dotování má různé životaschopné alternativy. Není tak nutné, aby byl jeden subjektivní hodnotový soud vnucen i všem ostatním.


 
[1] V současnosti u nás působí menší zájmová sdružení, která dnes zpravidla zachraňují a udržují památky spojené s dopravou a průmyslem nebo drobnější památky. Jejich činnost má dle mého rostoucí tendenci. Některá z nich se však snaží dosáhnout prosazení svých cílů skrze stát a učinit je závaznými i pro ostatní. Objevují se také soukromé přírodní rezervace.
[2] O této pozoruhodné ženě a kritičce veřejných systémů sociální péče viz heslo na wikipedii.cz.
[3] Clayton, s. 16.
[4] Ibid, s. 20-21.
[5] The National Trust Acts, s. 4 a 15-16.
[6] Ibid, s. 5.
[7] Clayton, s. 21.
[8] Ibid, s. 21.
[9] Annual Report, s. 40-41.
[10] About us. Nicméně u grantů a příspěvků je zřejmé, že tyto pocházejí i z veřejného sektoru. Například ze zkoumaného Annual Reportu plyne, že National Trust obdržel 3,1 miliónu liber od Northen Ireland Tourist Board a třeba roku 2002 získal National Trust dokonce 17,5 miliónu liber na nákup viktoriánského domu v Tyntesfieldu nedaleko Bristolu od National Heritage Memorial Fund – blíže viz zde: http://www.nationaltrust.org.uk/what-we-do/who-we-are/our-history/ . Celkově jde ale o málo významnou částku.
[11] The National Trust Acts, s. 11.
[12] About us. Seznam míst k prohlídce na webu National Trustu ukazuje celkem 542 míst - http://www.nationaltrust.org.uk/visit/places/find-a-place-to-visit/ .
[13] The National Trust Acts, s. 7, později byl tento bod parlamanentem rozšířen a upraven. Tato skutečnost je podobná situaci, kdy by spolek prohlásil, že ručí jen částí svého majetku.
[14] The National Trust Acts, s. 8-9; Další regulace obsahuje i "The Charities (National Trust) Order 2005", a to včetně toho jaké organizace smí jmenovat členy rady ("council") National Trustu. Mezi těmito organizacemi jsou i veřejně financované organizace – viz The Charities, s. 26.
[15] Annual Report, s. 43.
[16] About us a Why volunteer.
[17] Annual Report, s. 91. A třeba návštěvnost proslulých Římských lázní v západoanglickém Bathu dokonce přesahuje dle anglické wikipedie 1 milión osob ročně (tyto lázně nejsou majetkem National Trustu).

 

Zdroje:
1. About us [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): http://www.nationaltrust.org.uk/about-us/
2. Annual Report 2010/11 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): www.nationaltrust.org.uk/annualreport
3. Clayton, P. Octavia Hill: Social Reformer and Co-Founder of the National Trust. Andover: Pitkin Publishing 2012, ISBN 978-1-84165-398-3 
4. The National Trust Acts 1907 – 1971 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): www.nationaltrust.org.uk/.../National%20Trust%20Acts%201907- 1971%20post%20Order%202005.pdf
5. The Charities (National Trust) Order 2005 [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012): http://www.nationaltrust.org.uk/servlet/file/store5/item740102/version1/The%20Charities%20(National%20Trust)%20Order%202005%20-%20post%20change%202010.pdf
6. Why volunteer [online, 2012]. Dostupný z (přístup 05/2012):  http://www.nationaltrust.org.uk/get-involved/volunteer/why-volunteer/
7. Anglická a česká wikipedie.